Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 41/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa końcówek sterylnych z filtrem, probówek polistyrenowych i polipropylenowych, etykiet donacyjnych.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 3]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 42/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów jednorazowych do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) z wykorzystaniem separatora MCS plus firmy Haemonetics będącego własnością zamawiającego.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]

Sprawa Nr 40/U/2019 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzętu na ekipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 39/U/2019 - Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądu technicznego sprzętu medycznego.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie zadań 1-10,12-41,43-48,50-56,58-62]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 36/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa krwinek wzorcowych do analizatora hematologicznego HemoCue, mikrokart żelowych, krwinek wzorcowych kompatybilnych ze sprzętem firmy DiaMed będącego w posiadaniu zamawiającego.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[ZMIANA DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 38/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa kuwet do hemoglobinometru, probówek polistyrenowych i polipropylenowych, emulsji do pielęgnacji rąk, czyściki do aparatu HemoCue, gaziki do dezynfekcji skóry.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 2]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 35/D/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do klasyfikacji grupy krwi.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -