Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 14/U/2020 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]

Sprawa Nr 13/U/2020 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzętu na ekipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Ełku.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]

Sprawa Nr 12/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do pobierania krwi ?góra-góra?, krwi kontrolnej do fotometru Plasma/Low Hb HemoCue, plastra z opatrunkiem, waty celulozowej, preparatu do odkażania rąk, preparatu do dezynfekcji dużych powierzchni, koncentratu do mycia i dezynfekcji dużych powrzchni, podkładu ochronnego.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]

Sprawa Nr 11/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych niezbędnych do wykonania morfologii krwi.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]

Sprawa Nr 10/U/2020 - Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzętu na ekipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 5/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa kuwet do fotometru Plasma/Low, ochraniaczy foliowych, prześcieradła, serwety jałowej, fartucha chirurgicznego, Opaki dzianej, waty celulozowej, stazy wielokrotnego użytku, opatrunku uciskowego, preparatu do dezynfekcji rąk, płynu do mycia rąk i ciała, preparatu chlorowego do dezynfekcji dużych powierzchni.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w zakresie pakietu nr 1-9]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w zakresie pakietu nr 10]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 11,12]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -