Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

W dniach 26-28.03.2012 r. Terenowa Stacja w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ zorganizowała ekipowy pobór krwi w Szkole Aspirantów Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W trakcie akcji zebrano 56 jednostek krwi. Serdecznie dziękujemy za "gorącą krew" młodym strażakom w imieniu własnym i wszystkich chorych, którym pomogli.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.