Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

Po raz kolejny WCKIK zorganizowało akcję z cyklu "Podaruj Kroplę Miłości". Tym razem odbyła się ona w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu,
13 marca 2012 roku.

Głównymi organizatorami całego przedsięwzięcia byli :
Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy CSŁiI starszy chorąży sztabowy rezerwy Tadeusz Kowalewski oraz Proboszcz Parafii Garnizonowej w Zegrzu ksiądz podpułkownik Waldemar Rawiński.

Następny termin, podczas którego można będzie oddawać krew w CSŁiI w Zegrzu to 16 kwietnia 2012 r. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !!!

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.