Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

SZANOWNI Krwiodawcy
Dyrekcja oraz pracownicy WCKiK SP ZOZ pragną serdecznie podziękować za krew oddaną podczas XIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.