Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


WCKIK

W dniach 04-05.08.2011 r. byliśmy obecni na VII PRZYSTANKU WOODSTOCK. Wszystkim Dawcom, Burmistrzowi Kostrzyna nad Odrą oraz osobom zaangażowanym w zorganizowanie naszej obecności na PRZYSTANKU WOODSTOCK serdecznie dziękujemy.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.