Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

VIII Akcja Krwiodawstwa w Kraków Airport
"setna kropla krwi"
. Akcja zakończyła się zebraniem ponad 12 litrów krwi. Wszystkim którzy oddali krew bardzo dziekujemy.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.