Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
LEGION
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ

ZESPÓŁ MEDYCZNY

Warszawa
ul. Szaserów 128


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:05
rejestracja dawców 7:30 - 14:00

kliknij na tekst, aby zobaczyć mapę z lokalizacją

Telefony kontaktowe:

261 816 186 - Kierownik Zespołu Medycznego

Kierownik Zespołu Medycznego
ppłk lek. Dariusz Blinowski261 816 673 - Sekretariat

261 816 716 - Rejestracja dawców

261 816 035 - Wpisy i oznaczenia grup krwi

e-mail: sekretariatmed(at)wckik.pl


Ekipy wyjazdowe poboru krwi
ZM WCKiK Warszawa

08.01.2019 - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (A)
10.01.2019 - Pułk Ochrony i Batalion Reprezentacyjny WP w Warszawie (A)
11.01.2019 - Urząd Miasta i Gminy w Tłuszczu(A)
15.01.2019 - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu (A)
16.01.2019 - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
22.01.2019 - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie(A)
25.01.2019 - 1 Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie(A)
31.01.2019 - 32 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Olszewcnicy (A)

W dniau 15.01.2019 stacja nie prowadzi stacjonarnego poboru krwi. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany
w Ambulansie do poboru Krwi.


Nasza galeriaWizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ Warszawa.