Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZPodczas XVIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebrało 33 jednostki krwi.
Bardzo dziękujemy wszystkim dawcom za przekazanie ludziom potrzebującym cząstki Siebie.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.