Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

W dniu 24-25.10.2009 na terenie Hal MT Polska pośród wielu wystawców i miłośników motoryzacji stanął Ambulans im. Jana Pawła II, w którym odbywał się pobór krwi przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Bardzo dziękujemy wszystkim dawcom za przekazanie ludziom potrzebującym cząstki Siebie.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.