Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

27 sierpnia 2013 klub HDK działający przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu zorganizował kolejną akcję krwiodawstwa. Po raz ósmy już w tym roku do Centrum przyjechała ekipa poboru krwi z wrocławskiej stacji terenowej Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W przeciągu 4 godzin lekarz przebadał ponad 60 osób, ale tylko 55 z nich pozwolił oddać krew. Wśród ochotników niesienia pomocy drugim znaleźli się klubowicze, żołnierze służby przygotowawczej do NSR, kursanci z różnych jednostek przebywający na szkoleniu w Centrum, muzycy z orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, pracownicy 2 WOG i żołnierze z pododdziałów Centrum. Razem oddali 25 litrów krwi. Tradycyjnie też przekazali część swych czekolad dla dzieci z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Zarząd klubu dziękuje wszystkim chętnym i zaprasza na kolejną akcję krwiodawstwa w Centrum we wrześniu.

Autor tekstu: Dariusz Padarz

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.