Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


W dniu 28.10.2010 r. odbyła się zbiórka krwi zorganizowana wśród studentów i wykładowców Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Dzięki dużemu zainteresowaniu zebrano 74 jednostki krwi.

Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.