Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 30/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompresów gazowych sterylnych, alkoholowego preparatu do odkażania higienicznego i chirurgicznego ršk, preparatu w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, gazików do dezynfekcji skóry, emulsji do pielęgnacji ršk.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 29/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagomieszarki do pobieranej krwi z przesyłem danych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]

Sprawa Nr 28/U/2017 - Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglšdu technicznego sprzętu medycznego.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 27/D/2017 - Przedmiotem zamówienia dostawa przylepca ze sztucznego jedwabiu, gazy opatrunkowej, waty celulozowej, kompresów gazowych, stazy wielokrotnego użytku, pojemników czerwonych na odpady medyczne i żółtych na odpady chemiczne, preparatu chlorowego do dezynfekcji dużych powierzchni.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 2, nr 3, nr 5,]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 26/D/2017 - Przedmiotem zamówienia dostawa pojemników do pobierania krwi poczwórne ?góra-góra? z filtrem In-line do krwi pełnej, filtry do usuwania leukocytów z KKCz, słabo uczulone przeciwciałami IgG krwinki, certyfikowane krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał, krwinki wzorcowe w układzie AB0, jednorazowe końcówki SST Tips.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 22/D/2017 - Przedmiotem zamówienia dostawa odczynników do klasyfikacji grupy krwi, odczynników PBS.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 21/D/2017 - Przedmiotem zamówienia dostawa przylepca ze sztucznego jedwabiu, gazy opatrunkowej, waty celulozowej, kompresów gazowych, stazy wielokrotnego użytku, alkoholowego preparatu do odkażania skóry, preparatu do szybkiej dezynfekcji.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 19/D/2017 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 2]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 18/Rb/2017 - Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na przebudowie wraz z rozbudową części budynku Nr 2 Wojskowego Szpitala Klinicznego dla potrzeb Stacji Terenowej Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, wraz z instalacjami wewnętrznymi i niezbędna infrastrukturą, przewidziana do realizacji na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Zadanie Nr 91501.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[DOKUMENTACJA]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -