Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

W dniu 08.05.2012 r. pracownicy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oddawali krew na terenie Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy. Ten cenny dar - jakim jest krew pomaga ratować życie i zdrowie pacjentów w całej Polsce.

Wszystkim dawcom dziękujemy.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.