Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania do SIWZ zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR SIWZ zapisany jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.


Kliknij w link aby pobrać plik *.pdf:

Plan postępowań o udzielenie zamówień
w bieżącym roku


Kliknij w link aby przejœć do działu zawierającego:

Wnioski o zakup usługi o wartości nie przekraczającej 30 000 EuroSprawa Nr 44/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego [ON] oraz benzyny bezołowiowej (Pb95) w systemie bezgotówkowym dla pojazdów służbowych, agregatów prądotwórczych oraz sprzętu silnikowego pozostającego w dyspozycji Zamawiającego.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]

Sprawa Nr 43/U/2020 - Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego (próbek krwi) dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]

Sprawa Nr 42/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do wykonywania badań serologicznych u dawców krwi wraz z dzierżawą niezbędnego kompatybilnego urządzenia wykonującego cała procedurę od włożenia próbki do przesłania wyniku do systemu.

[OGŁOSZENIE]
[KLUCZ PUBLICZNY]
[SIWZ]

Sprawa Nr 40/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego nakłuwacza igłowego, podkładu nieprzemakalnego, gazików do dezynfekcji skóry.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ II]
[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie pakietu nr 1, nr 2]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 39/D/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników potrójnych góra-dół do pobierania krwi.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Sprawa Nr 38/Rb/2020 - Przedmiotem zamówienia roboty budowlane polegające na: 1. Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku gospodarczego Nr 19 na potrzeby TS WCKiK w Gdańsku na terenie zamkniętym, budowie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, remoncie urządzeń budowlanych w zakresie: przyłącza do sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej i elektrycznej, przebudowie dróg wewnętrznych oraz budowie 7 miejsc postojowych, na działce nr 426/13 obręb Gdańsk 226101_1 /na terenie zamkniętym/ ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk oraz uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenie na użytkowanie. Zadanie inwestycyjne Nr 91589 pn: ?Przebudowa budynku gospodarczego Nr 19 na potrzeby zaplecza TS WCKiK w Gdańsku (centralna chłodnia krwi i osocza?; 2. Podłączenie mroźni i uruchomienie automatycznej transmisji danych do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego Bank Krwi firmy ASSECO POLAND S.A. lub programu wprowadzonego w miejsce programu Bank Krwi w ramach realizacji projektu e-krew oraz dostarczenia specyfikacji oraz walidacji danych programu, który zostanie wprowadzony w miejsce programu Bank Krwi.

[OGŁOSZENIE]
[SIWZ]
[ZAKRES PRAC]
[INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT]
[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -