Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR Treść zapisana jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.ZAPYTANIE 39/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę etykiet samoprzylepnych. Termin składania ofert: 20.10.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ADRESY DOSTAW]


ZAPYTANIE 38/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 27.10.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]


ZAPYTANIE 37/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę odważnika wzorcowego dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Szaserów 128. Termin składania ofert: 10.10.2017 r. godz. 10.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 36/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Termin składania ofert: 6.10.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 35/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Ełku. Termin składania ofert: 13.10.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]


ZAPYTANIE 26/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych elektronicznego systemu zabezpieczeń Satel Integra CA64, dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie, ul. Koszykowa 78.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 34/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Szczecinie. Termin składania ofert: 27.09.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 33/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Bydgoszczy. Termin składania ofert: 22.09.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 32/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert: 25.09.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]
[INFORMACJA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 31/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych i bakteriologicznych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ w Krakowie. Termin składania ofert: 21.09.2017 r. godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]
[INFORMACJA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 30/SPiZ/2017 Zapytanie ofertowe na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacyjnych badań serologicznych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ, ul. Szaserów 128. Termin składania ofert: 20.09.2017 r. godz. 12.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ]
[INFORMACJA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 25/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na remont instalacji elektrycznych wewnętrznych dla pomieszczeń Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie przy ul. Szaserów 128. Termin składania ofert: do godziny 9:00 dnia 06.09.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 24/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch klimatyzatorów dla Tewrenowej Stacji WCKiK w Krakowie. Termin składania ofert: 22.08.2017 r. godz. 9:00

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]


ZAPYTANIE 23/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na œwiadczenie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03 z TS WCKiK SP ZOZ w Gdańsku. Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
[ARKUSZ]
[WZÓR UMOWY]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 6/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę koszulek reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 18.05.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWY]
[UMOWA]
[ZAŁACZNIK 2 DO UMOWY]
[ZAŁACZNIK 3 DO UMOWY]
[ZAŁACZNIK A]
[KSIĘGA ZNAKU]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 5/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę statuetek z etui dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 10.05.2017 r. godz. 11.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWY]
[UMOWA]
[ZAŁACZNIK A]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 4/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę kubków reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 27.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWY]
[UMOWA]
[ZAŁACZNIK DO UMOWY]
[ZALACZNIK A]
[ROZDZIELNIK DOSTAW]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 3/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę kubków reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 04.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]
[ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU]

ZAPYTANIE 2/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów reklamowych dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 13.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]

INFORMACJE DODATKOWE:
[INFORMACJE DODATKOWE]
[ROZDZIELNIK]
[KSIĘGA ZNAKU]
[LOGO]
[ZALACZNIK 2]
[ZALACZNIK A]
[ZALACZNIK B]
[ZALACZNIK C]
[ZALACZNIK D]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 1/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów reklamowych dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 14.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 13/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie w okresie od dnia 03.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[WYCENA]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -