Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

20 sierpnia 2013 r., na terenie GREEN TOWERS we Wrocławiu, odbyła się akcja krwiodawstwa. Firma DOLBY POLAND przy współpracy z Wrocławską Radą Rejonową Krwiodawców zorganizowała pobór krwi, który był odpowiedzią na apel centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa alarmujących, że w okresie wakacyjnym stale brakuje krwi.

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych (deszcz), na apel odpowiedziało około 50 osób, a krew oddały 34 z nich. Tak dobry wynik akcji możliwy był tylko dzięki osobistemu zaangażowaniu głównych organizatorek akcji - pani Magdaleny Jaworeckiej i Katarzyny Olejczuk oraz pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, który udostępnił namioty. Pogoda nie odstraszyła krwiodawców, a ekipa Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mimo polowych warunków, w kroplach deszczu pobierała krew ciesząc się z tak dużej frekwencji.

Oddający krew podkreślali, że to wielka satysfakcja nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Mają też świadomość, że dziś oni pomagają, a jutro tej pomocy mogą potrzebować sami, osoby im bliskie lub znajomi z pracy czy sąsiedztwa. Cieszącym jest też fakt, że obok osób, które już oddawały krew, pojawili się też nowi krwiodawcy.

Autor tekstu: Dariusz Padarz

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.