Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR Treść zapisana jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.ZAPYTANIE 24/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę wózka platformowego osiatkowanego. Termin składania ofert: 26.06.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]

ZAPYTANIE 23/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Termin składania ofert: 28.06.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ]
[UMOWA]

ZAPYTANIE 22/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystoœci. Termin składania ofert: 21.06.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ADRESY]
[UMOWA]
[INFORMACJA DODATKOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 21/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę odważnika wzorcowego. Termin składania ofert: 08.06.2017 r. godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 23/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na œwiadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z TS WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[ARKUSZ]
[WZÓR UMOWY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 7/IT/2017 - Zapytanie ofertowe na œwiadczenie usługi przesyłu danych dla TS WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy

[ZAPYTANIE]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 20/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę mankietów do ciœnieniomierza dla TS WCKiK SP ZOZ w Lublinie i Ełku. Termin składania ofert: 26.05.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ADRESY DOSTAW]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 6/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę koszulek reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 18.05.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWY]
[UMOWA]
[ZAŁACZNIK 2 DO UMOWY]
[ZAŁACZNIK 3 DO UMOWY]
[ZAŁACZNIK A]
[KSIĘGA ZNAKU]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 19/SPiZ/2017 - ZZapytanie ofertowe na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych. Termin składania ofert: 24.05.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[WYKAZ ADRESÓW]
[PROJEKT UMOWY]
[INFORMACJA 1]
[INFORMACJA 2]
[INFORMACJA 3]
[INFORMACJA 4]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę statuetek z etui dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 10.05.2017 r. godz. 11.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWY]
[UMOWA]
[ZAŁACZNIK A]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę kubków reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 27.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWY]
[UMOWA]
[ZAŁACZNIK DO UMOWY]
[ZALACZNIK A]
[ROZDZIELNIK DOSTAW]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 22/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na œwiadczenie usług prowadzenia przeglądów konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych Urzšdzeń Transportu Bliskiego UTB zainstalowanych w Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 8.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 21/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na œwiadczenie usług prowadzenia przeglądów konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych Urzšdzeń Transportu Bliskiego UTB zainstalowanych w Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Polanki 117.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 20/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na œwiadczenie usług prowadzenia przeglądów konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych Urzšdzeń Transportu Bliskiego UTB zainstalowanych w Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 17/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie koagulologicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 15.05.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ - PAKIET NR 1]
[ARKUSZ - PAKIET NR 2]
[WYKAZ OSÓB]
[PROJEKT UMOWY]
[INFORMACJA DOT. ZMIAN DO UMOWY]
[INFORMACJA DOT. ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT]
[INFORMACJA DOT. ZMIAN DO UMOWY II ORAZ PRZEDŁUZENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT]
[INFORMACJA DOT. ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT]
[INFORMACJA DOT. ZMIAN DO UMOWY III]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 3/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę kubków reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 04.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]
[ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU]

ZAPYTANIE 2/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów reklamowych dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 13.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]

INFORMACJE DODATKOWE:
[INFORMACJE DODATKOWE]
[ROZDZIELNIK]
[KSIĘGA ZNAKU]
[LOGO]
[ZALACZNIK 2]
[ZALACZNIK A]
[ZALACZNIK B]
[ZALACZNIK C]
[ZALACZNIK D]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 1/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów reklamowych dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 14.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 19/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego dla Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 18/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 17/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 16/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania systemu monitoringu temperatury

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]


ZAPYTANIE 15/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznych wewnętrznych dla pomieszczeń Zespołu Medycznego Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Szaserów 128.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 1A]
[ZAŁACZNIK 1B]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 14/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na remont korytarza Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 13/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie w okresie od dnia 03.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[WYCENA]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 12/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na usługę montażu automatycznego systemu monitorującego i nadzorującego parametry klimatyczne w lodówkach i zamrażarkach, które znajdują się w Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK NR 1]
[ZAŁACZNIK NR 2]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 6/IT/2017 - Zapytanie ofertowe na zakup rozwiązania do ochrony styku sieci LAN z Internetem – Firewall

[ZAPYTANIE]
[ZAWIADOMIENIE]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -