Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!! - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany w Ambulansie do poboru Krwi.UWAGA:
W dniach poborów ekipowych stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia.


05.07.2019 - Komenda Stołeczna Policji (A)
08.07.2019 - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu (A)
10.07.2019 - Sztab Generalny WP w Warszawie(A)
12.07.2019 - Urząd Miasta i Gminy w Tłuszczu
16.07.2019 - 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia DG RSZ w Białobrzegach (A)
18.07.2019 - Pułk Ochrony i Batalion Reprezentacyjny WP w Warszawie (A)
19.07.2019 - 1 Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie(A)
29.07.2019 - Ministerstwo Obrony Narodowej(A)


TS WCKiK Bydgoszcz

10.07.2019 - Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
13.07.2019 - Przystań w kolorze Blue Nakło
24.07.2019 - OSP w Czarży

TS WCKiK Ełk

11.07.2019 - Gołdap


TS WCKiK Gdańsk

05.07.2019 - 49 baza lotnicza Pruszcz Gdański
26.07.2019 - Gdynia KPW

W dniu 28.06.2019r. TS w Gdańsku nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy.


TS WCKiK Kraków

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że rejestracja dawców w każdy piątek miesiąca w siedzibie stacji odbywa się do godziny 12.30.

04.07.2019 - Urząd Marszałkowski - Kraków
15.07.2019 - Komenda Powiatowa Policji - Brzesko
26.07.2019 - JW. 1155 - Kraków
27.07.2019 - Sanktuarium Łagiewniki - Kraków

W dniu 22.07.2019 rejestracja dawców odbywa się do godziny 11.00. W dniu 26 lipca 2019 stacja nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Przepraszamy za utrudnienia.


TS WCKiK Lublin

02.07.2019 - 16 Tczewski Batalion Saperów - Nisko


TS WCKiK Szczecin


TS WCKiK Wrocław

24.07.2019 - CSWInż. i Chem. Wrocław


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI


WCKiK SP ZOZ.