Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 36/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników czerwonych na odpady medyczne, podkładu nieprzemakalnego, gazy opatrunkowej niesterylnej.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 35/U/2020 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzętu na ekipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 34/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu do odkażania rąk, preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 1]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 30/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych płytek (slajdy) oraz odczynniki do posiadanego przez Zamawiajacego automatycznego licznika do liczenia leukocytów ADAM-eWBC2 (NanoEnTek).

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 27/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek z podłożem agarowym, jednorazowych końcówek SST Tips i mikropłytek archiwizacyjnych do automatu archiwizacyjnego 3S Safe Sampling Systems, igieł systemowych do systemu próżniowego posiadanego przez zamawiającego, korków do probówek, kompresów gazowych, przylepca ze sztucznego jedwabiu, preparatu do odkażania rąk, preparatu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, pokrowca na leżankę.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 2-4, nr 7, 8]

Sprawa Nr 28/Rb/2020 - Przedmiotem zamówienia roboty budowlane polegające na: 1. Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku gospodarczego Nr 19 na potrzeby TS WCKiK w Gdańsku na terenie zamkniętym, budowie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, remoncie urządzeń budowlanych w zakresie: przyłącza do sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej i elektrycznej, przebudowie dróg wewnętrznych oraz budowie 7 miejsc postojowych, na działce nr 426/13 obręb Gdańsk 226101_1 /na terenie zamkniętym/ ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk oraz uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenie na użytkowanie. Zadanie inwestycyjne Nr 91589 pn: ?Przebudowa budynku gospodarczego Nr 19 na potrzeby zaplecza TS WCKiK w Gdańsku (centralna chłodnia krwi i osocza?; 2. Podłączenie mroźni i uruchomienie automatycznej transmisji danych do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego Bank Krwi firmy ASSECO POLAND S.A. lub programu wprowadzonego w miejsce programu Bank Krwi w ramach realizacji projektu e-krew oraz dostarczenia specyfikacji oraz walidacji danych programu, który zostanie wprowadzony w miejsce programu Bank Krwi.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[ZAKRES PRAC]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]

Sprawa Nr 26/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do klasyfikacji grupy krwi z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 24/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów eksploatacyjnych do posiadanej przez Zamawiającego aparatury serologicznej.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 5/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa kuwet do fotometru Plasma/Low, ochraniaczy foliowych, prześcieradła, serwety jałowej, fartucha chirurgicznego, Opaki dzianej, waty celulozowej, stazy wielokrotnego użytku, opatrunku uciskowego, preparatu do dezynfekcji rąk, płynu do mycia rąk i ciała, preparatu chlorowego do dezynfekcji dużych powierzchni.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w zakresie pakietu nr 1-9]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w zakresie pakietu nr 10]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 11,12]
[UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie pakietu nr 5]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -