Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


WCKIK W dniu 7 lipca 2009 r o godz. 14.00 w Muzeum Woli, ul. Srebrna 12 w Warszawie została otwarta wystawa przygotowana z okazji 90-tej rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem wystawy jest przedstawienie zarysu historii Polskiego Czerwonego Krzyża od chwili powstania w 1919 r. do 1948 r. Zachowane dokumenty ukazane na wystawie pokazują zróżnicowany charakter działalności oraz strukturę PCK.

WCKIK Ekspozycja obejmuje: statuty, sztandary, rejestry, legitymacje, historyczne zdjęcia, a także prasę i odznaczenia organizacji. Oddzielną pozycję wystawy stanowią publikacje PCK, zawierające instrukcje i szkolenia fachowe, głównie medyczne, jak też artykuły i książki o charakterze popularnym, profesjonalne opracowania medyczne wydawane podczas II Wojny Światowej.

WCKIK Wstrząsającą dokumentację stanowią protokoły i zdjęcia z ekshumacji dokonywanych w latach 1946 - 1948; które stanowią doskonałe źródło wiedzy o historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Wystawa zaprezentowała dorobek, działalności oraz osiągnięcia tej największej organizacji, również tę na terenie dzielnicy Wola.

WCKIK Podczas otwarcia wystawy odbyła się licytacja trzech zestawów monet wybitych z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, przekazanych Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi przez Narodowy Bank Polski. Dochód z licytacji został przeznaczony na Czerwonokrzyską Wyprawkę dla Żaka. Wystawa została przygotowana dzięki wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i przy współpracy Muzeum Niepodległości.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.