Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

Postanowieniem Prezydenta RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Bronisława KOMOROWSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń, 9 grudnia br. odbyła się w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ przy ul. Koszykowej 78 uroczystość wręczenia Panu lek. Krzysztofowi MAJEWSKIEMU - MEDALU ZŁOTEGO ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. Odznaczenie wręczyła Pani kmdr mgr farm Izabela Gadzalińska Dyrektor WCKIK. Od 1972 r Pan lek. Krzysztof MAJEWSKI związany jest z krwiodawstwem wojskowym, posiada specjalizację z transfuzjologii klinicznej, chorób wewnętrznych oraz diagnostyki laboratoryjnej. W WCKiK SPZOZ pełnił funkcję Kierownika Terenowej Stacji WCKiK w Ełku. Uhonorowany został za sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiu tej szlachetnej idei.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.