Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR Treść zapisana jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.ZAPYTANIE 20/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy od dnia 30.07.2018 r. Termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godz. 13.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA ZAŁĄCZNIK]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 20/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Termin składania ofert: 29.06.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ OSÓB]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 17/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę worków na odpady medyczne zakaźne oraz odpady komunalne. Termin składania ofert: 21.06.2018 r. do godz. 11.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ADRESY DOSTAW]
[UMOWA]
[OŚWIADCZENIE WYKONAWCY]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 19/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę stetoskopów internistycznych. Termin składania ofert: 12.06.2018 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[OŚWIADCZENIE WYKONAWCY]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 18/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę pojemników o pojemnoœci 40 litrów. Termin składania ofert: 12.06.2018 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[OŚWIADCZENIE WYKONAWCY]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]


ZAPYTANIE 16/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości. Termin składania ofert: 15.06.2018 r. do godz. 11.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ADRESY DOSTAW]
[UMOWA]
[OŚWIADCZENIE WYKONAWCY]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 19/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi monitoringu dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 8, 70-965 Szczecin. Termin składania ofert: 04.06.2018 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 15/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koagulologicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 25.05.2018 r. godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ 1]
[ARKUSZ 2]
[UMOWA]
[WYKAZ]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[INFORMACJA DODATKOWA 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 14/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. Termin składania ofert: 21.05.2018 r. do godz. 12.00

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[ADRESY DOSTAW]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 18/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z TS WCKIK SP ZOZ w Krakowie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 14.05.2018 r. do godziny 14.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 13/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę papieru toaletowego. Termin składania ofert: 04.05.2018 r. do godz. 13.00.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 17/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla WCKIK SPZOZ w Warszawie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 24.04.2018 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[INFORMACJA DODATKOWA 1]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 16/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[ARKUSZ]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 15/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego GENPOWER GI 44 o numerze fabrycznym 1210131, dla Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 14/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego MITSUBISHI FM 40 ACG o numerze fabrycznym D5947, dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 13/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego ESP System typ GI 143S o numerze fabrycznym 140912/2012, dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 9/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę książek i druków medycznych. Termin składania ofert: 15.03.2018 r. do godz. 13:00.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[WZORY DRUKÓW (po uzyskaniu hasła)]
[ARKUSZ]
[ADRESY DOSTAW]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 12/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania systemu monitoringu temperatury.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]


ZAPYTANIE 11/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 10/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 9/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 19.03.2018

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 19.03.2018

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 8/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych. Termin składania ofert: 07.03.2018 r. do godz. 13:00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[ARKUSZ]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 7/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich. Termin składania ofert: 07.03.2018 r. do godz. 13:00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[ARKUSZ]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 6/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Termin składania ofert do dnia 23.02.2018 r. do godziny 13.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ - USŁUGI KURIERSKIE]
[ARKUSZ - USŁUGI POCZTOWE]
[OPIS - USŁUGI KURIERSKIE]
[OPIS - USŁUGI POCZTOWE]
[ARKUSZ - POPRAWIONY]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]


ZAPYTANIE 7/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych na rzecz Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 6/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Ełku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni, wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAŁACZNIK 4]
[ZAWIADOMIENIE]


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -