Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 6/D/2021 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów owocowych.

[OGŁOSZENIE]
[SWZ]

Sprawa Nr 5/D/2021 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa czekolady.

[OGŁOSZENIE]
[SWZ]

Sprawa Nr 4/D/2021 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji do pielęgnacji rąk, preparatu do dezynfekcji rąk, preparatu do odkażania rąk, końcówek do pipet ora ID-TIPS, podkładu ochronnego, nożyków do zgrzewania drenów, nakłuwaczy igłowych.

[OGŁOSZENIE]
[SWZ]

Sprawa Nr 3/D/2021 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów jednorazowych do poboru UKKP z wykorzystaniem separatora MCS plus.

[OGŁOSZENIE]
[Identyfikator postępowania]
[SWZ]

Sprawa Nr 2/D/2021 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do inaktywacji wirusów w osoczu przeznaczonym do użytku klinicznego otrzymywanym z krwi pełnej lub aferezy kompatybilne z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji TerumoBCT użytkowanym przez Zamawiającego.

[OGŁOSZENIE]
[Identyfikator postępowania]
[SWZ]

Sprawa Nr 1/U/2021 - Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów medycznych o kodach: 180102 i 180103 minimum co 72 godziny od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00 oraz odbiór odpadów o kodzie: 180109 na podstawie pisemnych zgłoszeń z punktu czasowego ich składowania tj. z Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ul. Powstańców Warszawy 5, 85-915 Bydgoszcz w okresie 24 miesięcy od dnia 25.01.2021r.

[OGŁOSZENIE]
[SWZ]
[KWOTA]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]

Sprawa Nr 45/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa krwinek wzorcowych do badania grupy krwi w układzie ABO metodą manualną szkiełkową.

[OGŁOSZENIE]
[Identyfikator postępowania]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]<

Sprawa Nr 44/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego [ON] oraz benzyny bezołowiowej (Pb95) w systemie bezgotówkowym dla pojazdów służbowych, agregatów prądotwórczych oraz sprzętu silnikowego pozostającego w dyspozycji Zamawiającego.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 43/U/2020 - Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego (próbek krwi) dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 42/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do wykonywania badań serologicznych u dawców krwi wraz z dzierżawą niezbędnego kompatybilnego urządzenia wykonującego cała procedurę od włożenia próbki do przesłania wyniku do systemu.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -