Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 21/U/2018 - Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądu technicznego sprzętu medycznego.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 19/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek z podłożem agarowym do monitorowania czystoœci bakteriologicznej.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 1]

Sprawa Nr 15/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa przylepca ze sztucznego jedwabiu, gazy opatrunkowej, waty celulozowej, kompresów gazowych niesterylnych i sterylnych, serwety jałowej, stazy wielokrotnego użytku, pojemników czerwonych na odpady zakaźne, alkoholowego preparatu do odkażania skóry, preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, preparatu w tabletkach do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]>
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 17/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki do preparatyki krwi, chłodziarko-zamrażarki, chłodziarki do KKCz, urządzenia do schładzania i przechowywania FFP, zamrażarki do szokowego mrożenia osocza.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 12/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do klasyfikacji grupy krwi z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 13/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów pojemników do pobierania jednostki krwi pełnej i preparatyki krwi oraz pozyskiwania UKKP z wykorzystaniem urządzenia Reveos.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -