Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


W dniach 05-06.04.2011 r. odbyła się akcja poboru krwi na terenie firmy CADBURY w Bielanach Wr. i w Skarbimierzu. Krew oddawano w Ambulansie WCKiK. W wyniku akcji uzyskaliśmy 25 litrów tego cennego, życiodajnego płynu. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom. Szczególne podziękowania składamy dla Pani Joanny Matryby i Pani Moniki Prędkiej za doskonałą oprawę całej akcji.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.