Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR Treść zapisana jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.ZAPYTANIE 7/ZT/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego dla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu.Termin składania ofert: 08.03.2021 r..

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[OPIS]
[UMOWA]
[OŚWIADCZENIE]
[ARKUSZ]


ZAPYTANIE 6/SPiZ/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich. Termin składania ofert: 22.02.2021 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[ARKUSZ
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 5/SPiZ/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych. Termin składania ofert: 22.02.2021 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[ARKUSZ
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]
[INFORMACJA_DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/SPiZ/2021 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań weryfikacyjnych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Szaserów 128. Termin składania ofert: 22.02.2021 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[Zał. nr 1]
[Zał. nr 2]
[Zał. nr 3]
[Zał. nr 4]
[Zał. nr 5]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 6/ZT/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla TS WCKiK w Krakowie zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących oraz odbiór i dostawa czystej odzieży i pościeli w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Termin składania ofert: 08.02.2021 r.do godziny 10:00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[OFERTA]
[UMOWA]
[INFORMACJA_DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/ZT/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla TS WCKiK w Ełku zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących oraz odbiór i dostawa czystej odzieży i pościeli w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Termin składania ofert: 08.02.2021 r.do godziny 10:00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[OFERTA]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/ZT/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla TS WCKiK we Wrocławiu zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących oraz odbiór i dostawa czystej odzieży i poœcieli w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Termin składania ofert: 01.02.2021 r.do godziny 10:00.

[ZAPYTANIE]
[OŚWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[OFERTA]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/ZT/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących oraz odbiór i dostawa czystej odzieży i poœcieli w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Termin składania ofert: 01.02.2021 r.do godziny 10:00.

[ZAPYTANIE]
[OŚWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[OFERTA]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/SPiZ/2021 Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę cukru, kawy, herbaty i śmietanki do kawy w saszetkach, a także kubków do napoi gorących oraz mieszadełek. Termin składania ofert: 03.02.2021 r. do godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ADRESY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/ZT/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi notarialnej czynnoœci doposażenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie w formie przeniesienia własności oznaczonej nieruchomości przez Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii , na podstawie art.51a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœci (dz. U z 2020 r. poz. 1990, z póżm.zm).Termin składania ofert: 01.02.2021 r..

[ZAPYTANIE]
[OŚWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/SPiZ/2021 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert: 22.01.2021 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/SPiZ/2021 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy. Termin składania ofert: 19.01.2021 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/ZT/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy w okresie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.Termin składania ofert: 16.01.2021 r. godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OŚWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 37/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 31.12.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 36/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 31.12.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 11/IT/2020 Zapytanie ofertowe na zakup urzšdzenia wielofunkcyjnego. Termin składania ofert: 21.12.2020 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 35/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Ełku w okresie od dnia 31.12.2020 r. do dnia 30.12.2021 r.. Termin składania ofert: 28.12.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 34/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Ełku w okresie od dnia 31.12.2020 r. do dnia 30.12.2021 r.. Termin składania ofert: 28.12.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 10/IT/2020 Zapytanie ofertowe na zakup komputerów stacjonarnych wraz z monitorem, laptopów, urzšdzeń wielofunkcyjnych, drularek oraz oprogramowania. Termin składania ofert: 18.12.2020 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 19/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych WCKiK SP ZOZ w okresie 04.01. - 31.12.2021 r..

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OŚWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 33/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacyjnych badań serologicznych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ, ul. Szaserów 128. Termin składania ofert: 26.11.2020 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[PROTOKÓŁ ODBIORU]
[INFORMACJA]
[INFORMACJA WZÓR UMOWY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 18/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09 z TS WCKiK SP ZOZ w Ełku w okresie 12 miesięcy od dnia 27.11.2020r.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OPIS]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 32/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 20.10.2020 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 31/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 14.10.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ADRESY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 9/IT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w WCKiK SPZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 15.10.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/IT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w TS w Szczecinie. Termin składania ofert: 15.10.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 7/IT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w TS w Ełku. Termin składania ofert: 15.10.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 30/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Lublinie. Termin składania ofert: 16.10.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 29/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Szczecinie. Termin składania ofert: 09.10.2020 r. godz. 14.00.

[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/SMSiP/2020 Zapytanie ofertowe na dostarczenie artykułów marketingowych dla WCKiK SPZOZ w Warszawie w okresie 20 dni od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 30.09.2020 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]


ZAPYTANIE 28/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert: 30.09.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 27/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert: 29.09.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 26/SPiZ/2020Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Lublinie. Termin składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 25/SPiZ/2020Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 24/SPiZ/2020Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 01.10.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[INFORMACJA]
[INFORMACJA2]
[INFORMACJA3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 6/IT/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę komputera stacjonarnego i drukarki dla TS WCKiK w Lublinie. Termin skaładania ofert: do 17.09.2020r, godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/IT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi telefonii mobilnej. Termin skaładania ofert: do 15.09.2020r, godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 23/SPiZ/2020Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy. Termin składania ofert: 18.09.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 17/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09 z Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w okresie 12 miesięcy od dnia 01.10.2020r.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OPIS]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ODP. NA PYTANIA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 22/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę kontenerów chłodniczych mobilnych z wyposażeniem do przewozu krwi i jej składników dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 07.09.2020 r. do godziny 15.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ1]
[ARKUSZ2]
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[INFORMACJA_DODATKOWA]
[INFORMACJA_DODATKOWA2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 21/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę papieru toaletowego oraz ręczników papierowych.Termin składania ofert: 08.09.2020 r. do godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[ADRESY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 20/SPiZ/2020apytanie ofertowe na dostawę chłodziarko – zamrażarki oraz urządzenia do schładzania i przechowywania FFP dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 26.08.2020 r. do godziny 15.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ 1]
[ARKUSZ 2]
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[INFORMACJA_DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 19/SPiZ/2020Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Szczecinie. Termin składania ofert: 28.08.2020 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 16/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na zakup jednego samochodu osobowego typu furgon brygadowy fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu krwi i jej składników.

[ZAPYTANIE]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 15/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch klimatyzatorów dla Zespołu Medycznego Wojskowego Centrum Krwiodactwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OPIS]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 14/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09 dla TS WCKiK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy od dnia 30.07.2020r.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OPIS]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 13/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09 dla TS WCKiK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy od dnia 30.07.2020r.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OPIS]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ODPOWIEDZI]
[ZAWIADOMIENIE]
[ZAWIADOMIENIE2]

ZAPYTANIE 2/SMSiP/2020 Zapytanie ofertowe na dostarczenie artykułów marketingowych dla WCKiK SPZOZ w Warszawie w okresie 20 dni od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 25.06.2020 r. godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/SMSiP/2020 Zapytanie ofertowe na dostarczenie artykułów marketingowych dla WCKiK SPZOZ w Warszawie w okresie 20 dni od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 25.06.2020 r. godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 18/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Termin składania ofert: 22.06.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ_OSOB]
[INFORMACJA_DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 17/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.Termin składania ofert: 12.06.2020 r. do godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ADRESY DOSTAW]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 12/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Wojskowego Centrum Krwiodactwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie w okresie 12 miesięcy od dnia 28.06.2020r..

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 16/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę worków na odpady medyczne zakaźne oraz odpady komunalne. Termin składania ofert: 27.05.2020 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ADRESY DOSTAW]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 4/IT/2020 Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Termin skaładania ofert: do 15.05.2020r, godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 15/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koagulologicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 25.05.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ_OSOB]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 11/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prowadzenia przegładów konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych Urządzeń Transportu Bliskiego UTB zainstalowanych w TS WCKiK SP ZOZ w Szczecinie. Termin składania ofert do 06.05.2020 r.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 10/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prowadzenia przegładów konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych Urządzeń Transportu Bliskiego UTB zainstalowanych w TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert do 06.05.2020 r.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 9/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prowadzenia przegładów konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych Urządzeń Transportu Bliskiego UTB zainstalowanych w TS WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Termin składania ofert do 06.05.2020 r.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru oraz utylizacji odpadów medycznych dla TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert do 08.05.2020 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[OPIS ZE ZMIANAMI]
[UMOWA ZE ZMIANAMI]
[PYTANIA]
[POPRAWIONY ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY]
[INFORMACJA_DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/IT/2020 Zapytanie ofertowe na zakup drukarki do legitymacji HDK. Termin skaładania ofert: do 28.04.2020r, godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 7/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę oraz instalacje automatycznego systemu monitorującego i nadzorującego parametry klimatyczne w lodówkach ,zamrażarkach oraz pomieszczeniach magazynowych dla TS WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy. Termin składania ofert do 30.04.2020 r. godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 14/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 27.04.2020 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ_OSOB]
[UMOWA]
[ADRESY]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 13/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Lublinie. Termin składania ofert: 27.04.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ_OSOB]
[UMOWA]
[ZAŁ. nr 2]

[ZAWIADOMIENIE]ZAPYTANIE 12/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę etykiet samoprzylepnych. Termin składania ofert: 17.04.2020 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ADRESY]
[UMOWA]
[OŚWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 6/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla TS WCKiK w Lublinie. Termin skaładania ofert do 30.03.2020r. godz. 12.00

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[DRUK OFERTY]
[OSWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 11/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Termin składania ofert: 27.03.2020 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ_OSOB]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla TS WCKiK w Lublinie. Termin skaładania ofert do 18.03.2020

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[INFORMACJA_DODATKOWA]
[INFORMACJA_DODATKOWA2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania systemu monitoringu. Termin skaładania ofert do 18.03.2020

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 10/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę lodówki turystycznej.Termin składania ofert: 10.03.2020 r. do godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ARKUSZ2]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/IT/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzen drukujących. Termin skaładania ofert: do 06.03.2020r, godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ADRESY DOSTAW]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[INFORMACJA_DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 9/SPiZ/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę książek i druków medycznych. Termin składania ofert: 04.03.2020 r. do godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[KLAUZULA]
[ADRESY]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla TS WCKIK w Ełku. Termin skaładania ofert do 06.02.2020 godz.10.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla TS WCKIK w Krakowie. Termin skaładania ofert do 03.02.2020 godz.12.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/IT/2020 Zapytanie ofertowe na na sprawowanie opieki serwisowej, opieki informatycznej nad oprogramowaniem Wojskowy Bank Krwi oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie autorstwa Asseco Poland. Termin skaładania ofert: do 30.01.2019r, godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]


ZAPYTANIE 1/ZT/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla TS WCKIK w Krakowie. Termin skaładania ofert do 23.01.2020 godz.12.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 29/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla TS WCKIK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[OFERTA]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 28/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla TS WCKIK w Gdańsku.

[ZAPYTANIE]
[OFERTA]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 27/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla TS WCKIK we Wrocławiu.

[ZAPYTANIE]
[OFERTA]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 26/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla TS WCKIK w Bydgoszczy.

[ZAPYTANIE]
[OFERTA]
[OSWIADCZENIE]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 25/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw awaryjnych wentylacji dla TS WCKIK we Wrocławiu. Termin składania ofert do 18.12.2019 godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[ARKUSZ]
[UMOWA]ZAPYTANIE 1/KADR/2019 Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych o terminie nie krótszym niż do 30.06.2020r. dla pracowników Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

[ZAPYTANIE]
[DRUK]
[ADRESY]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 24/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń dla WCKIK SPZOZ przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[OFERTA]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 23/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni, wentylacji i klimatyzacji dla TS WCKIK w Gdańsku.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[OPIS]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 22/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni, wentylacji i klimatyzacji dla TS WCKIK w Gdańsku.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[OPIS]
[WZÓR]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 21/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) dla TS WCKIK Ełk.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 20/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodactwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WZÓR]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 19/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodzie 18 01 09 z Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Krakowie w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 24.07.2019 r. do godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[UMOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 18/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodzie 18 01 09 z Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie w okresie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 24.07.2019 r. do godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[UMOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 17/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodzie 18 01 09 z Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 24.07.2019 r. do godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[UMOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 16/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodzie 18 01 09 z Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Ełku w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 24.07.2019 r. do godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[UMOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/IT/2019 Zapytanie ofertowe na zakup drukarki, komputerów i monitorów dla WCKiK SP ZOZ i podległych TS. Termin składania ofert do 15.07.2019 godz. 12.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 7/IT/2019 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek (taśm termotransferowych) dla WCKiK SPZOZ i podległych terenowych stacji. Termin składania ofert do 08.07.2019 godz. 12.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 6/IT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu informatycznego dla TS WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 21.06.2019r do godz. 12.00

[ZAPYTANIE]
[WZÓR OFERTY]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 15/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych. Termin składania ofert: 12.06.2019 r.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/IT/2019 Zapytanie ofertowe na zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe. Termin składania ofert: 10.06.2019r do godz. 12.00

[ZAPYTANIE]
[SPECYFIKACJA]
[ARKUSZ]
[OŚWIADCZENIE]
[KLAUZULA]
[INFORMACJA DODATKOWA 1]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/SMSiP/2019 Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów marketingowych. Termin składania ofert: 12.06.2019 r. do godz. 10.00. (termin przedłużony)

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 14/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatów prądotwórczych dla: TS WCKiK SPZOZ w Gdańsku, TS WCKiK SPZOZ w Krakowie oraz TS WCKiK SPZOZ w Szczecinie. Termin składania ofert: 27.05.2019 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. nr 1]
[ZAŁ. nr 2]
[ZAŁ. nr 3]


ZAPYTANIE 13/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09 z Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Gdańsku w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 15.05.2019 r. godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ZAŁ. nr 1]
[UMOWA]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 12/SZT/2019 Zapytanie ofertowe na zakup 1 samochodu osobowego fabryczie nowego przeznaczonego do przewozu krwi i jej składników. Termin składania ofert: 26.04.2019 r. godz. 24.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ARKUSZ]
[KLAUZULA]
[OŚWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 11/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzen klimatyzacji. Termin składania ofert: 12.04.2019r. do godziny 12.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. nr 1]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 10/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzen klimatyzacji. Termin składania ofert: 05.04.2019r. do godziny 9.00

[ZAPYTANIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 9/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania systemu monitoringu temperatury. Okres obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia 07.04.2019 r. Termin składania ofert: 28.03.2019r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. NR 1]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/IT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu informatycznego dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 25.03.2019r do godz.14.00

[ZAPYTANIE]
[WZÓR OFERTY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przeprowadzkowej dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ we Wrocławiu w okresie 10 dni od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 22.03.2019r godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 7/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie w okresie 12 miesięcy od dnia 29.03.19r. Termin składania ofert: 20.03.2019r godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. NR 1]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 6/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń dźwigowych w TS WCKiK SPZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert: 15.03.2019r godz. 12.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. NR 1]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 oraz 18 01 09 z TS WCKiK w Szczecinie. Termin składania ofert do 07.03.2019 godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. NR 1]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/IT/2019 Zapytanie ofertowe na na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WCKiK SPZOZ i podległych terenowych stacji. Termin składania ofert do 22.02.2018 godz. 12.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na instalację automatycznego systemu monitorującego i nadzorującego parametry klimatyczne w lodówkach, zamrażarkach i magazynach. Termin składania ofert do 21.02.2018 godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. NR 1]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09 z Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie w okresie 24 miesięcy od dnia 22.02.2019 r. Termin składania ofert: do 12.02.2019r, godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. NR 1]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/IT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu informatycznego dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 04.02.2019r do godz.14.00

[ZAPYTANIE]
[WZÓR OFERTY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/SZT/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lady w pomieszczeniu rejestracji dawców. Ilość i szczegółowe wymagania przedstawione są w zapytaniu ofertowym. Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest ST WCKiK SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5. Termin skaładania ofert: do 01.02.2019r, godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/IT/2019 Zapytanie ofertowe na na sprawowanie opieki serwisowej, opieki informatycznej nad oprogramowaniem Wojskowy Bank Krwi oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie autorstwa Asseco Poland. Termin skaładania ofert: do 31.01.2019r, godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/ZT/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych z TS WCKiK w Bydgoszczy. Termin skaładania ofert: do 17.01.2019r, godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. NR 1]
[UMOWA]
[ARKUSZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 23/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert do 19.12.2018r. godz. 10.00

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/IT/2018 Zapytanie ofertowe na zakup 6 notebooków dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁ. NR 1]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/KADR/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ do realizacji w Warszawie, Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Gdańsku. Termin składania ofert: 06.12.2018 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[UMOWA]
[ADRESY DOSTAW]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 22/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Ełku w okresie 24 miesięcy od dnia 25.11.2018r. Termin składania ofert do 14.11.2018r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]
[ZAWIADOMIENIE 2]


ZAPYTANIE 09/SZT/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu biurowego, informatycznego, AGD dla WCKIK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert do 24.10.2018 r. do godz. 11.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 07/IT/2018 Zapytanie ofertowe na zakup projektora, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dokumentów dla WCKIK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert do 17.10.2018 do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/SMSiP/2018 Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów marketingowych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 10.10.2018 r.

Termin składania ofert wydłużony do dnia: 12.10.2018 do godziny 9.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[OFERTA POPRAWIONA]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 08/SZT/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu biurowego, informatycznego, AGD dla TS Wrocław. Termin składania ofert do 25.09.2018r do godz. 24.00.

[ZAPYTANIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 06/IT/2018 Zapytanie ofertowe na zakup usługi telefonii mobilnej dla WCKIK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert do 14.09.2018 do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 21/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów medycznych z ZM WCKiK SPZOZ w Warszawie. Termin składania ofert - do 13.09.2018

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ZAŁĄCZNIK]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAPYTANIE POPRAWIONE]
[ZAWIADOMIENIE]ZAPYTANIE 05/IT/2018 Zapytanie ofertowe na zakup kserokopiarki, wraz z dostawš dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie. Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 04/IT/2018 Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do sieci Internet dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie w okresie 24 miesięcy od dnia 04.08.2018 r. Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 03/IT/2018 Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do sieci Internet dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Ełku w okresie 24 miesięcy od dnia 04.08.2018 r. Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 20/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy od dnia 30.07.2018 r. Termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godz. 13.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA ZAŁĄCZNIK]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 19/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi monitoringu dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 8, 70-965 Szczecin. Termin składania ofert: 04.06.2018 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 18/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z TS WCKIK SP ZOZ w Krakowie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 14.05.2018 r. do godziny 14.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 17/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla WCKIK SPZOZ w Warszawie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 24.04.2018 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[INFORMACJA DODATKOWA 1]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 16/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[ARKUSZ]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 15/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego GENPOWER GI 44 o numerze fabrycznym 1210131, dla Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 14/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego MITSUBISHI FM 40 ACG o numerze fabrycznym D5947, dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 13/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego ESP System typ GI 143S o numerze fabrycznym 140912/2012, dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 12/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania systemu monitoringu temperatury.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]


ZAPYTANIE 11/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 10/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 9/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 19.03.2018

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 19.03.2018

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 7/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych na rzecz Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 6/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Ełku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni, wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAŁACZNIK 4]
[ZAWIADOMIENIE]


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -