Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

GDZIE I KIEDY ODDAĆ KREW
kliknij, aby uzyskać więcej informacji.


W dniu 16.03.2018 r Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK wraz z klubem HDK PCK przy CSWInż. i Chem przeprowadziła akcję krwiodawstwa w ramach ogólnopolskiej kampanii SpoKREWnieni Służbą. Do rejestracji zgłosiło się 50 osób z czego krew oddało 42 osoby , w sumie zebrano 18,9 l. tego cennego leku. Była to setna akcja zorganizowana przez klub, co pozwoliło pozyskać dla naszych pacjentów 1400 litrów krwi na ratunek życia i zdrowia. Serdeczne podziękowania klubowi, dawcom a przede wszystkim kpt. Dariuszowi Padarzowi za wsparcie i każdorazową pomoc.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK w dniu 01.03.2018 r. przeprowadziła akcję poboru krwi pod hasłem "spoKREWnieni służbą" na terenie 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu przy ul. gen. Hallera 36. Podczas poboru zebrano 7 litrów krwi. Serdecznie dziękujemy Krwiodawcom i Organizatorom.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK


W dniu 16.02.2018 r. odbyła się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi zorganizowana przez 6 Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny Marynarki Wojennej im. adm. Arendta Dickmana i Terenową Stację w Gdańsku. Udało się pobrać ponad 18 litrów krwi. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Krwiodawców oraz dla Pana kmdr. ppor. Mariusza Hołomieja za czynny udział w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK


W dniu 16.02.2018 r. Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przeprowadziła akcję poboru krwi w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Podczas akcji zebrano 34 jednostki tj. 15,3 litra. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Krwiodawcom i Organizatorom.

WCKiK WCKiK WCKiK


W dniach 15.02.2018r i 21.02.2018r Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez NOKIA Networks Wrocław w budynku GREEN Tower i West Gate we Wrocławiu. W sumie Zebrano 81 jednostek tego tak cennego leku czyli 36,4 litra krwi. Serdecznie dziękujemy organizatorce Oliwii Bartosik i wszystkim krwiodawcom.

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK


W dniu 03.01.2018r. odbyła się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK przy Akademii Wojsk Lądowych i TS we Wrocławiu. Krew oddało 29 Krwiodawców. Serdeczne podziękowania dla wszystkich Krwiodawców oraz dla pana Tomasza Nowickiego za czynny udział w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK


WCKIK

Informujemy, iż Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ posiada autobus przeznaczony do poboru krwi. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy. Informacje pod numerami telefonów:
- 261 845 066 - sekretariat
- 261 845 701 - marketing.


Starsze wiadomości .... >>

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.

Uwaga !!!
Materiały zamieszczone na stronie www.wckik.pl bez zgody WCKiK SP ZOZ nie mogą zostać wykorzystane do dalszej publikacji. W przypadku uwag dotyczących treści lub fotografii zamieszczonych na ww. stronie prosimy o kontakt telefoniczny pod Nr tel.: 261 845 066 lub na adres poczty elektronicznej: admin(at)wckik.pl. Treść witryny internetowej www.wckik.pl wraz z podstronami i wszystkie jej elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).