Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

GDZIE I KIEDY ODDAĆ KREW
kliknij, aby uzyskać więcej informacji.


W dniu 23 listopada 2018r. odbyła się uroczysta Gala z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzkim Centrum Kultury pod patronatem Starosty Iwony Wiśniewskiej oraz Prezydenta Miasta Rafała Zająca. Gala została zorganizowana przez Rejonową Radę HDK PCK w Stargardzie. Uroczystość była znakomitą okazją, by uhonorować najbardziej aktywnych przedstawicieli wielu środowisk skupionych od lat wokół PCK.

Podczas Stargardzkiej Gali na wniosek Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mjr Arkadiusz Szymczak wręczył żołnierzom działającym w Wojskowym Klubie HDK „Saper” przy 2 Stargardzkim Batalionie Saperów, odznaczenia nadane przez Narodowe Centrum Krwi „HONOROWY DAWCA KRWI-ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. Dodatkowo Dyrektor WCKiK Pan płk Klamrowski wyróżnił pamiątkowymi upominkami Krwiodawców i Działaczy zaangażowanych w cykliczną akcję w stargardzkich szkołach: „Młoda Krew Ratuje Życie”.

W trakcie uroczystości Terenowa Stacja w Szczecinie WCKiK została wyróżniona przez Starostę Stargardzkiego Panią Iwonę Wiśniewską dyplomem z podziękowaniami za 10-letnią współpracę podczas akcji poboru krwi „Młoda Krew Ratuje Życie”. Ponadto Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ręce mjr Szymczaka otrzymało od Prezesa Wojskowego Klubu HDK „Saper” sierżanta Łagiewki pamiątkowy Coin z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości - ”Niepodległą mamy we krwi”.

Galę uświetniły występy zespołów tanecznych Młodzieżowego Domu Kultury i pyszny poczęstunek.

GALERIA

W dniu 10.09.2018 r w Terenowej Stacji Krwiodawstwa we Wrocławiu, mieliśmy zaszczyt po raz ostatni pobrać krew od zasłużonego dawcy p. Wacława Cybuli. Pan Wacław swoje początki z Honorowym Krwiodawstwem zaczął w wojsku w 1972 r. oddając przez te wszystkie lata 69.8l tego cennego leku, niejednokrotnie ratując ludzkie życie. Z całego serca p. Wacławie dziękujemy

WCKiK

WCKiK

WCKiK


W dniu 14 sierpnia 2018 r. w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas której Dyrektor WCKiK płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI wręczył akt mianowania na stopień KAPITANA Pani por. Annie JEDYNAK, gratulujemy.

WCKiK

WCKiK

WCKiK SPZOZ ST we Wrocławiu wzięło udział w akcji Motoserce zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka w dniu 02.06.2018 r. w Oławie, oraz w akcji zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji, która odbyła się w dniu 04.06.2018 r. - w Dzierżoniowie. Zebrano 19 350 ml cennego leku jakim jest krew. Wszystkim zaangażowanym w akcję bardzo serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiKWCKiK


W dniu 24.05.2018 r odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i TS we Wrocławiu. Zebrano 6750 ml krwi. Bardzo serdecznie dziękujemy Krwiodawcom i zapraszamy na kolejny pobór.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK[KRWIOOBIEG - INFRORMACJE]Szanowni Honorowi Dawcy Krwi,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2018 r. w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, odbędzie się organizowany przez Narodowe Centrum Krwi ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo pn. "Trasa Czerwonej Nitki".

W nawiązaniu do powyższego Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we współpracy z Narodowym Centrum Krwi zaprasza chętnych Krwiodawców do wzięcia udziału w ww. evencie. Do Państwa dyspozycji zostanie oddany autokar (23 miejsca), który zapewni transport na trasie Warszawa-Kielce-Warszawa. Organizator zobowiązuje się również do zapewnienia wyżywienia oraz ubezpieczenia na czas trwania imprezy, a także podróży w obie strony.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu winny dokonać zgłoszenia do dnia 17.05.2017 r. Osobą odpowiedzialną za organizację przedmiotowego eventu z ramienia WCKiK SPZOZ jest Specjalista Sekcji Marketingu, Szkolenia i Promocji WCKiK SPZOZ Pani Marta Żelazo,
nr tel. 261-845-701, 261-845-001,
e-mail: szkolenia@wckik.pl.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 23, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

WCKiK WCKiK
[HARMONOGRAM TRANSPORTÓW]


W dniu 26.04.2018 r. po raz kolejny odbyła się akcja poboru krwi Terenowej Stacji Krwiodawstwa WCKiK we Wrocławiu, zorganizowana przez Klub HDK PCK przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Krew oddały 33 osoby w iloœci 14,850 ml. Serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom, Klubowi oraz kpt. Dariuszowi Padarzowi za wsparcie i każdorazową pomoc.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


Serdecznie dziękuję Kadrze Kierowniczej i Pracownikom WCKiK SPZOZ za zaangażowanie w objętą patronatem Ministra Obrony Narodowej akcję poboru krwi pn. "SpoKREWnieni służbą". Jednoczeœnie mam ogromną przyjemność przekazać Państwu podziękowania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała dr Leszka SURAWSKIEGO .

płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI
W dniach 06.03.2018r., 08.03.2018r. i 22-23.03.2018r. Terenowa Stacja w Gdańsku WCKiK przy współpracy z Wojskowym Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia przeprowadziła akcję poboru krwi pod hasłem ,,SpoKREWnieni Służbą”. W akcji licznie uczestniczyli żołnierze i pracownicy Komendy Portu Wojennego w Gdyni, 3 Flotylli Okrętów, Punktu Bazowania Hel, 43. Batalionu Saperów w Rozewiu oraz 6. Oœrodka Radioelektronicznego w Gdyni. Udało się pobrać ponad 47 litrów krwi. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Krwiodawców oraz dla Pana kmdr. ppor. Waldemara ŻYŁÓW za czynny udział w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK


Dnia 27.03.2018 Klub HDK działający przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z Terenową Stacją w Gdańsku zorganizował w ramach ogólnopolskiej kampanii "SpoKREWnieni Służbą" kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. W trakcie akcji zebrano ponad 14 litrów krwi, za co serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana kmdr por. Pawła WIRKOWSKIEGO za wszechstronną pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


W dniach 09.03.2018r. i 26.03.2018r. na terenie 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, Terenowa Stacja w Gdańsku WCKiK przeprowadziła kolejną wyjazdową akcję poboru krwi w ramach projektu "SpoKREWnieni Służbą". W akcji uczestniczyli żołnierze i pracownicy 49 Bazy Lotniczej i 22 BLT Malbork. Do oddania krwi zarejestrowało się niemal 50 osób z czego 40 oddało krew. Składamy podziękowania dla wszystkich Krwiodawców, Dowódcy 49 BLot oraz organizatorom - Panu mjr. Pawłowi MICHALSKIEGU i st. chor. Tomaszowi GAJCY, za pomoc w organizacji i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK


"SpoKREWnieni służbą" - pod takim hasłem odbyła się akcja Terenowej Stacji Krwiodawstwa WCKiK we Wrocławiu zorganizowana przez 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia w dniu 23.03.2018 r. Podczas akcji pobrano 35 j. krwi. Serdeczne podziękowania organizatorom i krwiodawcom za tak cenny dar jakim jest krew.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK


W dniu 16.03.2018 r Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK wraz z klubem HDK PCK przy CSWInż.iChem. przeprowadziła akcję krwiodawstwa w ramach ogólnopolskiej kampanii SpoKREWnieni Służbą. Do rejestracji zgłosiło się 50 osób z czego krew oddało 42 osoby , w sumie zebrano 18,9 l. tego cennego leku. Była to setna akcja zorganizowana przez klub, co pozwoliło pozyskać dla naszych pacjentów 1400 litrów krwi na ratunek życia i zdrowia. Serdeczne podziękowania klubowi, dawcom a przede wszystkim kpt. Dariuszowi Padarzowi za wsparcie i każdorazową pomoc.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK w dniu 01.03.2018 r. przeprowadziła akcję poboru krwi pod hasłem "spoKREWnieni służbą" na terenie 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu przy ul. gen. Hallera 36. Podczas poboru zebrano 7 litrów krwi. Serdecznie dziękujemy Krwiodawcom i Organizatorom.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK


W dniu 16.02.2018 r. odbyła się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi zorganizowana przez 6 Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny Marynarki Wojennej im. adm. Arendta Dickmana i Terenową Stację w Gdańsku. Udało się pobrać ponad 18 litrów krwi. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Krwiodawców oraz dla Pana kmdr. ppor. Mariusza Hołomieja za czynny udział w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


W dniu 16.02.2018 r. Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przeprowadziła akcję poboru krwi w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Podczas akcji zebrano 34 jednostki tj. 15,3 litra. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Krwiodawcom i Organizatorom.

WCKiK WCKiK WCKiK


W dniach 15.02.2018r i 21.02.2018r Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez NOKIA Networks Wrocław w budynku GREEN Tower i West Gate we Wrocławiu. W sumie Zebrano 81 jednostek tego tak cennego leku czyli 36,4 litra krwi. Serdecznie dziękujemy organizatorce Oliwii Bartosik i wszystkim krwiodawcom.

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK


W dniu 03.01.2018r. odbyła się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK przy Akademii Wojsk Lądowych i TS we Wrocławiu. Krew oddało 29 Krwiodawców. Serdeczne podziękowania dla wszystkich Krwiodawców oraz dla pana Tomasza Nowickiego za czynny udział w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK


WCKIK

Informujemy, iż Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ posiada autobus przeznaczony do poboru krwi. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy. Informacje pod numerami telefonów:
- 261 845 066 - sekretariat
- 261 845 701 - marketing.


Starsze wiadomości .... >>

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK
dane kontaktowe:

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

SENIORZE NIE DAJ SIE

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

.

Uwaga !!!
Materiały zamieszczone na stronie www.wckik.pl bez zgody WCKiK SP ZOZ nie mogą zostać wykorzystane do dalszej publikacji. W przypadku uwag dotyczących treści lub fotografii zamieszczonych na ww. stronie prosimy o kontakt telefoniczny pod Nr tel.: 261 845 066 lub na adres poczty elektronicznej: admin(at)wckik.pl. Treść witryny internetowej www.wckik.pl wraz z podstronami i wszystkie jej elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).