Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!! - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany w Ambulansie do poboru Krwi.UWAGA:
W dniu 18.11.2019r stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia.


06.11.2019 - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (A)

08.11.2019 - PKP Energetyka w Warszawie

12.11.2019 - Centrum Szkolenia Łšcznoœci i Informatyki w Zegrzu(A)

13.11.2019 - Akademia Szrtuki Wojennej w Warszawie (A)

18.11.2019 - Zamek Królewski w Warszawie(A)


19.11.2019 - Nadwiœlański Oddział Straży Granicznej w Warszawie(A)


20.11.2019 - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie(A)


22.11.2019 - 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia DG RSZ w Białobrzegach(A)


26.11.2019 - Pułk Ochrony i Batalion Reprezentacyjny WP w Warszawie(A)


27.11.2019 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie


28.11.2019 - Centrum Szkolenia Żandarmierii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim


29.11.2019 - 1 Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie(A)

04.11.2019 - Zespół Szkół Spożywczych w Toruniu

06.11.2019 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Bydgoszczy

12.11.2019 - JW. 1523 Inowrocław

18.11.2019 - WZL-2 Bydgoszcz

20.11.2019 - VLO Bydgoszcz


TS WCKiK Ełk

14.11.2019 - Gołdap

27.11.2019 - Banie MazurskieTS WCKiK Gdańsk

Szanowni Państwo. W dniu 08.11.2019 r. rejestracja dawców odbywa się w godzinach 7.30 - 12.00.

28.11.2019 - KPW Gdynia

29.11.2019 - KPW Gdynia


TS WCKiK Kraków

Uprzejmie informujemy, że rejestracja dawców od dnia 06.11.2019r.do 15.11.2019r. odbywa się do godziny 12.00.Przepraszamy za utrudnienia.

W dniu 12.11.2019 stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego.Przepraszamy za utrudnienia.

06.11.2019 - IGNATIANUM - Kraków

12.11.2019 - LO Salezjanów - Kraków

14.11.2019 - II LO - Kraków

18-21.11.2019 - Uniwersytet Ekonomiczny - Kraków

27.11.2019 - Szkoła Aspirantów Pożarnictwa - Kraków

28.11.2019 - Urząd Marszałkowski - Kraków


TS WCKiK Lublin

05.11.2019 - PSP Opole Lubelskie

07.11.2019 - JW. Hrubieszów

14.11.2019 - JW. - Nisko

19.11.2019 - XIV LO Lublin

21.11.2019 - Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie(A)

26.11.2019 - ZS Poniatowa

29.11.2019 - 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany - ZamośćTS WCKiK Szczecin

W dniach wyjazdu ekip 7.11.2019 oraz 13.11.2019 nie odbywa sie stacjonarny pobór krwi.Przepraszamy za utrudnienia.


06.11.2019--DK Nowogard


07.11.2019--21 BLM ŚWIDWIN


13.11.2019--LO nr 2 Stargard


TS WCKiK Wrocław

W dniach wyjazdu ekip nie odbywa sie stacjonarny pobór krwi.Przepraszamy za utrudnienia.

19.11.2019--WOG Wrocław

21.11.2019-- 2 Kompania Regulacji Ruchu Oleœnica


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI


WCKiK SP ZOZ.