Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)."

Zgłoszenia bez ww. klauzuli nie zostaną rozpatrzone.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl.

Jednoczesnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika do Działu Preparatyki Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- tytuł technika analityki medycznej lub technika chemika lub technika farmaceutycznego lub posiadanie co najmniej wykształcenia œredniego dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.
Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku zatrudni na zastępstwo diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Preparatyki Krwi z Ekspedycją, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właœciwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego na stanowisko Kierownika Działu Zapewnienia Jakości w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- posiadanie tytułu specjalisty,
- min. 5 - letni staż pracy w zawodzie, w tym min. 2 lata w dziale zapewnienia jakoœci.Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie znajdująca się na terenie kompleksu szpitala wojskowego (ul. Wrocławska 1 - 3) zatrudni lekarza - Kierownika Pracowni Kwalifikacji Dawców na umowę o pracę lub umowę kontraktową (do 150 godz./ miesiąc). Normalne godziny pracy - 7.15. - 14.35. Rejestracja dawców - 7.15. - 13.30. Szczegóły pod numerem tel. 261 846 160 (Dział Kadr WCKiK) lub tel. kom. 510 149 406 (Kierownik Stacji).Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko księgowy / specjalista do działu finansowo - księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres obowiązków na stanowisku:
- dekretowanie, wprowadzanie i księgowanie dokumentów księgowych,
- rozliczanie kosztów na ośrodki ich powstawania,
- sporządzanie dokumentów księgowych dotyczących rozliczeń międzyokresowych,
- sporządzanie dokumentacji do potwierdzenia sald z kontrahentami,
- sporządzanie faktur sprzedażowych, ich dekretowanie i księgowanie,
- sporządzanie wezwań do zapłaty dla dłużników, nadzorowanie rozrachunków z kontrahentami,
- sporządzanie not odsetkowych,
- sporządzanie sprawozdań RB-N, RB-Z oraz innych związanych ze strukturą firmy,
- współpraca przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,
- rozliczanie VAT i sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE,
- rozliczanie JPK,
- analiza i prowadzenie dokumentacji sprzedaży.

Wymagania:

- wykształcenie średnie / wyższe kierunkowe,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatków,
- sumienność,
- odpowiedzialność.


WCKiK SPZOZ w Warszawie podejmie współpracę z lekarzem w ramach umowy zlecenia lub umowy zawartej w trybie konkursu ofert.
Do głównych zadań będzie należało badanie oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz nadzorowanie poboru krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:
Kierownika Pracowni Serodiagnostyki Wirusów
wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- posiadanie tytułu specjalisty,
- 5 lat doœwiadczenia.
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -