Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

UWAGA !!!

Pobierz Adobe Acrobat Reader Ogłoszenia oraz pytania zapisane są w formacie *.PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.

Pobierz WinRAR Treść zapisana jest w formacie *.RAR. W celu odczytania dokumentu należy zainstalować WinRAR lub inny program obsługujący ten format.ZAPYTANIE 3/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę kubków reklamowych z logo dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 04.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]


ZAPYTANIE 2/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów reklamowych dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 13.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]


ZAPYTANIE 1/SMSziP/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów reklamowych dla WCKiK SPZOZ. Termin składania ofert: 14.04.2017 r. godz. 09.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]


ZAPYTANIE 14/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę książek i druków medycznych. Odpowiedzi do dnia 29.03.2017 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ADRESY]
[WYJAŚNIENIE]
[ARKUSZ PO ZMIANIE OPISU W POZ. 9 KWESTRIONARIUSZ DLA KRWIODAWCÓW]
[INFORMACJE DODATKOWE]

ZAPYTANIE 13/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ we Wrocławiu. Termin składania ofert: 29.03.2017 r. godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[WYKAZ OSÓB]
[ZMIANA TREŚCI UMOWY]

ZAPYTANIE 12/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09 z ST WCKiK w Szczecinie. Odpowiedzi do dnia 10.03.2017 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 11/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę naklejek na worki na odpady. Odpowiedzi do dnia 21.02.2017 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[WZÓR]
[INFORMACJE]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 10/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę środków chemicznych. Odpowiedzi do dnia 21.02.2017 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 9/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09 z ST WCKiK w Lublinie. Odpowiedzi do dnia 20.02.2017 r. do godz. 14.00.

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]


ZAPYTANIE 8/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań weryfikacyjnych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Szaserów 128.
Termin składania ofert: 20.02.2017 r. godz. 15.00.

[ZAPYTANIE]
[WYKAZ OSÓB]
[PROJEKT UMOWY]
[SPECYFIKACJA CENOWA BADAŃ]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 7/SPiZ/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę papieru toaletowego: biały, œr.23 cm, dł.210 m, dwuwarstwowy - Merida OPTIMUM. Odpowiedzi do dnia 30.01.2017 r. do godz. 14.00

[ZAPYTANIE]
[ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 19/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego dla Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]


ZAPYTANIE 18/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego dla Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]


ZAPYTANIE 17/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAŁACZNIK 3]


ZAPYTANIE 16/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania systemu monitoringu temperatury

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]


ZAPYTANIE 15/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznych wewnętrznych dla pomieszczeń Zespołu Medycznego Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Szaserów 128.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 1A]
[ZAŁACZNIK 1B]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 14/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na remont korytarza Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAŁACZNIK 2]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 13/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie w okresie od dnia 03.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

[ZAPYTANIE]
[WYCENA]
[UMOWA]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 12/ZT/2017 - Zapytanie ofertowe na usługę montażu automatycznego systemu monitorującego i nadzorującego parametry klimatyczne w lodówkach i zamrażarkach, które znajdują się w Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK NR 1]
[ZAŁACZNIK NR 2]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 3/IT/2017 - Zapytanie ofertowe na zakup modemów z usługą telekomunikacyjną przesyłu danych na okres 24 miesiecy.

[ZAPYTANIE]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 4/IT/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarki Panasonic KX-FP207.

[ZAPYTANIE]
[ZAŁACZNIK 1]
[ZAWIADOMIENIE]

ZAPYTANIE 5/IT/2017 - Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do sieci Internet dla Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Krakowie

[ZAPYTANIE]
[ZAWIADOMIENIE]

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -