Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

W dniu 10.06.2013 r. na terenie Jednostki Wojskowej 1230 - 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej odbyła się zbiórka krwi. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za oddanie drogocennego leku jakim jest krew.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.