Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!! - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany w Ambulansie do poboru Krwi.


WCKiK Warszawa

03.04.2017 - 42 LO ul. Madalińskiego 22
04.04.2017 - WAT (A)
06.04.2017 - ASzWoj
07.04.2017 - PKP Energetyka
11.04.2017 - CSŁiI w Zegrzu (A)
12.04.2017 - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej (A)
13.04.2017 - Pułk Ochrony i Batalion Reprez. WP (A)
21.04.2017 - CSP w Legionowie
24.04.2017 - SGSP (A)

Stacja krwiodawstwa znajdująca się w Warszawie w dniu 21.04.2017 r. nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy.


TS WCKiK Kraków

04.04.2017 - Uniwersytet Rolniczy (A)
05.04.2017 - Uniwersytet Rolniczy (A)
12.04.2017 - JW. 2771
26.04.2017 - Ignatianum
26.04.2017 - Akademia Wychowania Fizycznego (A)
27.04.2017 - Akademia Wychowania Fizycznego (A)

Stacja krwiodawstwa znajdująca się w Krakowie w dniach 25.04 - 27.04.2017 r. nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy


Stacja krwiodawstwa znajdująca się w Krakowie w dniach w których odbywają się ekipowe pobory krwi nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy.TS WCKiK Lublin

04.04.2017 - ZS Solec
06.04.2017 - ZS Parczew
11.04.2017 - Szkoła Orląt w Dęblinie
19.04.2017 - JW. Hrubieszów
20.04.2017 - JW. Hrubieszów
25.04.2017 - ZS Bychawa
27.04.2017 - ZS Józefów nad Wisłą


TS WCKiK Wrocław

19.04.2017 - CSWIiCh
21.04.2017 - Zespół Szkół Handlowych Bolesławiec
22.04.2017 - MOTOSERCE Oława (A)
24.04.2017 - JW 1145 Bolesławiec
25.04.2017 - WSOWL


TS WCKiK Szczecin

04.04.2017 - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Stargard
06.04.2017 - ZS Nr 2
11.04.2017 - Zespół Szkół Nr 1 Stargard
12.04.2017 - Zespół Szkół Nr 5 Stargard - Kluczewo
20.04.2017 - Zespół Szkół Nr 2 Stargard
24.04.2017 - ZS Nr 4


TS WCKiK Bydgoszcz

05.04.2017
10.04.2017
11.04.2017
19.04.2017
22.04.2017
26.04.2017
28.04.2017


TS WCKiK Ełk

04.04.2017 - ZS Nr 1
05.04.2017 - KHDK w Piszu
06.04.2017 - ZS Nr 6
10.04.2017 - KHDK w Węgorzewie
11.04.2017 - ZS Nr 5
20.04.2017 - KHDK w Gołdapi


TS WCKiK Gdańsk

07.04.2017 - 13 Dyw. Trał. Gdynia (A)
12.04.2017 - 43 batalion saperów Rozewie
19.04.2017 - WSTiH Gdynia (A)
20.04.2017 - PSP Gdynia (A)
21.04.2017 - ZZWT Gdynia
24.04.2017 - Gdynia Grabówek
27.04.2017 - KPW Gdynia
28.04.2017 - KPW Gdynia

Stacja krwiodawstwa znajdująca się w Gdańsku w dniu 19 i 20.04.2017 r. nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI


WCKiK SP ZOZ.