Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Archiwum wiadomości - rok 2017

Archiwum wiadomości - rok 2016

Archiwum wiadomości - rok 2015

Archiwum wiadomości - rok 2014

Archiwum wiadomości - rok 2013

Archiwum wiadomości - rok 2012

Archiwum wiadomości - rok 2011

Archiwum wiadomości - rok 2010

Archiwum wiadomości - rok 2009

Archiwum wiadomości - rok 2008
W dniu 06 grudnia 2017r. Stacja Terenowa WCKiK SPZOZ w Lublinie kolejny raz zorganizowała ekipowy pobór krwi w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Podczas akcji do oddania krwi zarejestrowało się 64 osoby, natomiast krew oddało 61 osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim za szlachetny gest solidarności.

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK WCKiK

WCKiK WCKiK WCKiKW dniu 6-go grudnia 2017 r. na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się ostatnia w tym roku akcja poboru krwi, zorganizowana przez Klub HDK PCK przy AWL. Pobór krwi miał akcent mikołajkowy. Każdy oddający krew mógł poczuć się ratującym życie Świętym Mikołajem, dzięki otrzymanej od organizatora czerwonej czapeczce. W podziękowaniu za 58 jednostek tego tak cennego leku, dawcom - Mikołajom w imieniu Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu wręczaliœmy mikołajkowe upominki. Organizatorom i Krwiodawcom bardzo serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiKW dniu 01.12.2017r. Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia obchodził drugą rocznicę powstania. Dziękujemy Dowództwu Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz Prezesowi Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia kmdr ppor. Waldemarowi ŻYŁÓW za wspaniałą współpracę. Założenie Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi nastąpiło 10 grudnia 2015 roku. Od tej daty żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej przy współpracy z Terenową Stacją Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku oddali łącznie ponad 530 litrów krwi. W 2017 roku zaplanowano i zrealizowano prawie 30 akcji poboru krwi na terenie Portu Wojennego Gdynia, Punktu Bazowania Hel, 43. Batalionu Saperów w Rozewiu oraz 6. Oœrodka Radioelektronicznego w Gdyni. W działalność klubu wpisały się akcje poboru krwi od elewów służby przygotowawczej w Gdyni, Helu i Rozewiu, którzy łącznie oddali ponad 100 litrów krwi. Gratulujemy wszystkim krwiodawcom, którzy honorowo oddają to, co najcenniejsze. Dziękujemy! źródło: Foto: st. chor. mar. Piotr Leoniak www.kpwgdynia.wp.mil.pl

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiKWCKiKWCKiK WCKiKWCKiKWCKiKTerenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie zorganizowała w dniu 22 listopada br. ekipowy pobór krwi w 1. Batalionie Drogowo-Mostowym w Dęblinie.W wyniku przeprowadzonej zbiórki pobrano ok. 18,9 l krwi. Składamy serdeczne podziękowania dowódcy Panu ppłk mgr inż. Adamowi Bednarczykowi oraz ratownikowi medycznemu sierżantowi Albertowi Wójcikowi za możliwoœć przeprowadzenia akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiKWCKiKWCKiK WCKiKWCKiKW dniu 30.10.2017 r. Terenowa Stacja w Lublinie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ kolejny raz zorganizowała ekipowy pobór krwi w 16 Batalionie Saperów w Nisku. Dzięki ofiarności żołnierzy pozyskaliśmy w tym roku łącznie 45 litrów krwi. Dziękujemy za zaangażowanie w organizację akcji honorowego krwiodawstwa Dowódcy 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku Panu ppłk mgr inż. Grzegorzowi Grobelowi oraz Zastępcy Dowódcy mjr mgr inż. Radosławowi Podolskiemu oraz wszystkim żołnierzom. To dzięki Wam chorzy zyskują szansę na zdrowie a nawet nowe życie.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiKW dniu 17.10.2017r. odbyła się pierwsza w tym roku akademickim akcja poboru krwi: POLITECHNIKA SUPERBOHATERÓW, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenową Stację w Gdańsku oraz Politechnikę Gdańską. Do oddania krwi zarejestrowało się 47 osób z czego 40 oddało krew. Składamy podziękowania Władzom Uczelni oraz organizatorom z ramienia z Polskiego Czerwonego Krzyża-Pomorski Oddział Okręgowy. Zapraszamy na następną edycję akcji, która odbędzie się 18.12.2017 roku.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK16.10.2017r. Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez Klub HDK CSWIiCh przy ul.Obornickiej we Wrocławiu. W akcji wzięło udział 61 chętnych, zakwalifikowanych zostało 48 osób. Bardzo dziękujemy wszystkim oddającym za ten cenny lek. Serdeczne podziękowania dla kpt. Dariusza Padarza za nieocenioną pomoc w bardzo sprawnie zorganizowanej akcji.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiKW dniu 12 października br. Stacja Terenowa WCKiK SPZOZ w Lublinie kolejny raz zorganizowała ekipowy pobór krwi w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Podczas akcji krew oddało 61 osób. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i "gorącą krew" w imieniu własnym i potrzebujących chorych oczekujących na bezcenny dar, jakim jest krew.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK
WCKiKW dniach 14-15 września 2017 roku Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczyło w konferencji „TACEMED – WIM II” zorganizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny we współpracy z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych i Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia. WCKiK reprezentował Zastępca Dyrektora ds. medycznych płk rez. lek. Adam OLSZEWSKI, który był moderatorem sesji poświęconej leczeniu krwią i jej składnikami oraz prezentował najnowsze uregulowania oraz perspektywy stosowania krwi i jej składników z uwzględnieniem operacji militarnych i wytycznych NATO. W konferencji, dzięki staraniom WCKiK i WIM uczestniczył przedstawiciel wojskowej służby krwi Republiki Czeskiej Pan płk Milosz BOHONEK, który jest Szefem Oddziału Hematologii i Transfuzji Krwi Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze oraz członkiem zespołu eksperckiego NATO ds. leczenia krwią i jej składnikami – MBAT (Military Blood Advisory Team). Pan płk Milosz BOHONEK przedstawił najważniejsze uregulowania systemu zabezpieczenia w krew Republiki Czeskiej oraz wybrane uregulowania i rekomendacje MBAT. Ponadto w sesji transfuzjologicznej uczestniczył emerytowany oficer Armii USA Pan płk (rez.) Richard GONZALES aktualnie członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi (AABB) oraz przedstawiciel Terumo BCT odpowiedzialny min. za projekty naukowe i rządowe realizowane w Terumo BCT. Pan pułkownik R. GONZALES przedstawił wybrane aspekty stosowania krwi i jej składników w warunkach polowych uwzględniających specyfikę operacji wojskowych. Konkluzją sesji może być stwierdzenie, że krew i jej składniki, ze względu na swą specyfikę, stanowią ważny element zabezpieczenia działań militarnych. Zgodnie z procedowanymi przez państwa NATO założeniami, krew i/lub jej składniki powinny być dostępne nie tylko tam gdzie obowiązkowe jest wykonywanie zabiegów chirurgicznych ale tak szybko jak tylko jest to możliwe nawet w miejscu obrażeń (Point of Injury). Aktualnie coraz powszechniej dominuje stwierdzenie „krew – niezwłocznie jeśli nie szybciej” („Blood immiedietly if not sooner”). Organizacja leczenia krwią i jej składnikami w działaniach militarnych uwzględniać musi nie tylko regularne operacje wojskowe ale i działania jednostek specjalnych, których personel musi być właściwie przeszkolony w realizacji procedur, których nie stosuje się rutynowo w innych rodzajach wojsk lub środowisku cywilnym. Podczas konferencji zaprezentowano mobilny punkt poboru krwi używany przez WCKiK oraz zapoznano uczestników z organizacją i funkcjonowaniem Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

WCKiK WCKiKSerdecznie dziękujemy Klubowi HDK przy CSWIiCh we Wrocławiu i Honorowym Dawcom Krwi za kolejną zorganizowaną akcję poboru krwi. W odpowiedzi na nasz apel na dramatyczne zapotrzebowanie na krew zwłaszcza w okresie wakacyjnym, w dniu 30.08.2017 r. Krew oddało 58 dawców, co jest znacznym zastrzykiem tego drogocennego leku dla pacjentów 4 WSKzP we Wrocławiu.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiK
WCKiKZ okazji Święta Wojska Polskiego przypadającego w dniu 15 sierpnia 2017 r. na podstawie art.3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o ustanowieniu medalu Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny za długoletnią, wzorową służbę oraz pracę w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Minister Obrony Narodowej Antoni MACIEREWICZ nadał niżej wymienionym osobom:

ZŁOTY MEDAL:
1. ppłk Cezary KOSTRZEWA – z-ca dyrektora,
2. p. Małgorzata NARUSZKIEWICZ – TS Ełk,
3. p. Danuta PARADOWSKA – TS Bydgoszcz,
4. p. Mirosława WIDAWSKA – TS Kraków.

SREBRNY MEDAL:
1. mjr Robert WOŹNIAK – TS Kraków,
2. p. Barbara BARTNICKA – TS Ełk,
3. p. Dorota GAWERSKA – TS Wrocław,
4. p. Barbara KALEWSKA – TS Szczecin,
5. p. Bogumiła PUTO – TS Szczecin,
6. p. Danuta SORDYL – TS Kraków.

BRĄZOWY MEDAL:
1. p. Czesława BIELICKA – TS Bydgoszcz,
2. p. Kinga CHOŁUJ – TS Lublin,
3. p. Elżbieta KARPIERZ – TS Kraków,
4. p. Irena KNAP – TS Lublin,
5. p. Grażyna MAŁECKA – TS Szczecin,
6. p. Bogumiła PIOTROWSKA – TS Wrocław,
7. p. Agnieszka PIWNICKA – Warszawa,
8. p. Renata STRAWA – TS Lublin,
9. p. Anna WÓJCIK – Warszawa,
10. p. Marta ŻELAZO – Warszawa.

Wyróżnionym serdecznie gratuluję, jednocześnie wszystkim Pracownikom WCKiK SPZOZ z okazji przypadającego Święta, pragnę złożyć serdeczne życzenia: sukcesów w służbie dobrego zdrowia, optymizmu oraz szczęścia.

Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SPZOZ.
płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiK WCKiKW dniu 02.08.2017 Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez firmę LG-Electornics. Krew oddało 14 osób. Organizatorom i Krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKiK WCKiK
WCKiKWCKIK

W dniach 26-28 czerwca 2017 roku Z-ca Dyrektora ds. medycznych Pan płk rez. lek. Adam OLSZEWSKI uczestniczył w konferencji RDCR (Remote Damage Control Resuscitation) organizowanej przez organizację THOR (Trauma Haemostasis and Oxygenation Research) w Norwegii w okolicach Bergen. Tematyka konferencji poświęcona była głównie transfuzjologii wojskowej i dedykowana była głównie dla przedstawicieli państw NATO. Konferencję otworzył Szef Służby Zdrowia Sił Zbrojnych Norwegii Pan Admirał Jan Sommerfelt-Pettersen. THOR jest elitarną międzynarodową multidyscyplinarną grupą badawczą o wspólnym zainteresowaniu badaniami i procedurami mającymi na celu poszukiwanie i rekomendowanie jak najbezpieczniejszych, najefektywniejszych i najnowocześniejszych metod leczenia krwią i jej składnikami w szczególności u pacjentów z urazem wielonarządowym z uwzględnieniem najnowszych technik monitorowania w tym zaburzeń hemostazy i resuscytacji. Obszarem zainteresowania grupy są przedszpitalne, jak i szpitalne aspekty leczenia masywnych krwotoków i urazów wielonarządowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań wojskowych i w pewnym zakresie także cywilnych. Po raz pierwszy od powołania grupy przedstawiciel polskiej wojskowej służby krwi został zaproszony i uczestniczył w spotkaniu elitarnej grupy. Doświadczenia wynikające z współpracy międzynarodowej, w tym z uczestnictwa w THOR i w innych agendach oraz doświadczenia własne z misji w Afganistanie wykorzystywane być mogą w budowaniu nowoczesnego systemu zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP w krew i jej składniki oraz w medycynie ratunkowej i medycynie katastrof. Dla zainteresowanych link do strony organizacji www.rdcr.org , na której znajdują się interesujące materiały edukacyjno-szkoleniowe, przydatne organizatorom wojskowej służby zdrowia.

WCKiK WCKiKW odpowiedzi na apele Centrów Krwiodawstwa na dramatyczne zapotrzebowanie na krew w dniu 27.07.2017 w białych koszarach w Stargardzie odbyła się akcja krwiodawstwa. Jak za każdym razem żołnierze 12 BZ nie pozostali obojętni, mimo sezonu urlopowego i codziennych obowiązków do oddania krwi zgłosiło się 45 dawców. Zakwalifikowało się 41 osób tj, 39 żołnierzy, 1 pracownik cywilny wojska i 1 mieszkaniec Stargardu nie związany z wojskiem. Ułańska kropla krwi , bo pod takim hasłem zorganizowano akcję przyniosła 18,450 ml – jest to duży zastrzyk tego drogocennego leku dla naszej stacji za co serdecznie dziękuje organizatorom a przede wszystkim dawcom - mówił mjr lek. Arkadiusz Szymczak kierownik stacji terenowej Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Szczecinie . Jest to już kolejna akcja zorganizowana przez żołnierzy skupionych w Wojskowym klubie HDK PCK saper działającego na terenie garnizonu Stargard.

WCKiK WCKiK WCKIK

WCKIK WCKiK

WCKIK WCKIK

Materiał przygotował:
Prezes Wojskowego Klubu HDK PCK Saper przy 2 BSAP
sierż. Jacek ŁagiewkaWCKIK


SESJA TRANSFUZJOLOGICZNA I SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM ARMII USA – PANEM PUŁKOWNIKIEM ANDREW P. CAP

W dniach 19-20 czerwca 2017 roku Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zorganizowało spotkanie z przedstawicielem Armii USA Panem Pułkownikiem Andrew P. CAP, MS, MD, PhD, FACP Medical Corps, US Army Chief, Blood Research, US Army Institutute of Surgical ResearchMedical Director, Akeroyd Blood Donor Center Associate Professor of Medicine, Uniformed Services University Program Director, Clinical Research Fellowship Deputy Hematology – Oncology Consultant to the Surgeon General Staff Hematologist- Oncologist, San Antonio Military Medical Center 3650 Chambers Pass. Spotkanie z towarzyszącą sesją naukową, która odbyła się w dniu 19 czerwca 2017 r. poświęcone było zaprezentowaniu przez Z-cę Dyrektora ds. medycznych płk rez. lek. Adama Olszewskiego zadań, aktualnych możliwoœci i dotychczasowych osiągnięć WCKiK, oraz zaprezentowaniu przez Pana płk Andrew P. Cap doœwiadczeń, współczesnych standardów i kierunków rozwoju wojskowej służby krwi Armii USA. Jednym z głównych motywów spotkania było także nakreœlenie perspektyw dalszej współpracy z uwzględnieniem interoperacyjności. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo WCKiK, kierownicy Terenowych Stacji WCKiK, przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz przedstawiciel Terumo BCT Polska. W dniu 20 czerwca 2017 roku płk Andrew P. Cap złożył wizytę w Zespole Medycznym WCKiK przy ul. Szaserów 128 w Warszawie oraz w Centrum Kształcenia Podyplomowego Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego zapoznając się z podstawowymi zadaniami i możliwoœciami Instytutu w tym z zadaniami Pracowni Symulacji Medycznej. Zadania WIM prezentował Pan ppłk lek Adam Machowicz. Przedmiotowe spotkanie jest wstępem do dalszego intensywnego rozwoju współpracy WCKiK w obszarze wojskowej transfuzjologii polowej z krajami NATO a w szczególnoœci z Armią USA.

W dniu 27.06.2017 r. Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie brała udział w ekipowym poborze krwi w 16 Batalionie Saperów w Nisku. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i organizatorom.

WCKiK

WCKiK WCKIK
WCKIK WCKiK WCKIK
WCKIK WCKiK WCKIKWCKiKWCKiKWCKiKWCKiK

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2017 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie, odbędzie się organizowany przez Narodowe Centrum Krwi ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo pn. „Trasa Czerwonej Nitki”.

W nawiązaniu do powyższego Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we współpracy z Narodowym Centrum Krwi zaprasza chętnych Krwiodawców do wzięcia udziału w ww. evencie. Do Państwa dyspozycji zostanie oddany autokar (23 miejsca), który zapewni transport na trasie Warszawa-Szczecin-Warszawa. Organizator zobowiązuje się również do zapewnienia wyżywienia oraz ubezpieczenia na czas trwania imprezy, a także podróży w obie strony.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu winny dokonać zgłoszenia do dnia 15.05.2017 r. Osobą odpowiedzialną za organizację przedmiotowego eventu z ramienia WCKiK SPZOZ jest Kierownik Sekcji Marketingu, Szkolenia i Promocji WCKiK SPZOZ Pani Edyta WIŚNIEWSKA, nr tel. 261-845-701, e-mail: marketing@wckik.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – 23, decydować będzie kolejnoœć zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.W dniach 23-24.05.2017r. odbyła się druga w tym roku akcja poboru krwi: POLITECHNIKA SUPERBOHATERÓW, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenową Stację w Gdańsku oraz Politechnikę Gdańską. Do oddania krwi zarejestrowało się niemal 80 osób z czego 54 oddało krew. Składamy podziękowania Władzom Uczelni oraz organizatorom z ramienia z Polskiego Czerwonego Krzyża-Pomorski Oddział Okręgowy. Zapraszamy na następną edycję akcji, która odbędzie się 17.10.2017 roku.

WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK WCKIK

Dnia 17.05.2017 r. Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK wraz z Klubem HDK przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przeprowadziła akcję z okazji Dnia Weterana w ramach Kampanii Wojskowych Klubów HDK. Zarejestrowano 70 chętnych dawców z czego zakwalifikowało się 51 osób. Wszystkim uczestnikom akcji oraz kpt. Dariuszowi Padarzowi za pomoc w organizacji poboru serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK

W dniu 29 maja br. po raz szósty obchodzimy Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa.
Tegoroczne centralne obchody odbędą się w Giżycku.
Z tej okazji w dniach 27-28 maja, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ przeprowadzi honorowy pobór krwi na pokładzie ambulansu.
Dla osób oddających krew w tych dniach wręczony zostanie specjalny certyfikat oraz okazjonalna pieczątka po podaniu hasła: „szacunek i wsparcie”.
Serdecznie zapraszamy.W dniu 07.04.2017r. Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystych obchodach 71. rocznicy powstania 13 Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety. Zebrano 9 450 mL krwi. Szczególne podziękowania kierujemy do Dowódcy kmdr. por. Piotra SIKORY , za szczególne zaangażowanie w akcję oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIKZ okazji przypadającego w dniu 4 kwietnia
Święta Wojskowej Służby Zdrowia,
pragnę podziękować kadrze kierowniczej,
a także pracownikom
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SPZOZ
za poświęcenie i wysiłek wkładane w wykonywanie tej jakże trudnej i odpowiedzialnej pracy.
W tym szczególnym dla Wojskowej Służby Zdrowia dniu, składam również Państwu najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz szczęœcia w życiu osobistym.

DYREKTOR
Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
płk mgr farm. Piotr KLAMROWSKIW dniu 08.03.2017r. odbyła się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi: POLITECHNIKA SUPERBOHATERÓW, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenową Stację w Gdańsku oraz Politechnikę Gdańską. Frekwencja przerosła najœmielsze oczekiwania. Do oddania krwi zarejestrowało się 61 osób z czego 57 oddało krew. Pozwoliło nam to zebrać 25,050 L krwi. Składamy podziękowania Władzom Uczelni oraz organizatorom z ramienia z Polskiego Czerwonego Krzyża-Pomorski Oddział Okręgowy. Szczególne podziękowania kierujemy do dr. inż. Sławomira Ambroziaka, za wzorową organizację oraz zaangażowanie w akcję.

Zapraszamy na następną edycję akcji, która odbędzie się 24-go maja 2017 roku.
Studenci udowodnili, że nie trzeba nosić peleryny, żeby być superbohaterem!

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK

W najbliższą środę, 1 marca, studenci Akademii Ignatianum w Krakowie kolejny raz organizują dzień honorowego krwiodawstwa pod nazwą „Oddaj krew dla Ojczyzny #2”. W tym samym dniu rozpocznie się także kolejny etap prowadzonej przez nich innej inicjatywy pod hasłem „Rodacy-Bohaterom”.

„Z jednej strony przypominamy o Narodowym Dniu Pamięci ‚Żołnierzy Wyklętych’, a z drugiej zachęcamy do honorowego oddawania krwi. W ten sposób pokazujemy czym może być i jak rozumiemy patriotyzm XXI wieku” – mówi Tomasz Ubik, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Ignatianum. Do wzięcia udziału w akcji „Oddaj krew dla Ojczyzny #2” studenci zachęcają z zespołem „Forteca” w przygotowanym razem teledysku do piosenki „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze”.

Akcja krwiodawstwa odbędzie się 1 marca, czyli w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w godzinach od 10:00 do 15:00 w Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26, sala 103). Studenci organizują ją we współpracy z krakowskim Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Klip promujący inicjatywę można obejrzeć na kanale Akademii na stronie YouTube.

W dniu 13.02.2017 r. Terenowa Stacja we Wrocławiu po raz kolejny uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez klub HDK działający przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Zebrano 10350 ml tego cennego leku. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom.

WCKiK WCKIK
WCKIK WCKiK


W dniu 12.01.2017 r. została podpisana notatka uzgodnień pomiędzy Komendantem 18WOG płk. Piotrem CALAKIEM a Kierownikiem Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku mjr. lek. Jarosławem KIJEWSKIM.

W wyniku podpisanej współpracy ustalono terminy cyklicznych akcji krwiodawstwa w 18WOG w 2017r. w spotkaniu dodatkowo uczestniczyli:
- mgr Paula KuŸniarska z TS WCKiK SPZOZ;
- por. Zuzanna NIETUPSKA
- cz. p.o. Kierownik Ambulatorium 18WOG;
- st. chor. sztab. Karol ZMYSŁOWSKI starszy podoficer.
Pierwsza akcja została zorganizowana w dniu 18.01.2017 r. i zabezpieczona przez personel TS WCKiK SPZOZ Gdańsk oraz żołnierzy Ambulatorium 18WOG. W akcji uczestniczyło 15 krwiodawców którzy łącznie oddali 5850 ml. krwi. Wszystkim „Sponsorom Życia” bardzo dziękujemy !!!

PAMIĘTAJMY - NASZA KREW RATUJE ŻYCIE!

WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK WCKIK

W dniach 24-25.01.2017 r. Stacja Terenowa w Lublinie WCKiK SPZOZ przeprowadziła akcję poboru krwi w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie, gdzie pobrała 107 jednostek krwi. Jak przystało na żołnierzy akcja była zorganizowana wzorowo. Dyrekcja WCKiK SPZOZ oraz Kierownictwo ST w Lublinie serdecznie dziękują Dowództwu 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego za zorganizowanie, a żołnierzom za zaangażowanie w akcję i propagowanie honorowego krwiodawstwa.

WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK WCKIK
W dniu 20.01.2017 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia odznaczenia "Serce Legionu" podczas, której wręczono również odznaczenia resortowe jak i wyróżnienia w sferze działalnoœci honorowego krwiodawstwa. W imieniu Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ podziękowania dla organizacji, instytucji jednostek wojskowych i organizatorów, którzy bezpoœrednio przyczyniają się do organizowania poborów krwi wręczył ppłk lek. Dariusz BLINOWSKI

Dnia 17.01.2017 Klub HDK działający przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych wraz z Terenową Stacją Wrocław zorganizował kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Wœród Krwiodawców znaleŸli się żołnierze służby przygotowawczej do NSR, klubowicze. W trakcie akcji zebrano 52 jednostki za co serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom. Szczególne podziękowania kierujemy do kapitana Dariusza Padarza za każdorazową wszechstronną pomoc przy organizacji.

WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.