Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR Treść zapisana jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.ZAPYTANIE 30/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 03.10.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]


ZAPYTANIE 29/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]


ZAPYTANIE 28/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy. Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]


ZAPYTANIE 27/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert: 24.09.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]


ZAPYTANIE 26/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Szczecinie. Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]


ZAPYTANIE 08/SZT/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu biurowego, informatycznego, AGD dla TS Wrocław. Termin składania ofert do 25.09.2018r do godz. 24.00.

[ZAPYTANIE]


ZAPYTANIE 06/IT/2018 Zapytanie ofertowe na zakup usługi telefonii mobilnej dla WCKIK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert do 14.09.2018 do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 21/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów medycznych z ZM WCKiK SPZOZ w Warszawie. Termin składania ofert - do 13.09.2018

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ZAŁĄCZNIK]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAPYTANIE POPRAWIONE]
[ZAWIADOMIENIE]ZAPYTANIE 25/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę lodówek turystycznych. Termin składania ofert: 07.09.2018 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]ZAPYTANIE 24/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacyjnych badań serologicznych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ, ul. Szaserów 128. Termin składania ofert: 10.09.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ OSÓB]
[UMOWA]
[INFORMACJA DOT. ZMIAN W UMOWIE]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DOT. ZMIAN W UMOWIE II]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 23/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę pojemników o pojemnoœci 40 litrów. Termin składania ofert: 24.08.2018 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[KLAUZULA]
[OSWIADCZENIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 22/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 31.08.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ OSÓB]
[UMOWA]
[INFORMACJA DOT. ZMIAN W UMOWIE]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 21/SPiZ/2018 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 31.08.2018 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ OSÓB]
[UMOWA]
[INFORMACJA DOT. ZMIAN W UMOWIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 05/IT/2018 Zapytanie ofertowe na zakup kserokopiarki, wraz z dostawš dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie. Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK]
[KLAUZULA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 04/IT/2018 Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do sieci Internet dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie w okresie 24 miesięcy od dnia 04.08.2018 r. Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 03/IT/2018 Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do sieci Internet dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Ełku w okresie 24 miesięcy od dnia 04.08.2018 r. Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[KLAUZULA INFORMACYJNA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 20/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy od dnia 30.07.2018 r. Termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godz. 13.00.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA ZAŁĄCZNIK]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 19/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi monitoringu dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 8, 70-965 Szczecin. Termin składania ofert: 04.06.2018 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 18/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z TS WCKIK SP ZOZ w Krakowie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 14.05.2018 r. do godziny 14.00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 17/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla WCKIK SPZOZ w Warszawie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 24.04.2018 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[INFORMACJA DODATKOWA 1]
[INFORMACJA DODATKOWA 2]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 16/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[ARKUSZ]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 15/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego GENPOWER GI 44 o numerze fabrycznym 1210131, dla Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 14/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego MITSUBISHI FM 40 ACG o numerze fabrycznym D5947, dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 13/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego ESP System typ GI 143S o numerze fabrycznym 140912/2012, dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 12/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania systemu monitoringu temperatury.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]


ZAPYTANIE 11/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 10/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁĄCZNIK NR 1]
[ZAŁĄCZNIK NR 2]
[ZAŁĄCZNIK NR 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 9/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 19.03.2018

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/ZT/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert: 19.03.2018

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 7/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych na rzecz Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

[ZAPYTANIE]
[DRUK OFERTY]
[WZÓR UMOWY]


ZAPYTANIE 6/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Zespołu Medycznego WCKiK w Warszawie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Ełku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 2/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 1/ZT/2018 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni, wentylacji i klimatyzacji dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAŁACZNIK 4]
[ZAWIADOMIENIE]


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -