Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

W niedziele 19 października 2008 roku w Elizówce na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. dzięki pomocy Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Magdaleny Gąsior-Marek uczestniczono w działaniach marketingowych propagujących Honorowe Krwiodawstwo.

Podczas zawodów Motocrossowych o Puchar Polskiego Związku Motorowego, WCKiK dokonywało oznaczenia grup krwi dla chętnych.

Akcja poboru krwi organizowana była przez RCKiK w Lublinie. Dla wszystkich uczestników akcji przygotowano poczęstunek w postaci wojskowej zupy grochowej, wręczano certyfikat i brelok z grupą krwi.

Praca osób z Terenowej Stacji w Lublinie, Sekcji Marketingu Działu Administracji, Dyrektora WCKiK, a także Pani Poseł wraz z RCKiK spowodowała iż całe przedsięwzięcie odbyło się bez przeszkód.

Ponadto serdeczne podziękowania należą się również 3 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie za pomoc w postaci zabezpieczenia logistycznego.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.