Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

W dniu 12.08.2013 r. odbył się pobór krwi w JW 5889 w Stargardzie Szczecińskim na rzecz Pana Piotra Bury, była to akcja MUNDUROWI DLA MUNDUROWEGO.

TS SZCZECIN dziękuje organizatorom - Wojskowemu Klubowi HDK PCK Saper przy 2 Stargardzkim Batalionie Saperów - za przygotowanie akcji i jej sprawny przebieg oraz ofiarnym krwiodawcom: żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom służby więziennej, straży granicznej i osobom cywilnym za udział w akcji.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.