Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ

Terenowa Stacja w Krakowie

30-950 Kraków
ul. Wrocławska 1-3


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:05
rejestracja dawców 7:15 - 12:30

kliknij na tekst, aby zobaczyć mapę z lokalizacją

Telefony kontaktowe:

261 138 288 - kierownik TS WCKiK Kraków

Kierownik TS WCKiK Kraków
mjr lek. Robert Woźniak261 134 936 - Rejestracja dawców, ustalanie ekip wyjazdowych

261 138 290, 12 630 82 90 - Dyżur całodobowy

e-mail: krakow(at)wckik.pl


Ekipy wyjazdowe poboru krwi
TS WCKiK Kraków

03.10.2017 - JW 1155 - Balice (A)
04.10.2017 - Port Lotniczy - Balice (A)
09.10.2017 - Zespół Szkół Elektrycznych - Kraków
11.10.2017 - Collegium Ignatianum - Kraków
13.10.2017 - RWE - Kraków
17-18.10.2017 - AWF - Kraków
24-25.10.2017 - Uniwersytet Rolniczy - Kraków


UWAGA - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany
w Ambulansie do poboru Krwi.


Dla krwiodawców przy budynku stacji znajduje się bezpłatny parking. Wyjazd odbywa się na podstawie pobranego przy wjeŸdzie biletu parkingowego, który należy podstemplować w stacji.

Terenowa Stacja w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oferuje uczniom szkół  ponadgimnazjalnych Krakowa i  okolic bezpłatne przeprowadzenie zajęć z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Głównym celem zajęć jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz wzmocnienie świadomości społecznej młodego pokolenia odnośnie znaczenia krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Spotkania skierowane są do młodzieży krakowskich i małopolskich szkół, dla której ukończenie osiemnastego roku życia otwiera perspektywę przyłączenia się do grona honorowych dawców krwi. Chcemy, by takie wartości jak chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi czy otwartość na potrzeby innych były bliskie młodemu pokoleniu. Zajęcia mają charakter 45 minutowej prelekcji, podczas której pragniemy zapoznać młodzież z zasadami funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz zachęcić do aktywnego udziału w krwiodawstwie. Pracownik WCKiK wyjaśni czym jest krew, jakie są jej funkcje i składniki. Przedstawi zalety i przeciwwskazania do oddawania krwi oraz objaśni na czym polegają różne rodzaje donacji. Młodzież zostanie zapoznana z procedurą oddawania krwi, poczynając od wstępnej kwalifikacji dawcy, następnie krok po kroku z całą drogą, jaką każdy dawca musi przebyć, aby jego krew dotarła do chorego. Postaramy się również rozwiać obawy i obalić krążące w społeczeństwie mity związane z honorowym oddawaniem krwi. Po prelekcji następuje zwiedzanie siedziby Terenowej Stacji w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieszczącej się na ulicy Wrocławskiej 1-3. W celu rezerwacji terminu prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem TS Kraków mjr lek. Robertem WoŸniakiem – tel. 12 6308288, kom. 510 149 406. Zachęcamy i zapraszamy!


Bezpłatne przejazdy
w publicznej komunikacji miejskiej
w Krakowie dla honorowych dawców krwi
.

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej.

Nasza galeriaWizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

TS WCKiK SP ZOZ Kraków.