Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ serdecznie dziękuje wszystkim Honorowym Dawcom za poświęcenie i ofiarność, jakie okazali oddając krew w dniu 02.05.2013 r. podczas festynu "Bezpieczna jazda z biało-czerwoną" z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.