Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej Wojskowy Klub HDK PCK Saper
Wojskowy Klub HDK PCK Szczecin

Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ

Terenowa Stacja w Szczecinie

71-507 Szczecin
ul. Piotra Skargi 8


Adres do korespondencji
ul. Wyzwolenia 70,
skr. Poczt. Nr 80

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:05
rejestracja dawców 7:30 - 13:00

kliknij na tekst, aby zobaczyć mapę z lokalizacją

Telefony kontaktowe:

261 455 642 - kierownik TS WCKiK Szczecin,

Kierownik TS WCKiK Szczecin
mjr lek. Arkadiusz SZYMCZAK



Rejestracja dawców - 261 455 544

e-mail: szczecin(at)wckik.pl


Stan zapasów krwi

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:19/9/2019 | 9:29:05)


Legenda:
Stan wysoki Stan sredni Stan niski


Ekipy wyjazdowe poboru krwi
TS WCKiK Szczecin


18.09.2019--Dom Kultury Łobez


18.09.2019--Stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia.



19.09.2019--ZS nr 1 STARGARD


19.09.2019--Stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia.



24.09.2019r--ZS nr 5 STARGARD - KLUCZEWO


24.09.2019r--Stacja nie prowadzi poboru stacjonarnego. Przepraszamy za utrudnienia.



03.10.2019r--ZS Tech-Bud.-SRARGARD


08.10.2019r--ZS nr 2 STARGARD


22.10.2019r--ZS nr 8 SZCZECIN


UWAGA - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany
w Ambulansie do poboru Krwi.


Nasza galeria




Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław






Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

TS WCKiK SP ZOZ Szczecin.