Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

Ogólnopolska pielgrzymka krwiodawców

Gorąco zapraszamy honorowych dawców krwi i szpiku kostnego oraz osoby żyjące po przeszczepach, ich rodziny, przyjaciół i sympatyków do udziału w Pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, która odbędzie się w sobotę 28 lipca 2012 r. Pielgrzymka patronatem honorowym metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas "Podaruj kroplę miłości".


Pielgrzymka połączona jest z akcją poboru krwi i szpiku kostnego (godz. 8.00 - 15.00, dolna bazylika). Termin pielgrzymki wypada w połowie wakacji. Ze względu na zwiększoną ilość wypadków i brak wystarczających w tych okolicznościach zasobów krwi do operacji i zabiegów, jest to czas szczególnego zapotrzebowania na krew. Tym goręcej zapraszamy wszystkich Honorowych Dawców Krwiodawców do udziału.

Pamiętając o słowach bł. Jana Pawła II: "Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata." (Światowy Dzień Krwiodawców 2004) serdecznie prosimy o przekazanie tego zaproszenia, wraz z poniższym programem, wszystkim zainteresowanym pielgrzymką.

Program pielgrzymki:
7.30 - początek rejestracji grup pielgrzymkowych
8.00 - 15.00 - możliwość oddawania krwi
10.45 - Zbiórka pocztów sztandarowych
11.00 - Msza św. dziękczynna - przewodniczy dyrektor Caritas Polska ks. dr Marian Subocz. Po Mszy św. świadectwa.
13.00 - posiłek dla Pielgrzymów
14.00 - program artystyczny
15.00 - koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie pielgrzymki

Sprawy organizacyjne:
1. Zgłoszenie grupy pielgrzymkowej w Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża telefon 12 422 9115 lub e-mail: krakow.hdk@pck.org.pl
2. Podczas rejestracji grup przyjmowane są zgłoszenia darów ofiarnych (z krótkim opisem: co, od kogo).
3. Zbiórka pocztów sztandarowych 15 minut przed Eucharystią.

Akcja krwiodawstwa
Od godz. 8.00 do 15.00 w holu dolnej bazyliki możliwość oddawania krwi.

Planując oddanie krwi w ramach pielgrzymki należy pamiętać o:
- zabraniu Dowodu Osobistego;
- zabraniu Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi;
- przerwie pomiędzy oddaniami krwi pełnej, która wynosi minimum 2 miesiące;
- uprzednim lekkostrawnym posiłku;
- powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych na 48 godzin przed oddaniem krwi.

Spośród zarejestrowanych do honorowego oddania krwi i szpiku kostnego rozlosowane zostaną nagrody książkowe Wydawnictwa Biały Kruk, pamiątkowe Medale Papieskie z Łagiewnik i inne niespodzianki.

Organizator:
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Współorganizatorzy:
- Duszpasterz HDK - ks. Jerzy Leśko
- Polski Czerwony Krzyż - Małopolski Zarząd Okręgowy PCK w Krakowie
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

Sponsorzy:
- Akademicki Klub HDK przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
- Biały Kruk Sp. z o.o.
- Ostoja Górska Koninki
- Złota Polska
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.