Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

Paweł Małaszyński - Oddał krew - i zachęca innych.

W oddziale Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów - znany aktor filmowy Paweł Małaszyński oddał krew. Na zaproszenie Polskiego Czerwonego Krzyża znalazł trochę czasu wśród swoich licznych obowiązków na planach filmowych, aby podzielić się "cząstką siebie".

Paweł Małaszyński i Polski Czerwony Krzyż chcą wspólnie powiedzieć tym wszystkim, którzy jeszcze nie zdecydowali się oddać krew, że naprawdę wystarczy ok.40 minut, a przede wszystkim chęć, aby pomóc drugiemu człowiekowi.

Nie trzeba wiedzieć dla kogo oddaje się własną krew, ponieważ jest ona potrzebna na co dzień do tysięcy planowych i ratujących życie transfuzji.

Sama świadomość, że my sami, ktoś z naszej rodziny, kolega czy znajomy w każdej chwili może potrzebować tego niezastąpionego leku, codziennie może natchnąć nas do tego drobnego gestu, jakim jest honorowe krwiodawstwo.

Paweł Małaszyński nie lubi igieł. Nie przeszkodziło mu to w podjęciu męskiej decyzji. Po oddaniu krwi powiedział: "Cieszę się, że mogłem pomóc". Chętnie też zgodził się promować honorowe krwiodawstwo z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Kolejna, znana, lubiana osobowość medialna zechciała publicznie przypomnieć nam "maluczkim", że powinniśmy ciągle myśleć o innych ludziach.

Dedykacja Pawła Małaszyńskiego dla wolontariuszy PCK:

"Zostańcie przy swoich namiętnościach i nigdy się nie zmieniajcie. Dla całego Ruchu HDK PCK. Paweł Małaszyński"

Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi za pomoc w promocji idei honorowego krwiodawstwa.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.