Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922.)."

Zgłoszenia bez ww. klauzuli nie zostaną rozpatrzone.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl.

Jednoczesnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego na stanowisko:
Młodszego Asystenta w Pracowni Analitycznej w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa o pracę)

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni pielęgniarkę na stanowisko:

Starszej Pielęgniarki w Pracowni Kwalifikacji Dawców w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa o pracę)

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu.


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni:
Lekarza na stanowisko Asystenta w Pracowni Kwalifikacji Dawców na postawie umowy na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu.


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni:
Starszą pielęgniarkę

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu.Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko Starszego Referenta w Sekcji Planowania i Zaopatrzenia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: min. średnie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy biurowej.


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -