Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

W dniu 14 września WCKIK zorganizowało akcję poboru krwi podczas jubileuszowych obchodów 330 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w Wilanowie. Obok ambulansu na "Festynie ze zdrowiem i bezpieczeństwem" na terenie przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 126 pokazy przygotowało wojsko, straż pożarna, policja oraz służby medyczne.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.