Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 4/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa ochraniaczy foliowych na obuwie.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 3/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów owocowych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 1/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa czekolady.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 2/Rb/2019 - Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Bydgoszczy, ul Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz. Zadanie Nr 91560.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[ZAKRES PRAC]

Sprawa Nr 33/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego [ON] oraz benzyny bezołowiowej (Pb95) w systemie bezgotówkowym dla pojazdów służbowych, agregatów prądotwórczych oraz sprzętu silnikowego pozostającego w dyspozycji Zamawiającego.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT][OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 34/U/2018 - Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego (próbek krwi) dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 32/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań przesiewowych dawców krwi pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji metoda automatyczną z wymaganymi kalibratorami, kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania badań wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznej metody wykonywania badań metodą biologii molekularnej.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 31/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników transferowych.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT][OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 26/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań przesiewowych dawców krwi w kierunku HBsAg, HIV AgAb, a-HCV lub HCV AgAb, a-T. pallidum, metodą automatyczną z kalibratorami (jeżeli metoda tego wymaga), kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania badań oraz dzierżawa dwóch analizatorów do automatycznej metody wykonywania badań.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -