Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)."

Zgłoszenia bez ww. klauzuli nie zostaną rozpatrzone.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl.

Jednoczesnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni:

diagnostę laboratoryjnego, bądŸ osobę posiadającą tytuł zawodowy technika chemika, technika farmaceutycznego lub posiadającą co najmniej wykształcenie średnie dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

do Pracowni Preparatyki Krwi

w pełnym wymiarze czasu pracy.

WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:

osobę na stanowisko Specjalisty do sekretariatu Dyrektora
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:
- prowadzenie rozkazu dziennego Dyrektora,
- organizacja podróży służbowych,
- organizacja pracy sekretariatu,
- organizacja i zabezpieczenie logistyczne odpraw.

Wymagania:
- wyższe wykształcenie.

WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:

osobę na stanowisko Specjalisty / Inspektora do Sekcji Zabezpieczenia Technicznego
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:
- realizację zadań dotyczących: napraw, przeglądów, konserwacji i walidacji sprzętu technicznego,
urządzeń klimatyzacyjnych, agregatów prądotwórczych, systemów ppoż, systemów alarmowych itp.,
- opracowywanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania:
- wyższe wykształcenie / średnie,
- prawo jazdy kat. B.

Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni:

osobę na stanowisko Rejestratora medycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy.


Wymagane min. średnie wykształcenie.

WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
diagnostę laboratoryjnego

do Działu Zapewnienia Jakoœci

w pełnym wymiarze czasu pracy.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni:
osobę na stanowisko Pielęgniarki / Starszej Pielęgniarki

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

aktualne prawo wykonywania zawodu.


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -