Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR Treść zapisana jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.ZAPYTANIE 38/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert: 19.11.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[PROJEKT UMOWY]
[WYKAZ OSÓB]


ZAPYTANIE 37/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy. Termin składania ofert: 19.11.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[PROJEKT UMOWY]
[WYKAZ OSÓB]


ZAPYTANIE 36/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Termin składania ofert: 19.11.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[PROJEKT UMOWY]
[WYKAZ OSÓB]


ZAPYTANIE 35/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Lublinie. Termin składania ofert: 19.11.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[PROJEKT UMOWY]
[WYKAZ OSÓB]


ZAPYTANIE 22/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Ełku w okresie 24 miesięcy od dnia 25.11.2018r. Termin składania ofert do 14.11.2018r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK]
[ARKUSZ]
[UMOWA]


ZAPYTANIE 34/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 12.11.2018 r. godz. 14.00.

Termin składania ofert przedłużony do 14.11.2018r. do godz. 14.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[PROJEKT UMOWY]
[WYKAZ OSÓB]
[INFORMACJA DODATKOWA]


ZAPYTANIE 33/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 12.11.2018 r. godz. 14.00.

Termin składania ofert przedłużony do 14.11.2018r. do godz. 14.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[PROJEKT UMOWY]
[WYKAZ OSÓB]
[INFORMACJA DODATKOWA]


ZAPYTANIE 32/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Szczecinie. Termin składania ofert: 07.11.2018 r. godz. 14.00.

Termin składania ofert przedłużony do 14.11.2018r. do godz. 14.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[PROJEKT UMOWY]
[WYKAZ OSÓB]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[INFORMACJA DODATKOWA 3]


ZAPYTANIE 31/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 07.11.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[PROJEKT UMOWY]
[WYKAZ OSÓB]
[INFORMACJA DODATKOWA]


ZAPYTANIE 09/SZT/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu biurowego, informatycznego, AGD dla WCKIK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert do 24.10.2018 r. do godz. 11.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 07/IT/2018 Zapytanie ofertowe na zakup projektora, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dokumentów dla WCKIK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert do 17.10.2018 do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/SMSiP/2018 Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów marketingowych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 10.10.2018 r.

Termin składania ofert wydłużony do dnia: 12.10.2018 do godziny 9.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[OFERTA POPRAWIONA]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 08/SZT/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu biurowego, informatycznego, AGD dla TS Wrocław. Termin składania ofert do 25.09.2018r do godz. 24.00.

[ZAPYTANIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 06/IT/2018 Zapytanie ofertowe na zakup usługi telefonii mobilnej dla WCKIK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert do 14.09.2018 do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 21/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów medycznych z ZM WCKiK SPZOZ w Warszawie. Termin składania ofert - do 13.09.2018

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ZAŁĄCZNIK]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAPYTANIE POPRAWIONE]
[ZAWIADOMIENIE]ZAPYTANIE 05/IT/2018 Zapytanie ofertowe na zakup kserokopiarki, wraz z dostawš dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie. Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 04/IT/2018 Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do sieci Internet dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie w okresie 24 miesięcy od dnia 04.08.2018 r. Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 03/IT/2018 Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do sieci Internet dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Ełku w okresie 24 miesięcy od dnia 04.08.2018 r. Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 20/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy od dnia 30.07.2018 r. Termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godz. 13.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA ZAŁĄCZNIK]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 19/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi monitoringu dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 8, 70-965 Szczecin. Termin składania ofert: 04.06.2018 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 18/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z TS WCKIK SP ZOZ w Krakowie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 14.05.2018 r. do godziny 14.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 17/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla WCKIK SPZOZ w Warszawie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 24.04.2018 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[INFORMACJA DODATKOWA 1]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 16/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[ARKUSZ]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 15/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego GENPOWER GI 44 o numerze fabrycznym 1210131, dla Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 14/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego MITSUBISHI FM 40 ACG o numerze fabrycznym D5947, dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 13/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego ESP System typ GI 143S o numerze fabrycznym 140912/2012, dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 12/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania systemu monitoringu temperatury.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]


ZAPYTANIE 11/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 10/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 9/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 19.03.2018

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 19.03.2018

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 7/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych na rzecz Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 6/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Ełku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni, wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAŁACZNIK 4]
[ZAWIADOMIENIE]


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -