Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 38/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa kuwet do hemoglobinometru, probówek polistyrenowych i polipropylenowych, emulsji do pielęgnacji rąk, czyściki do aparatu HemoCue, gaziki do dezynfekcji skóry.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 33/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa podkładu nieprzemakalnego, podkładu ochronnego, alkoholowego preparatu o przedłużonym działaniu .

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 35/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do klasyfikacji grupy krwi.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]

Sprawa Nr 32/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa podkładu nieprzemakalnego, podkładu ochronnego, pokrowca na leżankę, preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, stazy wielokrotnego użytku .

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 1 i nr 4]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w zakrsie pakietu nr 2, nr 3]

Sprawa Nr 31/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 30/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów do usuwania leukocytów z KKP i KKCz, pojemników do pobierania krwi, paneli 3 krwinkowego do badań przesiewowych przeciwciał.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 4]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w zakrsie pakietu nr 1, nr 2, nr 3]

Sprawa Nr 27/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych końcówek SST Tips do automatu archiwizacyjnego, pojemniki czerwone na odpady medyczne zakaźne, gazy opatrunkowe, stazę wielokrotnego użytku.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ III]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 4]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w zakrsie pakietu nr 1, nr 2, nr 3]

Sprawa Nr 25/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów eksploatacyjnych do posiadanej przez Zamawiającego aparatury serologicznej.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 21/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa krwinek wzorcowych, słabo uczulonych przeciwciałami IgG krwinek, odczynników do klasyfikacji grupy krwi, certyfikowanych krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 1, nr 2, nr 4]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 3, nr 5]

Sprawa Nr 20/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów pojemników do inaktywacji wirusów w osoczu oraz w Koncentracie Krwinek Płytkowych przeznaczonym do użytku klinicznego otrzymywanym z krwi pełnej lub aferezy kompatybilne z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji TerumoBCT użytkowanym przez Zamawiającego.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 12/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa panelu 3 krwinkowego do badań przesiewowych przeciwciał, roztworu PBS, płytek z podłożem agarowym do monitorowania czystości bakteriologicznej powierzchni.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 1]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w zakresie pakietu nr 2, nr 3]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -