Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 24/Rb/2019 - Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Bydgoszczy, ul Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz. Zadanie Nr 91560.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[ZAŁĄCZNIKI]

Sprawa Nr 22/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt serologicznych, pipety Pasteura, końcówek do pipet automatycznych, preparatu chlorowego w tabletkach.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]

Sprawa Nr 19/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przenoœnej komory chłodniczej do przechowywania osocza.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 12/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa panelu 3 krwinkowego do badań przesiewowych przeciwciał, roztworu PBS, płytek z podłożem agarowym do monitorowania czystości bakteriologicznej powierzchni.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]

Sprawa Nr 18/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej, zamrażarki do jałowego łączenia drenów, chłodziarki do KKCz, zamrażarki do szokowego mrożenia osocza.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 16/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest zestawów pojemników do pobrania jednostki krwi pełnej (KPK) i przetworzenia jej metodą automatyczną w trakcie jednej procedury, w celu uzyskania składników krwi oraz zestawów do produkcji zlewanego ubogoleukocytamego koncentratu krwinek płytkowych w jednym procesie z puli 4-6 pojedynczych jednostek KKP uzyskanych z krwi pełnej wraz z dzierżawa wirówki do preparatyki krwi z chłodzeniem.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]

Sprawa Nr 17/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów pojemników do pobrania jednostki krwi pełnej (KPK) i przetworzenia jej metodą automatyczną w trakcie jednej procedury, w celu uzyskania składników krwi oraz zestawów do produkcji zlewanego ubogoleukocytamego koncentratu krwinek płytkowych w jednym procesie z puli 4-6 pojedynczych jednostek KKP uzyskanych z krwi pełnej przy użyciu urządzenia Reveos do automatycznego przetwarzania krwi oraz roztwór wzbogacający PAS do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]

Sprawa Nr 14/U/2019 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 11/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa plastra z opatrunkiem, waty celulozowej, alkoholowego preparatu do odkażania, końcówek jednorazowych do pipetora ID-TIPS .

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -