Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

Po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zgromadziła podczas XX finału ogromną liczbę ludzi dobrej woli.

Po raz kolejny nasi dawcy stanęli na wysokości zadania i przyszli tłumnie oddać krew w ambulansie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ,w tym tak niesamowitym dniu.

Dzięki Wam zebraliśmy ponad 60 jednostek krwi.

Zapewniamy, że cała krew zebrana podczas XX finału WOŚP będzie służyła wszystkim potrzebującym.

Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami podczas XX finału WOŚP !!!

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.