Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


W dniu 04.03.2012 w Legionowie Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadziło wspólnie z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego oraz Caritas OPWP zbiórkę krwi pod nazwą PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI. Zebrano w tym dniu ponad 30 jednostek krwi.
Serdeczne podziękowania kierujemy do: Proboszcza Parafii Wojskowej w Legionowie - księdza Sławomira Żarskiego oraz do władz Urzędu Miasta Legionowo za możliwość zorganizowania poboru krwi.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.