Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim krwiodawcom za udział w niedzielnej akcji Krwiodawstwa w Siedlcach, w czasie której 45 dawców honorowo oddało krew. Jednocześnie pragniemy podziękować Prezesowi Oddziału Rejonowego PCK w Siedlcach p. Mieczysławowi Stefaniukowi za okazaną pomoc przy organizacji akcji.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.