Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!! - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany w Ambulansie do poboru Krwi.


W dniach 19, 20, 21.02.2020. TS w Warszawie nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy

06.02.2020 - Pulk Ochrony i Batalion Reprezentacyjny WP (A)

07.02.2020 - 32 Dywizjon Rakierowy Obrony Powietrznej w Olesnicy

08.02.2020 - 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach(A)

11.02.2020 - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (A)

19.02.2020 - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (A)


20.02.2020 - 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia DG RZS(A)


21.02.2020 - Nadwislanski Oddział Straży Granicznej w Warszawie(A)


27.02.2020 - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie(A)


28.02.2020 - 1 Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie(A)





11.02.2020 - OSP Czarże

13.02.2020 - Zespół Szkół w Kcyni

17.02.2020 - Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy


TS WCKiK Ełk

12.02.2020 - Pisz

18.02.2020 - Banie Mazurskie

20.02.2020 - Gołdap

24.02.2020 - Węgorzewo



TS WCKiK Gdańsk

UWAGA: Szanowni Państwo w dniu 13.02.2020r. TS w Gdańsku nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy

03.02.2020 - 33 dywizjon OP Gdynia

13.02.2020 - AMW Gdynia

17.02.2020 - 9BKPanc Braniewo

27-28.02.2020 - KPW Gdynia


TS WCKiK Kraków


W dniu 11.02.2020r. TS w Krakowie nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi z powodu szkolenia pielęgniarek. Za utrudnienia przepraszamy



13.02.2020 - Urząd Marszałkowski Kraków

18.02.2020 - Zespół Szkół Elektrycznych Kraków

20.02.2020 - Akademia Wychowania Fizycznego - Kraków


TS WCKiK Lublin

11.02.2020 - LO w Bychawie

13.02.2020 - JW. Twierdza Dęblin

18.02.2020 - ZS w Bychawie

21.02.2020 - ZS Lublin ul. Długa

27.02.2020 - ZS Nr 2 w Dęblinie



TS WCKiK Szczecin


03.02.2020 - JW. 5889 Stargard


TS WCKiK Wrocław

Ekipy w uzgodnieniu...
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI


WCKiK SP ZOZ.