Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

W dniu 15.08.2011 r. podczas uroczystych obchodów Wojska Polskiego na Placu Teatralnym został przeprowadzony pobór krwi. W akcji wzięło udział ponad 60 osób. Wśród dawców zostały rozlosowane nagrody rzeczowe, które trafią do:

Pani Marta Koncewicz- Warszawa
Pana Rafała Raka - Warszawa
Pani Karolina Gawryś -Jabłońska- Warszawa

Wszystkim, serdecznie dziękujemy.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.