Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ

Terenowa Stacja w Lublinie

20-034 Lublin 11
Al. Racławickie 23


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:05
rejestracja dawców 7:30 - 13:00

***

UWAGA: Szanowni Państwo, w związku ze zmniejszającymi się zapasami krwi i zwiększonym na nią zapotrzebowaniem, Terenowa Stacja w Lublinie prosi dawców o oddawanie krwi w siedzibie stacji.kliknij na tekst, aby zobaczyć mapę z lokalizacją

Telefony kontaktowe:

261 183 266 - kierownik TS WCKiK Lublin

Kierownik TS WCKiK Lublin
p.o. ppłk lek. Shaher HAMWI261 183 241 lub 261 183 612 - Rejestracja dawców

261 183 256 - Ekspedycja (całodobowo)

e-mail: lublin(at)wckik.pl


Ekipy wyjazdowe poboru krwi
TS WCKiK Lublin

21.01.2021 r. - JW. - Nisko

26.01.2021 r. - CSIL Dęblin

28.01.2021 r. - JW. Hrubieszów
W dniach poborów ekipowych stacja prowadzi pobór stacjonarny.


UWAGA - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany
w Ambulansie do poboru Krwi.


Nasza galeria
Stan zapasów krwi

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:08/1/2021 | 8:53:13)


Legenda:
Stan wysoki Stan sredni Stan niski
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

TS WCKiK SP ZOZ Lublin.