Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Archiwum wiadomości - rok 2015

Archiwum wiadomości - rok 2014

Archiwum wiadomości - rok 2013

Archiwum wiadomości - rok 2012

Archiwum wiadomości - rok 2011

Archiwum wiadomości - rok 2010

Archiwum wiadomości - rok 2009

Archiwum wiadomości - rok 2008


WCKiKWCKiKWCKiKWCKiK

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2017 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie, odbędzie się organizowany przez Narodowe Centrum Krwi ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo pn. „Trasa Czerwonej Nitki”.

W nawiązaniu do powyższego Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we współpracy z Narodowym Centrum Krwi zaprasza chętnych Krwiodawców do wzięcia udziału w ww. evencie. Do Państwa dyspozycji zostanie oddany autokar (23 miejsca), który zapewni transport na trasie Warszawa-Szczecin-Warszawa. Organizator zobowiązuje się również do zapewnienia wyżywienia oraz ubezpieczenia na czas trwania imprezy, a także podróży w obie strony.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu winny dokonać zgłoszenia do dnia 15.05.2017 r. Osobą odpowiedzialną za organizację przedmiotowego eventu z ramienia WCKiK SPZOZ jest Kierownik Sekcji Marketingu, Szkolenia i Promocji WCKiK SPZOZ Pani Edyta WIŚNIEWSKA, nr tel. 261-845-701, e-mail: marketing@wckik.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – 23, decydować będzie kolejnoœć zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.W dniu 29 maja br. po raz szósty obchodzimy Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa.
Tegoroczne centralne obchody odbędą się w Giżycku.
Z tej okazji w dniach 27-28 maja, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ przeprowadzi honorowy pobór krwi na pokładzie ambulansu.
Dla osób oddających krew w tych dniach wręczony zostanie specjalny certyfikat oraz okazjonalna pieczątka po podaniu hasła: „szacunek i wsparcie”.
Serdecznie zapraszamy.Z okazji przypadającego w dniu 4 kwietnia
Święta Wojskowej Służby Zdrowia,
pragnę podziękować kadrze kierowniczej,
a także pracownikom
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SPZOZ
za poświęcenie i wysiłek wkładane w wykonywanie tej jakże trudnej i odpowiedzialnej pracy.
W tym szczególnym dla Wojskowej Służby Zdrowia dniu, składam również Państwu najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz szczęœcia w życiu osobistym.

DYREKTOR
Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI

W najbliższą środę, 1 marca, studenci Akademii Ignatianum w Krakowie kolejny raz organizują dzień honorowego krwiodawstwa pod nazwą „Oddaj krew dla Ojczyzny #2”. W tym samym dniu rozpocznie się także kolejny etap prowadzonej przez nich innej inicjatywy pod hasłem „Rodacy-Bohaterom”.

„Z jednej strony przypominamy o Narodowym Dniu Pamięci ‚Żołnierzy Wyklętych’, a z drugiej zachęcamy do honorowego oddawania krwi. W ten sposób pokazujemy czym może być i jak rozumiemy patriotyzm XXI wieku” – mówi Tomasz Ubik, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Ignatianum. Do wzięcia udziału w akcji „Oddaj krew dla Ojczyzny #2” studenci zachęcają z zespołem „Forteca” w przygotowanym razem teledysku do piosenki „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze”.

Akcja krwiodawstwa odbędzie się 1 marca, czyli w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w godzinach od 10:00 do 15:00 w Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26, sala 103). Studenci organizują ją we współpracy z krakowskim Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Klip promujący inicjatywę można obejrzeć na kanale Akademii na stronie YouTube.W dniu 29 listopada o br. w siedzibie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ odbyła się ceremonia wręczenia odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla p. ppłk. Marcina Krzysztofa Roszkowskiego.

WCKiK WCKIK WCKIK

Odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie z upoważnienia Ministra Zdrowia wręczył Pan płk mgr farm. Piotr Klamrowski Dyrektor WCKiK SPZOZ. To szczególne wyróżnienie nadawane jest zasłużonym honorowym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętoœci iloœci innych jej składników a także w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania życia ludzkiego lub zdrowia a także aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

W dniu 9 grudnia 2016 r. w obecności sztandaru Komendy Portu Wojennego Gdynia odbyła się uroczystość pierwszej rocznicy utworzenia Klubu HDK.

Klub otrzymał nazwę Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. W krótkim czasie klub nawiązał współpracę z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku i zorganizował liczne akcje poboru krwi na terenie portu wojennego w Gdyni w 2016 r. Początkowo członami klubu byli żołnierze i pracownicy wojska gdyńskiej Komendy Portu Wojennego. Na dzień dzisiejszy klub zrzesza 114 osób, w tym 26 osób pochodzi z innych jednostek wojskowych.

Przez rok działalności, członkowie klubu oddali łącznie ponad 220 litrów krwi.

Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ składa serdeczne podziękowania Zastępcy Komendanta Szefowi Sztabu kmdr por. Jarosławowi WYPIJEWSKIEMU, Prezesowi Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni kmdr ppor Waldemarowi ŻYŁÓW oraz wszystkim krwiodawcom, którzy bezinteresownie niosą pomoc.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

W dniu 3 grudnia 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej odbyła się akcja honorowego oddawania krwi przeprowadzona przez Terenową Stację w Krakowie WCKiK. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i organizatorom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

minister_zdrowia

NCKZ okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK pragniemy podziękować Państwu za cząstkę siebie, którą dzielicie się z nami, poświęcony czas, a przede wszystkim za to, że jesteście z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Życzymy Państwu dużo radości, spełnienia marzeń, zdrowia i nieustającej pogody ducha.

Serdeczne życzenia i podziękowania składamy wszystkim osobom i organizacjom czynnie zaangażowanym w ideę honorowego krwiodawstwa: Krwiodawcom, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, szpitalom, centrom krwiodawstwa, organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom Honorowych Dawców Krwi.

DYREKTOR

Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI

W dniu 03.09.2016 r. Terenowa Stacja w Krakowie WCKiK uczestniczyła w X - jubileuszowej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Pielgrzymka była połączona z akcją krwiodawstwa. Krew oddało 33 dawców. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i organizatorom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK

W dniu 29.08.2016 TS w Szczecinie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa razem z Wojskowym Klubem HDK w Stargardzie zorganizowała akcję Honorowego Krwiodawstwa na terenie JW 5889. Krew oddało 20 krwiodawców. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Krwiodawcom i Organizatorom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK

W dniu 17.08.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK po raz kolejny uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez Nokia Networks - Plaza Bema. Krew oddało 16 osób. Organizatorom i Krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

W dniu 10.08.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu uczestniczyła w kolejnej zbiórce poboru krwi zorganizowanej przez Nokia Networks Wrocław - Green Towers. Podczas akcji zebrano 6750 ml tego cennego leku. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

Dnia 03.08.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej po raz kolejny przez NOKIA Networks Wrocław w budynku West Gate. Serdecznie dziękujemy organizatorce Katarzynie Grelewicz i Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ Kraków w dniach 27-29.07.2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży przeprowadziła akcję poboru krwi na Małym Rynku w Krakowie. Wszystkim Krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

18.06.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z klubem HDK PCK im.T.Marciniaka przeprowadziła akcję poboru krwi w Nadolicach Wielkich. Pobrano 27 jednostek tegocennego leku,za który Honorowym Krwiodawcom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy pani Małgorzacie Meder za zorganizowanie i zaangażowanie w akcję poboru krwi.

WCKiK WCKIK

WCKIK WCKIK

Życzenia dla KrwiodawcówW dniu 04.06.2016r. Terenowa Stacja WCKIK w Szczecinie przeprowadziła wyjazdową akcję poboru krwi w Białogardzie - MOTOSERCE. Krew oddało 49 krwiodawców. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i organizatorom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

25.05.2016 Terenowa Stacja we Wrocławiu Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z klubem PIJAFKA zorganizowała akcję honorowego Krwiodawstwa na terenie Campusu Grunwaldzkiego. Krew oddało 17 osób. Organizatorom i Krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

W dniu 31 maja 2016 r. TS WCKiK SPZOZ w Krakowie przeprowadziła kolejną akcję poboru krwi w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Krew oddało 28 dawców. Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy organizatorowi/krwiodawcy Panu st. kpt. Pawłowi Serwatce za każdorazowo okazywaną pomoc przy organizowaniu akcji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

Terenowa Stacja w Krakowie we współpracy z KHDK RH Wings przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków - Balice zorganizowała kolejną akcję krwiodawstwa na pokładzie ambulansu WCKiK. Podsumowując - od 2008 roku odbyło się już 20 akcji krwiodawstwa, łącznie zebraliœmy już 251,25 litrów krwi! Ostatnia Jubileuszowa akcja zgromadziła 40 krwiodawców, z których 36 oddało krew – 16,2 litra! Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom!

WCKiK WCKIK

W dniu 25.05.2016r. Terenowa Stacja w Gdańsku WCKiK SPZOZ przy współpracy z Wojskowym Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia przeprowadziła kolejną w tym roku akcję poboru krwi. Krew oddało 32 krwiodawców. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

23.05.2016r. Terenowa Stacja w Szczecinie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa razem z Wojskowym Klubem HDK w Stargardzie zorganizowała akcję Honorowego Krwiodawstwa na terenie JW 1749. Krew oddało 45 krwiodawców. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Krwiodawcom i Organizatorom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIKW dniu 18 maja 2016 r. Terenowa Stacja w Krakowie WCKiK przeprowadziła kolejną akcję krwiodawstwa w 5 Batalionie Dowodzenia Kraków - Rząska. Dzięki ofiarnoœci krwiodawców - żołnierzy batalionu oraz uczestników szkolenia Narodowych Sił Rezerwowych udało się pozyskać 41 jednostek krwi pełnej, za co serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

Dnia 12.05.2016 Terenowa Stacja Lublin Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadziła akcję Honorowego Krwiodawstwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Organizatorom i Krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK

W dniu 07.05.2016 podczas akcji Motoserce w Puławach odbyła się zbiórka krwi przy udziale TS WCKiK w Lublinie. Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc dla wszystkich Krwiodawców.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

Dnia 11.05.2016r Klub HDK działający przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych wraz z Terenową Stacją Wrocław zorganizował kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Wœród Krwiodawców znaleŸli się żołnierze służby przygotowawczej do NSR, klubowicze. W trakcie akcji zebrano 66 jednostek za co serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom. Szczególne podziękowania kierujemy do kapitana Dariusza Padarza za każdorazową wszechstronną pomoc przy organizacji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK

Terenowa Stacja Wrocław Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa po raz kolejny przeprowadziła akcję Honorowego Krwiodawstwa zorganizowaną przez firmę NOKIA w budynku Bema-Plaza w dniu 10.05.2016. Krew oddało 20 osób. Organizatorom i Krwiodawcom serdecznie dziękujemy

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK

nasza sluzbaŻyczenia dla pielęgniarekW dniu 22.04.2016 odbył się ekipowy pobór krwi w Piszu zorganizowany przez miejscowy klub HDK. Serdeczne podziękowania dla dawców i organizatorów za dar jaki ofiarowali innym i ofiarowują od zawsze.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK

W dniu 20.04.2016, WCKIK Terenowa Stacja we Wrocławiu w budynku Green Towers-Nokia Networks przeprowadziła akcję poboru krwi, w której krew oddało 24 osoby. Organizatorom, krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK

Już kolejny raz koszary stały się stacją krwiodawstwa. Tym razem to w czerwonych koszarach zameldowali się chętni do oddania krwi. Akcja miała związek z niedawnymi obchodami święta Sapera. Do oddania krwi zgłosili się żołnierze 2bsap,14buj,3bpzmot i dplot a także stargardzcy krwiodawcy „nie wojskowi”. Kolejny raz żołnierze 12BZ garnizonu Stargard udowodnili swoja bezinteresowność i ofiarność. Była to już trzecia akcja wojskowych krwiodawców w tym roku. Krew oddało 41 osób co dało wspaniały wynik 18,450 L krwi pełnej która na pewno przyczyni się do ratowania życia i zdrowia wielu osób. Dziękujemy wszystkim dawcom za ten szczególny i bezcenny dar.

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKiK

Z dniem 18 kwietnia 2016 r. ppor. mgr Anna JEDYNAK zgodznie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej została wyznaczona na stanowisko Oficera w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie z jednoczesnym mianowaniem na stopień porucznika.

W dniu 16.04.2016 podczas akcji MOTOSERCE w Oławie odbyła się zbiórka krwi przy udziale WCKiK TS we Wrocławiu. Podczas akcji zebrano 23.400ml krwi. Dziękujemy wszystkim Krwiodawcom za wspaniałą postawę i bezinteresowną pomoc poprzez ofiarowanie daru serca jakim jest krew. Szczególne podziękowania dla Pani Doroty Święta oraz pozostałych organizatorów tej "owocnej" akcji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

W dniu 05.04.2016r TS WCKIK w Szczecinie przeprowadziła wyjazdową akcję poboru krwi w LO Nr 1 w Stargardzie. Serdecznie dziękujemy krwiodawcom oraz Panu Jerzemu Bochenkowi i władzom szkoły za zorganizowanie akcji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK

W dniu 07.04.2016r TS WCKIK w Szczecinie przeprowadziła wyjazdową akcję poboru krwi w LO Nr 2 w Stargardzie. Serdecznie dziękujemy krwiodawcom oraz organizatorom za okazaną pomoc.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

W dniu 12.04.2016r TS WCKIK w Szczecinie przeprowadziła wyjazdową akcję honorowego krwiodawstwa pod nazwą "DZIEŃ DLA ŻYCIA" w LO Nr 2 w Szczecinie. Oddało krew 49 uczniów. Serdecznie dziękujemy krwiodawcom oraz nauczycielom i władzom szkoły.

WCKiK WCKIK WCKIK

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ TS w Gdańsk miała zaszczyt brać udział w uroczystościach związanych z 70 rocznicą utworzenia 13 Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety. W trakcie akcji zebrano 12600 mL krwi. Szczególne podziękowania kierujemy do Dowódcy 13 Dywizjonu Trałowców kmdr por. Piotra Sikory, opiekuna akcji bosmana Marcina Szefera oraz wszystkich krwiodawców.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

TS WCKIK SPZOZ Lublin wraz z 16 Tczewskim Batalionem Saperów w Nisku zorgzanizowało ekipowy pobór krwi. Do akcji przystąpiło około 80 żołnierzy, którzy łącznie oddali 31050 ml. Szczególne podziękowania składamy w imieniu WCKiK SPZOZ na ręce Dowódcy Garnizonu Nisko Pana płk Zbigniewa Drożdżewskiego, oraz Dowódcy 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku Pana ppłk Mariana Szymuli za udział i pomoc w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu akcji.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

WCKIK życzenia ; http://pixabay.com/en/basket-celebration-decoration-16053/W dniu 04.04.2016 TS w Lublinie przeprowadziła wyjazdową akcję poboru krwi w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Do oddania krwi zgłosiło się blisko 80 dawców, od których pobrano 32400 ml krwi, Wœród dawców był sam Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk mgr Marcin Maj.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK życzenia ; http://pixabay.com/en/basket-celebration-decoration-16053/W dniu 22.03.2016 TS WCKiK Wrocław wraz z Klubem HDK PCK przy WSOWL kolejny raz zorganizowała ekipowy pobór krwi. W trakcie akcji zebrano 45 jednostek krwi. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc wszystkim Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIK

TS WCKiK Szczecin wraz z JW Glewice oraz Zespołem Szkół Nr1 w Stargardzie zorganizowała ekipowy pobór krwi. W trakcie akcji zebrano w JW Glewice - 27 jednostek krwi a w Zespole Szkół Nr1 w Stargardzie - 38 jednostek krwi . Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc wszystkim Krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

Informujemy, iż Klub Honorowych Dawców Krwi "Krewcy Legioniści" oraz Legia Warszawa przekazali Akcji Dawcom w Darze dwa dwuosobowe bezpłatne bilety na mecz Legia Warszawa - Lechia Gdańsk (2.04.2016, godz. 20.30).

Bilety rozlosowane zostaną wśród wszystkich krwiodawców, którzy nadeślą swoje zgłoszenie (imię i nazwisko, na adres dawcomwdarze@gmail.com) do 25.03.2016, godz. 8.30. O wygranej laureaci zostaną zawiadomieni mailem.

Przy odbiorze zaproszenia niezbędne będzie okazanie legitymacji HDK (osoba towarzysząca nie musi być krwiodawcą).

W dniu 18.03.2016 r TS WCKiK Wrocław wraz z Klubem przy CSWIiCH przeprowadziło zbiórkę krwi. W wyniku akcji uzyskaliśmy 10L 350ml tego cennego płynu. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKIK WCKIK WCKIK

W dniu 17.03.2016 r na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Terenowš Stacją w Lublinie przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa w której wzięło udział 62 uczniów , którzy oddali honorowo 27,9 litra krwi.

WCKiK WCKIK WCKIK WCKIK

WCKIKWizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.