Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz WinRAR Ogłoszenia zapisane są w formacie *.PDF lub *.RAR. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader, WinRAR lub inny program obsługujący ww. formaty.


Konkurs ofert Nr: 7/2020 - Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy w Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy i Gdańsku oraz w Zespole Medycznym w Warszawie.

[OGŁOSZENIE]
[SWKO]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Konkurs ofert Nr: 6/2020 - Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy w Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu i Szczecinie.

[OGŁOSZENIE]
[SWKO]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Konkurs ofert Nr: 5/2020 - Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy w Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie, Krakowie i Ełku.

[OGŁOSZENIE]
[SWKO]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Konkurs ofert Nr: 4/2020 - Konkurs ofert na lekarza ?Kierownika Pracowni Kwalifikacji Dawców w Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku.

[OGŁOSZENIE]
[SWKO]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Konkurs ofert Nr: 3/2020 - Konkurs ofert na pielęgniarkę w Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[OGŁOSZENIE]
[SWKO]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -