Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 17/U/2017 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu pojazdu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla WCKiK w Warszawie.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]

Sprawa Nr 14/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa panelu 3-krwinkowego do badań przesiewowych przeciwciał, końcówek jednorazowych do pipet ora ID-TIPS.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]

Sprawa Nr 10/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowego użytku niezbędnych do zamrożenia i rozmrożenia MKKCz.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 13/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwety jałowej, fartucha chirurgicznego, prześcieradła, rękawic winylowych i lateksowych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 3]

Sprawa Nr 12/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikropłytek archiwizacyjnych, płyt serologicznych, pipety PS, końcówek do pipet automatycznych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 11/U/2017 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzętu na skipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Ełku.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 9/Rb/2017 - Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na przebudowie wraz z rozbudową części budynku Nr 2 Wojskowego Szpitala Klinicznego dla potrzeb Stacji Terenowej Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, wraz z instalacjami wewnętrznymi i niezbędna infrastrukturą, przewidziana do realizacji na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Zadanie Nr 91501.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[DOKUMENTACJA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ I]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]

Sprawa Nr 7/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych niezbędnych do wykonania morfologii krwi.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 3/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań analitycznych, nożyków do jałowego zgrzewania drenów, pojemników transferowych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ I]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 2]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -