Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

W dniach 18 i 19 czerwca 2012 roku TS WCKiK we Wrocławiu zorganizowała ekipowy pobór krwi w zakładach Cadbury Kraft Foods na Bielanach Wrocławskich oraz w Skarbimierzu. W wyniku akcji pobrano 29,7 l krwi.

Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy w imieniu swoim oraz pacjentów 4 WSK z P we Wrocławiu. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Pań Joanny Matryby i Katarzyny Bytner za wsparcie i aktywną pomoc przy zorganizowaniu poboru krwi oraz Dyrekcji Cadbury Kraft Foods za możliwość przeprowadzenia akcji.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.