Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


Tegoroczna zbiórka krwi podczas trwania 19 Przystanku Woodstock pod hasłem "Krew dla wszystkich" okazała się rekordowa pod względem pobranej krwi w ambulansie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim dawcom, dzięki którym udało się nam zebrać 170 jednostek krwi.

Szczególne podziękowania za wkład, zaangażowanie i bezinteresowną pomoc kierujemy do Pracowników Urzędu Miasta Kostrzynia, organizatorów tego wspaniałego festiwalu, służb mundurowych, mieszkańców Kostrzynia oraz uczestników festiwalu.

Zapewniamy, że cała krew zebrana podczas 19 Przystanku Woodstock będzie służyła wszystkim potrzebującym.

Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.