Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

GDZIE I KIEDY ODDAĆ KREW
kliknij, aby uzyskać więcej informacji.


Oddawanie osocza przez ozdrowieńców, serdecznie zapraszamy, dziękujemy, ważne informacje !

W związku z rosnącym zainteresowaniem oddawania osocza przez ozdrowieńców, dziękujemy bardzo za deklaracje pomocy chorym w tak trudnym czasie. Informujemy, ze Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uruchomiło i realizuje procedurę pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19 metodą plazmaferezy automatycznej realizowanej w Zespole Medycznym WCKiK w budynku Wojskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaserów 128 (parter). Chętnych do oddania osocza uprzejmie prosimy o wczeœniejszy kontakt mailowy na adres e-mailowy dpkis@wckik.pl (z bezwzględnym warunkiem podania zwrotnego numeru telefonu kontaktowego) i/lub telefoniczny pod nr telefonu: telefon podstawowy do umawiania wizyt 261816591.W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o nie zgłaszanie się personalne kandydatów do oddania osocza - należy przestrzegać procedury: po zgłoszeniu e-mailowym lub telefonicznym i przeprowadzeniu stosownego wywiadu i wstępnej kwalifikacji zostanie uzgodniony z państwem termin dzień i godzina oddania osocza. Informujemy, że osoby chętne muszą posiadać dokument potwierdzający zakończenie izolacji z powodu COVID-19 bądź dwa wyniki ujemne testu molekularnego PCR (NAT). Osoby chętne podlegają dodatkowo podobnym wymogom zdrowotnym jak kandydaci na dawców krwi. Wszystkich chętnych i zakwalifikowanych wstępnie do oddania osocza ozdrowieńców w tym w szczególności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej zapraszamy w każdą środę w godzinach od 8.00 do 13.00 (inne terminy mogą być ustalane indywidualnie w miarę możliwości).

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

płk rez. lek. Adam OlszewskiMamy zaszczyt poinformować, że z dniem 01 lipca 2020 roku, w rocznicę 15 - lecia funkcjonowania, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uruchomiło procedurę pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19.

Procedura pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej od ozdrowieńców została uruchomiona w Zespole Medycznym WCKiK w budynku Wojskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaserów 128. W dniu dzisiejszym pobrano pierwsze jednostki osocza od ozdrowieńców i tym samym WCKiK dołączyło do narodowego programu, realizowanego pod patronatem i nadzorem Ministra Zdrowia.

Wszystkich chętnych do oddania osocza ozdrowieńców w tym w szczególności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej zapraszamy w każdą środę w godzinach od 8.00 do 13.00.

Aby zostać zakwalifikowanym i umówić termin i godzinę oddania osocza należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Działem Pobierania Krwi i Jej Składników pod poniższymi numerami telefonów:

261816716 lub 261816591

W przypadku problemów z dodzwonieniem się dopuszczalna jest także droga e-mailowa: analityka@wckik.pl z bezwzględnym warunkiem podania zwrotnego numeru telefonu kontaktowego.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

płk rez. lek. Adam Olszewski

Koronawirus SARS-CoV-2
Aktualne informacje o rekomendacjach i zaleceniach
(źródło: Departament Wojskowej Służby zdrowia)

INFORMACJE OGÓLNE
ZALECENIA I REKOMENDACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WP
MEDYCYNA PRACY
INFORMACJE DLA WOJSK SOJUSZNICZYCH
ZALECENIA DLA KSIĘŻY I KAPELANÓW
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
WOJSKOWE OŚRODKI MEDYCYNY PREWENCYJNEJ


UWAGA KRWIODAWCY - POTRZEBNA KREW!

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi.

Apelujemy o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczególnie teraz.

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi własciwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.

Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce.


INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

  1. Krwiodawcy i kandydaci na krwiodawców, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną CoV-2 powinni przez 14 dni pozostawać w izolacji i nie oddawać krwi i jej składników.
  2. Po przechorowaniu COVID-19 także nie można oddawać krwi i jej składników przez 14 dni od wyzdrowienia i wykluczenia zakażenia w badaniu laboratoryjnym.
  3. Powrót z zagranicy dyskwalifikuje kandydata i krwiodawcę każdorazowo na okres 14 dni od powrotu spoza granic RP.
  4. Dawcy, którzy po oddaniu krwi w cišgu 14 dni zachorują na COVID-19 i zakażeniu zostanie potwierdzone testami laboratoryjnymi proszeni są o zgłaszanie zachorowania do Pracowni Kwalifikacji Dawców właściwej TS WCKiK (telefony dostępne na poszczególnych podstaonach TS)

Prosimy o rozważne decyzje w sprawie samodyskwalifikacji z w/w powodów i nie rezygnowanie z oddawania krwi przy braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu na potrzeby pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami.


Decyzja Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem korona wirusem jak i celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego, szkolenia dla pielęgniarek i położnych z przetaczania krwi i jej składników zostają wstrzymane do odwołania.


Co musisz wiedzeć o KORONAWIRUSIE:

Materiały informacyjne dostępne są na dedykowanej stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus oraz w mediach społecznościowych - Facebook i Twitter

W dniu 14.02.2020r odbyło się pożegnanie
ppłk lek. Dariusza BLINOWSKIEGO.

Dyrektor WCKiK SPZOZ, Pan płk. mgr farm. Piotr KLAMROWSKI, w imieniu własnym jak i wszystkich pracowników WCKiK złożył serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ i zaangażowanie na rzecz rozwoju Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wojskowego oraz życzył Panu Pułkownikowu Blinowskiemu dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


 


Od lipca 2019 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło bezpłatny pobyt dla rodziców przy dziecku w szpitalu.Od stycznia 2019 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w Polsce refundację leku Nusinersen dla chorych na SMA.
System Breast Cancer Units wejdzie w życie od 1 października 2019 roku. W Polsce powstaje właśnie sieć wyspecjalizowanych ośrodków dedykowanych chorym z rakiem piersi. Leczenie w ramach Breast Cancer Unit zapewni kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego.
Serdecznie zapraszamy do udziału we wrześniowej edycji konkursu Akcji Dawcom w Darze (www.dawcomwdarze.pl).
Tym razem nagrodą jest bezpłatny nocleg dla krwiodawcy (z osobą towarzyszącą) nad morzem - w Pensjonacie Fregata (Dąbki, ul. Darłowska 36, www.fregata-dabki.pl).
Nocleg ten będzie rozlosowany wśród wszystkich krwiodawców, którzy zgłoszą chęć wygrania go - w komentarzu na fan page'u Akcji (fb.com/Dawcom.w.Darze) lub mailowo: dawcom.w.darze@gmail.com
(do 30.09.2019).
 E-krew


W dniu 09.05.2019 r. przed siedzibą PKO BANKU POLSKIEGO przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie odbędzie się akcja zbiórki krwi w ramach akcji:
Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa oddaj krew dla Nikoli.

Więcej informacji:
https://facebook.com/Krwiodawstwo

Ambulans do poboru krwi Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie podstawiony będzie od godziny 9.00 przed siedzibą PKO BANKU POLSKIEGO przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie.
W dniu 28 marca br. w siedzibie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ odbyła się ceremonia wręczenia odznak „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”


Odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie z upoważnienia Ministra Zdrowia wręczył Pan płk mgr farm. Piotr Klamrowski Dyrektor WCKiK SPZOZ.

To szczególne wyróżnienie nadawane jest zasłużonym honorowym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilości innych jej składników a także w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania życia ludzkiego lub zdrowia a także aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Wszystkim odznaczonym Zasłużonym Honorowym Dawcom serdecznie gratulujemy.

GALERIA ZDJĘĆ


Odznaczenie "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaje się Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Odznakę nadaje Minister Zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek: Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Dyrektora Instytutu lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w lutym 2019 roku na wniosek Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa płk Piotra Klamrowskiego z rąk Kierownika Terenowej Stacji w Szczecinie mjr lek. Arkadiusza Szymczaka kolejni zasłużeni Krwiodawcy z regionu szczecińskiego otrzymali to nobilitujące odznaczenie. GRATULUJEMY.


W dniu 11.03.2019 r. Terenowa Stacja we Wrocławiu uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Wśród Krwiodawców byli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji oraz młodzież szkół średnich, którzy zawsze chętnie biorą udział w takich akcjach, wspomagając zapasy krwi w naszej Stacji ratującej zdrowie i życie ludzkie. Serdeczne podziękowania dla wszystkich Krwiodawców oraz dla prezesa pana Bolesława Pankowskiego za czynny udział w sprawnym przeprowadzeniu akcji.
W ramach centralnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz BŁASZCZAK zainaugurował akcję honorowego krwiodawstwa pod hasłem „SpoKREWnieni Służbą”. Akcja trwać będzie od 1 marca do 1 września 2019r.
W dniu inauguracji Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ uczestniczyło w akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej przed budynkiem Ministerstwa Obrony Narodowej przy Al. Niepodległości 218.

Galeria zdjęć (Fot. Leszek Chemperek/CO MON)W dniu 8 grudnia 2018 r. w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Podczas uroczystości wieloletnich krwiodawców wyróżniono Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża, przyznawanymi za szczególne zasługi w realizacji celów humanitarnych PCK. Wśród odznaczonych znalazł się m.in. prezydent Gdańska Pan Paweł Adamowicz i rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.

W trakcie uroczystości Terenowa Stacja WCKiK w Gdańsku otrzymała z rąk Pani Magdy Walczak, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznakę Honorową IV stopnia. Dziękujemy za to zaszczytne wyróżnienie. W imieniu Dyrekcji WCKiK i zespołu Stacji Terenowej w Gdańsku kierujemy podziękowania do wszystkich dawców i ludzi dobrego serca za bezinteresowne zaangażowanie i zrozumienie dla idei honorowego krwiodawstwa, a tym samym za okazaną pomoc w ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Bez was nie było by nas.

Szczególne podziękowania składamy dla Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK za patronat nad akcją "POLITECHNIKA SUPERBOHATERÓW". Dziękujemy władzom Politechniki Gdańsk, przedstawicielom samorządu studenckiego, a przede wszystkim Panu dr inż. Sławomirowi AMBROZIAKOWI za wspaniałą współpracę i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wœród młodych ludzi, studentów.

WCKiK

WCKiK


W dniu 23 listopada 2018r. odbyła się uroczysta Gala z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzkim Centrum Kultury pod patronatem Starosty Iwony Wiśniewskiej oraz Prezydenta Miasta Rafała Zająca. Gala została zorganizowana przez Rejonową Radę HDK PCK w Stargardzie. Uroczystość była znakomitą okazją, by uhonorować najbardziej aktywnych przedstawicieli wielu środowisk skupionych od lat wokół PCK.

Podczas Stargardzkiej Gali na wniosek Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mjr Arkadiusz Szymczak wręczył żołnierzom działającym w Wojskowym Klubie HDK „Saper” przy 2 Stargardzkim Batalionie Saperów, odznaczenia nadane przez Narodowe Centrum Krwi „HONOROWY DAWCA KRWI-ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. Dodatkowo Dyrektor WCKiK Pan płk Klamrowski wyróżnił pamiątkowymi upominkami Krwiodawców i Działaczy zaangażowanych w cykliczną akcję w stargardzkich szkołach: „Młoda Krew Ratuje Życie”.

W trakcie uroczystości Terenowa Stacja w Szczecinie WCKiK została wyróżniona przez Starostę Stargardzkiego Panią Iwonę Wiśniewską dyplomem z podziękowaniami za 10-letnią współpracę podczas akcji poboru krwi „Młoda Krew Ratuje Życie”. Ponadto Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ręce mjr Szymczaka otrzymało od Prezesa Wojskowego Klubu HDK „Saper” sierżanta Łagiewki pamiątkowy Coin z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości - ”Niepodległą mamy we krwi”.

Galę uświetniły występy zespołów tanecznych Młodzieżowego Domu Kultury i pyszny poczęstunek.

GALERIA

W dniu 10.09.2018 r w Terenowej Stacji Krwiodawstwa we Wrocławiu, mieliśmy zaszczyt po raz ostatni pobrać krew od zasłużonego dawcy p. Wacława Cybuli. Pan Wacław swoje początki z Honorowym Krwiodawstwem zaczął w wojsku w 1972 r. oddając przez te wszystkie lata 69.8l tego cennego leku, niejednokrotnie ratując ludzkie życie. Z całego serca p. Wacławie dziękujemy

WCKiK

WCKiK

WCKiK


W dniu 14 sierpnia 2018 r. w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas której Dyrektor WCKiK płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI wręczył akt mianowania na stopień KAPITANA Pani por. Annie JEDYNAK, gratulujemy.

WCKiK

WCKiK

WCKiK SPZOZ ST we Wrocławiu wzięło udział w akcji Motoserce zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka w dniu 02.06.2018 r. w Oławie, oraz w akcji zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji, która odbyła się w dniu 04.06.2018 r. - w Dzierżoniowie. Zebrano 19 350 ml cennego leku jakim jest krew. Wszystkim zaangażowanym w akcję bardzo serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiKWCKiK


W dniu 24.05.2018 r odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i TS we Wrocławiu. Zebrano 6750 ml krwi. Bardzo serdecznie dziękujemy Krwiodawcom i zapraszamy na kolejny pobór.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK[KRWIOOBIEG - INFRORMACJE]Szanowni Honorowi Dawcy Krwi,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2018 r. w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, odbędzie się organizowany przez Narodowe Centrum Krwi ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo pn. "Trasa Czerwonej Nitki".

W nawiązaniu do powyższego Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we współpracy z Narodowym Centrum Krwi zaprasza chętnych Krwiodawców do wzięcia udziału w ww. evencie. Do Państwa dyspozycji zostanie oddany autokar (23 miejsca), który zapewni transport na trasie Warszawa-Kielce-Warszawa. Organizator zobowiązuje się również do zapewnienia wyżywienia oraz ubezpieczenia na czas trwania imprezy, a także podróży w obie strony.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu winny dokonać zgłoszenia do dnia 17.05.2017 r. Osobą odpowiedzialną za organizację przedmiotowego eventu z ramienia WCKiK SPZOZ jest Specjalista Sekcji Marketingu, Szkolenia i Promocji WCKiK SPZOZ Pani Marta Żelazo,
nr tel. 261-845-701, 261-845-001,
e-mail: szkolenia@wckik.pl.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 23, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

WCKiK WCKiK
[HARMONOGRAM TRANSPORTÓW]


W dniu 26.04.2018 r. po raz kolejny odbyła się akcja poboru krwi Terenowej Stacji Krwiodawstwa WCKiK we Wrocławiu, zorganizowana przez Klub HDK PCK przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Krew oddały 33 osoby w iloœci 14,850 ml. Serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom, Klubowi oraz kpt. Dariuszowi Padarzowi za wsparcie i każdorazową pomoc.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


Serdecznie dziękuję Kadrze Kierowniczej i Pracownikom WCKiK SPZOZ za zaangażowanie w objętą patronatem Ministra Obrony Narodowej akcję poboru krwi pn. "SpoKREWnieni służbą". Jednoczeœnie mam ogromną przyjemność przekazać Państwu podziękowania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała dr Leszka SURAWSKIEGO .

płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI
W dniach 06.03.2018r., 08.03.2018r. i 22-23.03.2018r. Terenowa Stacja w Gdańsku WCKiK przy współpracy z Wojskowym Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia przeprowadziła akcję poboru krwi pod hasłem ,,SpoKREWnieni Służbą”. W akcji licznie uczestniczyli żołnierze i pracownicy Komendy Portu Wojennego w Gdyni, 3 Flotylli Okrętów, Punktu Bazowania Hel, 43. Batalionu Saperów w Rozewiu oraz 6. Oœrodka Radioelektronicznego w Gdyni. Udało się pobrać ponad 47 litrów krwi. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Krwiodawców oraz dla Pana kmdr. ppor. Waldemara ŻYŁÓW za czynny udział w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK


Dnia 27.03.2018 Klub HDK działający przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z Terenową Stacją w Gdańsku zorganizował w ramach ogólnopolskiej kampanii "SpoKREWnieni Służbą" kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. W trakcie akcji zebrano ponad 14 litrów krwi, za co serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana kmdr por. Pawła WIRKOWSKIEGO za wszechstronną pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


W dniach 09.03.2018r. i 26.03.2018r. na terenie 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, Terenowa Stacja w Gdańsku WCKiK przeprowadziła kolejną wyjazdową akcję poboru krwi w ramach projektu "SpoKREWnieni Służbą". W akcji uczestniczyli żołnierze i pracownicy 49 Bazy Lotniczej i 22 BLT Malbork. Do oddania krwi zarejestrowało się niemal 50 osób z czego 40 oddało krew. Składamy podziękowania dla wszystkich Krwiodawców, Dowódcy 49 BLot oraz organizatorom - Panu mjr. Pawłowi MICHALSKIEGU i st. chor. Tomaszowi GAJCY, za pomoc w organizacji i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK


"SpoKREWnieni służbą" - pod takim hasłem odbyła się akcja Terenowej Stacji Krwiodawstwa WCKiK we Wrocławiu zorganizowana przez 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia w dniu 23.03.2018 r. Podczas akcji pobrano 35 j. krwi. Serdeczne podziękowania organizatorom i krwiodawcom za tak cenny dar jakim jest krew.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK


W dniu 16.03.2018 r Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK wraz z klubem HDK PCK przy CSWInż.iChem. przeprowadziła akcję krwiodawstwa w ramach ogólnopolskiej kampanii SpoKREWnieni Służbą. Do rejestracji zgłosiło się 50 osób z czego krew oddało 42 osoby , w sumie zebrano 18,9 l. tego cennego leku. Była to setna akcja zorganizowana przez klub, co pozwoliło pozyskać dla naszych pacjentów 1400 litrów krwi na ratunek życia i zdrowia. Serdeczne podziękowania klubowi, dawcom a przede wszystkim kpt. Dariuszowi Padarzowi za wsparcie i każdorazową pomoc.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK w dniu 01.03.2018 r. przeprowadziła akcję poboru krwi pod hasłem "spoKREWnieni służbą" na terenie 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu przy ul. gen. Hallera 36. Podczas poboru zebrano 7 litrów krwi. Serdecznie dziękujemy Krwiodawcom i Organizatorom.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK


W dniu 16.02.2018 r. odbyła się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi zorganizowana przez 6 Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny Marynarki Wojennej im. adm. Arendta Dickmana i Terenową Stację w Gdańsku. Udało się pobrać ponad 18 litrów krwi. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Krwiodawców oraz dla Pana kmdr. ppor. Mariusza Hołomieja za czynny udział w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


W dniu 16.02.2018 r. Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przeprowadziła akcję poboru krwi w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Podczas akcji zebrano 34 jednostki tj. 15,3 litra. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Krwiodawcom i Organizatorom.

WCKiK WCKiK WCKiK


W dniach 15.02.2018r i 21.02.2018r Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez NOKIA Networks Wrocław w budynku GREEN Tower i West Gate we Wrocławiu. W sumie Zebrano 81 jednostek tego tak cennego leku czyli 36,4 litra krwi. Serdecznie dziękujemy organizatorce Oliwii Bartosik i wszystkim krwiodawcom.

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK


W dniu 03.01.2018r. odbyła się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK przy Akademii Wojsk Lądowych i TS we Wrocławiu. Krew oddało 29 Krwiodawców. Serdeczne podziękowania dla wszystkich Krwiodawców oraz dla pana Tomasza Nowickiego za czynny udział w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK


WCKIK

Informujemy, iż Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ posiada autobus przeznaczony do poboru krwi. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy. Informacje pod numerami telefonów:
- 261 845 066 - sekretariat
- 261 845 701 - marketing.


Starsze wiadomości .... >>

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK
dane kontaktowe:

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

SENIORZE NIE DAJ SIE

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

.

Uwaga !!!
Materiały zamieszczone na stronie www.wckik.pl bez zgody WCKiK SP ZOZ nie mogą zostać wykorzystane do dalszej publikacji. W przypadku uwag dotyczących treści lub fotografii zamieszczonych na ww. stronie prosimy o kontakt telefoniczny pod Nr tel.: 261 845 066 lub na adres poczty elektronicznej: admin(at)wckik.pl. Treść witryny internetowej www.wckik.pl wraz z podstronami i wszystkie jej elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).