Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR Treść zapisana jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.ZAPYTANIE 43/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę minutnika elektronicznego. Termin składania ofert: 18.12.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]


ZAPYTANIE 42/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 19.12.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]


ZAPYTANIE 41/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 19.12.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ]
[UMOWA]


ZAPYTANIE 30/ZT/2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie oraz podległych Terenowych Stacji w Bydgoszczy, Ełku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie i we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy od dnia 02.01.2018 r.

[ZAPYTANIE]
[Pakiet Nr 1 - Bydgoszcz]
[Pakiet Nr 2 - Ełk]
[Pakiet Nr 3 - Gdańsk]
[Pakiet nr 4 - Kraków]
[Pakiet Nr 5 - Lublin]
[Pakiet Nr 6 - Warszawa]
[Pakiet Nr 7 - Wrocław]
[UMOWA]


ZAPYTANIE 1/KADR/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych. Termin składania ofert do dnia 04.12.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[OFERTA CENOWA]
[UMOWA]
[ADRESY DOSTAW]


ZAPYTANIE 40/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 30.10.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]


ZAPYTANIE 29/ZT/2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych WCKiK SP ZOZ w okresie 02.01.2018 r. – 31.12.2018 r. Termin składania ofert: 08.12.2017

[ZAPYTANIE]
[WZÓR UMOWY]
[DRUK OFERTY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 28/ZT/2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Szczecinie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 30.10.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]
[UNIEWAŻNIENIE ZAWIADOMIENIA]
[POWTÓRNE ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 27/ZT/2017 Zapytanie ofertowe na œwiadczenie usługi monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 04.11.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 39/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę etykiet samoprzylepnych. Termin składania ofert: 10.11.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ADRESY DOSTAW]
[INFORMACJE_DOD_1]
[INFORMACJE_DOD_2]
[ZAWIADOMIENIE]
[ZAWIADOMIENIE2]


ZAPYTANIE 38/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 27.10.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]
[UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]


ZAPYTANIE 37/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę odważnika wzorcowego dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Szaserów 128. Termin składania ofert: 10.10.2017 r. godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 26/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych elektronicznego systemu zabezpieczeń Satel Integra CA64, dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie, ul. Koszykowa 78.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 25/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na remont instalacji elektrycznych wewnętrznych dla pomieszczeń Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie przy ul. Szaserów 128. Termin składania ofert: do godziny 9:00 dnia 06.09.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 24/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch klimatyzatorów dla Tewrenowej Stacji WCKiK w Krakowie. Termin składania ofert: 22.08.2017 r. godz. 9:00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]


ZAPYTANIE 23/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na œwiadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z TS WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[ARKUSZ]
[WZÓR UMOWY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 6/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę koszulek reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 18.05.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWY]
[UMOWA]
[ZAŁACZNIK 2 DO UMOWY]
[ZAŁACZNIK 3 DO UMOWY]
[ZAŁACZNIK A]
[KSIĘGA ZNAKU]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę statuetek z etui dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 10.05.2017 r. godz. 11.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWY]
[UMOWA]
[ZAŁACZNIK A]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę kubków reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 27.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWY]
[UMOWA]
[ZAŁACZNIK DO UMOWY]
[ZALACZNIK A]
[ROZDZIELNIK DOSTAW]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 3/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę kubków reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 04.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]
[ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU]

ZAPYTANIE 2/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów reklamowych dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 13.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]

INFORMACJE DODATKOWE:
[INFORMACJE DODATKOWE]
[ROZDZIELNIK]
[KSIĘGA ZNAKU]
[LOGO]
[ZALACZNIK 2]
[ZALACZNIK A]
[ZALACZNIK B]
[ZALACZNIK C]
[ZALACZNIK D]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 1/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów reklamowych dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 14.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 13/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie w okresie od dnia 03.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[WYCENA]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -