Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 29/Rb/2018 - Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Bydgoszczy, ul Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz. Zadanie Nr 91560.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[ZAKRES PRAC]
[DODATKOWA INFORMACJA]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]

Sprawa Nr 28/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego analizatora wykonującego całą procedurę badania od momentu pobrania materiału z badanej próbki do momentu przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 27/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego nakłuwacza igłowego, pokrowca na leżankę, gazików do dezynfekcji skóry, emulsji do pielęgnacji rąk.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ III]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 26/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań przesiewowych dawców krwi w kierunku HBsAg, HIV AgAb, a-HCV lub HCV AgAb, a-T. pallidum, metodą automatyczną z kalibratorami (jeżeli metoda tego wymaga), kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania badań oraz dzierżawa dwóch analizatorów do automatycznej metody wykonywania badań.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 25/U/2018 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzętu na skipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 24/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest odczynników i krwinek wzorcowych do wykonywania badań serologicznych u dawców krwi wraz z dzierżawą niezbędnego kompatybilnego urządzenia wykonującego całą procedurę od włożenia probówki do przesłania wyniku do systemu.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]

[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 22/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ I]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -