Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!! - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany w Ambulansie do poboru Krwi.


UWAGA: W dniach poborów ekipowych stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego.UWAGA: W dniu 23.11.2020r. stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia.

02.11-03.11.2020 r. - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie(A)

06.11.2020 r. - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (A)

12.11.2020 r. - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu(A)

20.11.2020 r. - 1 Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie (A)

30.11.2020 r. - Wojskowa Akademia Techniczna (A)TS WCKiK Ełk30.11.2020 r. - WęgorzewoTS WCKiK Gdańsk

Stacja krwiodawstwa znajdująca się w Gdańsku w dniach 25.11.2020 r. i 30.11.2020 r. nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy

UWAGA: UWAGA: Szanowni Państwo. W związku z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 pobór krwi w siedzibie Stacji realizowany jest w godz. 7.30-13.00. Wjazd samochodem na teren parkingu przy budynku Stacji możliwy jest po wczeœniejszej konsultacji z Recepcją poprzez domofon umieszczony przy bramie wjazdowej. Dziękujemy za zrozumienie.25.11.2020 r. - 43 Batalion Saperów Rozewie

27.11.2020 r. - KPW Gdynia

30.11.2020 r. - 33 dr OP Gdynia


TS WCKiK Kraków

W ZWIĄZKU Z DRAMATYCZNYM BRAKIEM KRWI ZAPRASZAMY KRWIODAWCÓW DO ODDAWANIA KRWI W SIEDZIBIE STACJI!

TS WCKiK LublinTS WCKiK Szczecin

UWAGA: Szanowni Państwo. W związku z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 pobór krwi w siedzibie stacji od dnia 16.03.2020r. będzie odbywał się w godz. 7.30-12.00.Dziękujemy za zrozumienie.

W dniach poborów ekipowych stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego.UWAGA:,,Szanowni Państwo. W dniu 28.09.2020r. stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego.Przepraszamy za utrudnienia ".
TS WCKiK Wrocław

Uwaga: W dniu 23.11.2020r. stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia.


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI


WCKiK SP ZOZ.