Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

22-26 listopada

Tydzień Honorowego Krwiodawstwa PCK


to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim którzy oddajając krew - ratują innym życie. Jest to również czas, aby podziękować tym którzy z poświęceniem własnego czasu organizują akcje poboru krwi- udowadniając tym samym chęć pomocy innym.

Z okazji tych obchodów "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2011 roku nadał najbardziej aktywnym Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK odznaczenia państwowe. Za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej 51 osób zostało odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi, 91 osób Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 79 osób Brązowym Krzyżem Zasługi.

Minister Zdrowia, Ewa Kopacz w październiku 2011 roku nadała dwustu sześćdziesięciu ośmiu Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK w uznaniu zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Uroczystość wręczenia odznak ,,Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" dla wytypowanych osób odbędzie się w dniu 22 listopada 2011 roku o godzinie 14.00 w Sali Kolumnowej gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

Kapituła "Kryształowego Serca", którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 3 września 2011 r. przyznała za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 84. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK wyróżnienie "Kryształowe Serce".

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.