Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


W dniu 22.09.2012 r. Terenowa Stacja w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ kolejny raz zorganizowała ekipowy pobór krwi na zgrupowaniu szkoleniowym w miejscowości Kościelec Szkoły Aspirantów Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W trakcie akcji zebrano 37 jednostek krwi. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i "gorącą krew" wszystkim młodym strażakom w imieniu własnym i potrzebujących chorych oczekujących na bezcenny dar, jakim jest krew.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.