Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej


SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GDZIE I KIEDY ODDAĆ KREW
kliknij, aby uzyskać więcej informacji.


INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

Informujemy, że w związku z dniem wolnym za sobotę 1 maja 2021 r. wszystkie stacje w dniu4 czerwca 2021 r.będą nieczynne.Oddawanie osocza przez ozdrowieńców, serdecznie zapraszamy, dziękujemy, ważne informacje !

W związku z rosnącym zainteresowaniem oddawania osocza przez ozdrowieńców, dziękujemy bardzo za deklaracje pomocy chorym w tak trudnym czasie. Informujemy, ze Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uruchomiło i realizuje procedurę pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19 metodą plazmaferezy automatycznej realizowanej w Zespole Medycznym WCKiK w budynku Wojskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaserów 128 (parter). Chętnych do oddania osocza uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres e-mailowy dpkis@wckik.pl (z bezwzględnym warunkiem podania zwrotnego numeru telefonu kontaktowego) i/lub telefoniczny pod nr telefonu: telefon podstawowy do umawiania wizyt 261816591.W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o nie zgłaszanie się personalne kandydatów do oddania osocza - należy przestrzegać procedury: po zgłoszeniu e-mailowym lub telefonicznym i przeprowadzeniu stosownego wywiadu i wstępnej kwalifikacji zostanie uzgodniony z państwem termin dzień i godzina oddania osocza. Informujemy, że osoby chętne muszą posiadać dokument potwierdzający zakończenie izolacji z powodu COVID-19 bądź dwa wyniki ujemne testu molekularnego PCR (NAT). Osoby chętne podlegają dodatkowo podobnym wymogom zdrowotnym jak kandydaci na dawców krwi. Wszystkich chętnych i zakwalifikowanych wstępnie do oddania osocza ozdrowieńców w tym w szczególności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

płk rez. lek. Adam Olszewski

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 23 listopada 2020 roku w Zespole Medycznym Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Pan Prezydent Andrzej Duda jako ozdrowieniec, po przechorowaniu COVID 19, oddał osocze. Dziękujemy Panu Prezydentowi za ogromny wkład i nieoceniony przykład bezinteresownego ratowania zdrowia i życia potrzebujących! Wojskowa Służba Krwi aktywnie wspiera cywilną służbę zdrowia w ograniczaniu skutków pandemii SARS COV 2, a przykład Pana Prezydenta pokazuje, że oddawanie osacza jest bezpieczne i przebiega w miłej atmosferze. Dziękujemy i zapraszamy chętnych. Prosimy o zapoznanie się z informacją o zasadach kwalifikacji do oddania osocza.

Dyrektor

płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKIZ-ca Dyrektora ds. Medycznych

płk rez. lek. Adam Olszewski


 

 

 Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2020 roku Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uruchomiło procedurę pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19 w Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu. Pierwszym dawcą osocza był Pan szeregowy podchorąży Marcin JADRYCH z Akademii Wojsk Lądowych. Panu Marcinowi serdecznie dziękujemy za wkład w ratowanie zdrowia i życia potrzebujących chorych i wyrażenie zgody na publikację wizerunku celem potwierdzenia, że jest miło i bezpiecznie! (w zał. dok. foto. za zgodą dawcy). Zapraszamy! Wojskowa Służba Krwi zwiększyła tym samym swój potencjał wspierania cywilnej służby zdrowia w zwalczaniu skutków pandemii SARS-COVID-2. W szczególności aktywne wsparcie Żołnierzy WP, podchorążych i kadry Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w szczególności poprzez oddawanie krwi i jej składników, w tym osocza od ozdrowieńców, zasługuje na wielki szacunek. Dziękujemy także personelowi WCKiK ze wszystkich podległych jednostek za ogromne zaangażowanie i niejednokrotnie wykonywanie swoich obowiązków z narażeniem własnego zdrowia. Jednocześnie wszystkich chętnych do oddania osocza ozdrowieńców w tym w szczególności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej z województwa dolnośląskiego zapraszamy do oddawania osocza oraz krwi pełnej w TS WCKiK Wrocław mieszczącej się przy ul. Weigla 5 na terenie kompleksu szpitala wojskowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00.
Aby zostać zakwalifikowanym do oddawania osocza jako ozdrowieniec należy umówić termin i godzinę oddania osocza. W tym celu należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z TS WCKiK we Wrocławiu pod poniższymi numerami telefonów: 261660427 lub 261660487.
W przypadku problemów z dodzwonieniem się dopuszczalna jest także droga e-mailowa: wrocław@wckik.pl z bezwzględnym warunkiem podania zwrotnego numeru telefonu kontaktowego.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

płk rez. lek. Adam Olszewski


 

 Mamy zaszczyt poinformować, że z dniem 01 lipca 2020 roku, w rocznicę 15 - lecia funkcjonowania, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uruchomiło procedurę pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19.

Procedura pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej od ozdrowieńców została uruchomiona w Zespole Medycznym WCKiK w budynku Wojskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaserów 128. W dniu dzisiejszym pobrano pierwsze jednostki osocza od ozdrowieńców i tym samym WCKiK dołączyło do narodowego programu, realizowanego pod patronatem i nadzorem Ministra Zdrowia.

Wszystkich chętnych do oddania osocza ozdrowieńców w tym w szczególności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej zapraszamy w każdą środę w godzinach od 8.00 do 13.00.

Aby zostać zakwalifikowanym i umówić termin i godzinę oddania osocza należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Działem Pobierania Krwi i Jej Składników pod poniższymi numerami telefonów:

261816716 lub 261816591

W przypadku problemów z dodzwonieniem się dopuszczalna jest także droga e-mailowa: analityka@wckik.pl z bezwzględnym warunkiem podania zwrotnego numeru telefonu kontaktowego.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

płk rez. lek. Adam Olszewski

Koronawirus SARS-CoV-2
Aktualne informacje o rekomendacjach i zaleceniach
(źródło: Departament Wojskowej Służby zdrowia)

INFORMACJE OGÓLNE
ZALECENIA I REKOMENDACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WP
MEDYCYNA PRACY
INFORMACJE DLA WOJSK SOJUSZNICZYCH
ZALECENIA DLA KSIĘŻY I KAPELANÓW
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
WOJSKOWE OŚRODKI MEDYCYNY PREWENCYJNEJ


UWAGA KRWIODAWCY - POTRZEBNA KREW!

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi.

Apelujemy o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczególnie teraz.

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi własciwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.

Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce.


INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

  1. Krwiodawcy i kandydaci na krwiodawców, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną CoV-2 powinni przez 14 dni pozostawać w izolacji i nie oddawać krwi i jej składników.
  2. Po przechorowaniu COVID-19 także nie można oddawać krwi i jej składników przez 14 dni od wyzdrowienia i wykluczenia zakażenia w badaniu laboratoryjnym.
  3. Powrót z zagranicy dyskwalifikuje kandydata i krwiodawcę każdorazowo na okres 14 dni od powrotu spoza granic RP.
  4. Dawcy, którzy po oddaniu krwi w cišgu 14 dni zachorują na COVID-19 i zakażeniu zostanie potwierdzone testami laboratoryjnymi proszeni są o zgłaszanie zachorowania do Pracowni Kwalifikacji Dawców właściwej TS WCKiK (telefony dostępne na poszczególnych podstaonach TS)

Prosimy o rozważne decyzje w sprawie samodyskwalifikacji z w/w powodów i nie rezygnowanie z oddawania krwi przy braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu na potrzeby pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami.


Decyzja Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem korona wirusem jak i celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego, szkolenia dla pielęgniarek i położnych z przetaczania krwi i jej składników zostają wstrzymane do odwołania.


Co musisz wiedzeć o KORONAWIRUSIE:

Materiały informacyjne dostępne są na dedykowanej stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus oraz w mediach społecznościowych - Facebook i Twitter

W dniu 14.02.2020r odbyło się pożegnanie
ppłk lek. Dariusza BLINOWSKIEGO.

Dyrektor WCKiK SPZOZ, Pan płk. mgr farm. Piotr KLAMROWSKI, w imieniu własnym jak i wszystkich pracowników WCKiK złożył serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ i zaangażowanie na rzecz rozwoju Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wojskowego oraz życzył Panu Pułkownikowu Blinowskiemu dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


 


Starsze wiadomości .... >>

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK
dane kontaktowe:

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

SENIORZE NIE DAJ SIE

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

.

Uwaga !!!
Materiały zamieszczone na stronie www.wckik.pl bez zgody WCKiK SP ZOZ nie mogą zostać wykorzystane do dalszej publikacji. W przypadku uwag dotyczących treści lub fotografii zamieszczonych na ww. stronie prosimy o kontakt telefoniczny pod Nr tel.: 261 845 066 lub na adres poczty elektronicznej: admin(at)wckik.pl. Treść witryny internetowej www.wckik.pl wraz z podstronami i wszystkie jej elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).