Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 14/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa napromienionych płytek z podłożem agarowym do monitorowania czystoœci bakteriologicznej.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 17/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki do preparatyki krwi, chłodziarko-zamrażarki, chłodziarki do KKCz, urządzenia do schładzania i przechowywania FFP, zamrażarki do szokowego mrożenia osocza.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 16/U/2018 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzętu na ekipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 12/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do klasyfikacji grupy krwi z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 13/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów pojemników do pobierania jednostki krwi pełnej i preparatyki krwi oraz pozyskiwania UKKP z wykorzystaniem urządzenia Reveos.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 11/U/2018 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzętu na skipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Ełku.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 10/U/2018 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 5/D/2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do pobierania krwi, krwi kontrolnej, zestaw do glicerolizacji i deglicerolizacji oraz roztwór glicerolu, roztwór NaCl, płyn BIO-WASH, SAGM oraz pojemników transferowych, pojemników do przechowywania mrożonego KKCz.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -