Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 22/D/2017 - Przedmiotem zamówienia dostawa odczynników do klasyfikacji grupy krwi, odczynników PBS.

[OGŁOSZENIE]

Sprawa Nr 21/D/2017 - Przedmiotem zamówienia dostawa przylepca ze sztucznego jedwabiu, gazy opatrunkowej, waty celulozowej, kompresów gazowych, stazy wielokrotnego użytku, alkoholowego preparatu do odkażania skóry, preparatu do szybkiej dezynfekcji.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4]

Sprawa Nr 19/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]

Sprawa Nr 18/Rb/2017 - Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na przebudowie wraz z rozbudową części budynku Nr 2 Wojskowego Szpitala Klinicznego dla potrzeb Stacji Terenowej Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, wraz z instalacjami wewnętrznymi i niezbędna infrastrukturą, przewidziana do realizacji na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Zadanie Nr 91501.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[DOKUMENTACJA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -