Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


W dniu 28 lipca br. na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii miał miejsce inauguracyjny pobór krwi w Warszawie w najnowocześniejszym ambulansie im Jana Pawła II. Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie ppłk Marcin Sygut wraz z personelem zapewnił opiekę medyczną nad poborem krwi.

Uroczystość swoją obecnością uświetniło wiele znanych osobistości, między innymi:

  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Stanisław Jerzy Komorowski
  • Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Pan gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski
  • Zastępca Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii Pani doc. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
  • Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Pani dr Beata Uszyńska - Kałuża
  • Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji Pan Podinspektor dr Mariusz Sokołowski
  • Prezes i Sekretarz Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi Pan Marcin Velinov i Pani Katarzyna Velinov.

Jako pierwszy oddał krew Podsekretarz Stanu Pan Stanisław Jerzy Komorowski. Następnymi dawcami krwi była kadra z Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia: Pan płk Piotr Dzięgielewski oraz Pan ppłk Mariusz Thomas

Wśród honorowych dawców krwi nie zabrakło żołnierzy, aktorów i mieszkańców Warszawy.
Dziękujemy wszystkim za obecność i oddanie krwi.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.