Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ

Terenowa Stacja w Lublinie

20-034 Lublin 11
Al. Racławickie 23


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:05
rejestracja dawców 7:30 - 13:00

kliknij na tekst, aby zobaczyć mapę z lokalizacją

Telefony kontaktowe:

261 183 266 - kierownik TS WCKiK Lublin

Kierownik TS WCKiK Lublin
mjr lek. Shaher HAMWI261 183 241 lub 261 183 612 - Rejestracja dawców

e-mail: lublin(at)wckik.pl


Ekipy wyjazdowe poboru krwi
TS WCKiK Lublin

02.03.2017 - Zespół Szkół Puławy
07.03.2017 - ZOZ Dęblin
09.03.2017 - Zespół Szkół Poniatowa
14.03.2017 - Zespół Szkół Lublin Wojciechowska
21.03.2017 - PSP Opole
23.03.2017 - Szkoła Orląt Dęblin

Stacja krwiodawstwa znajdująca się w Lubinie w dniu 21.03.2017 r. nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy.


Stacja krwiodawstwa znajdująca się w Lubinie w dniu 22, 23, 24.03.2017 r. nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany
w Ambulansie do poboru Krwi.


Nasza galeria
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

TS WCKiK SP ZOZ Lublin.