WCKiK SP ZOZ
Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej


Archiwum wiadomości - rok 2015

Archiwum wiadomości - rok 2014

Archiwum wiadomości - rok 2013

Archiwum wiadomości - rok 2012

Archiwum wiadomości - rok 2010

Archiwum wiadomości - rok 2009

Archiwum wiadomości - rok 2008


Wiadomości z roku 2011

22-26 listopada - Tydzień Honorowego Krwiodawstwa PCK to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim którzy oddajając krew - ratują innym życie. Jest to również czas, aby podziękować tym którzy z poświęceniem własnego czasu organizują akcje poboru krwi - udowadniając tym samym chęć pomocy innym.
>> więcej ...


WCKIK VIII Akcja Krwiodawstwa w Kraków Airport - "setna kropla krwi". Akcja zakończyła się zebraniem ponad 12 litrów krwi. Wszystkim którzy oddali krew bardzo dziękujemy. >> więcej ...


WCKIK W dniu 15.08.2011 r. podczas uroczystych obchodów Wojska Polskiego na Placu Teatralnym został przeprowadzony pobór krwi. W akcji wzięło udział ponad 60 osób. Wśród dawców zostały rozlosowane nagrody rzeczowe. >> więcej ...


WCKIKW dniach 04-05.08.2011 r. byliśmy obecni na VII PRZYSTANKU WOODSTOCK. Wszystkim Dawcom, Burmistrzowi Kostrzyna nad Odrą oraz osobom zaangażowanym w zorganizowanie naszej obecności na PRZYSTANKU WOODSTOCK serdecznie dziękujemy. >> więcej ...


WCKIK
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SP ZOZ
zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi.
Nasz ambulans będzie dostępny na parkingu
przy Placu Wojska Polskiego
w dniach 04-05 sierpnia 2011 r. w godzinach 10-16.

mapka z naszą lokalizacją

Twoja krew jest cennym darem
pomóż potrzebującym !!!WCKIK KREW DLA WSZYSTKICH !
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ  zaprasza  wszystkich chętnych do oddania krwi podczas Karuzeli Cooltury w Świnoujściu. Nasz ambulans do poboru krwi będzie stał na  ul. Trentowskiego w dniach 22 i 23 lipca od 10 do 16 .  Zapraszamy!WCKIK

Z okazji VI rocznicy powstania Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ życzę kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom realizacji zamierzonych celów, owocnej i twórczej pracy oraz dalszego dynamicznego rozwoju firmy. W tym tak ważnym dniu życzę również wszystkim pracownikom satysfakcji z pracy, zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym
i rodzinnym.

DYREKTOR
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SP ZOZWCKIK


WCKIK Z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi pragniemy wyrazić szczególne uznanie za szlachetną postawę moralną i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka. Każdy Krwiodawca biorący udział w zbiórce krwi wykazuje się ogromną wrażliwością na potrzeby i cierpienie chorych, jak i na fakt, że jedynym źródłem pozyskania tego niezastąpionego i niezwykłego leku może być tylko inny człowiek. Życzymy wszystkim Honorowym Krwiodawcom satysfakcji, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń a także dobrego zdrowia oraz osobistej i rodzinnej pomyślności.


WCKIK Święto Żandarmerii Wojskowej, to doskonała okazja aby złożyć na Państwa ręce życzenia satysfakcji i ogromnej wytrwałości w realizacji zamierzeń zawodowych oraz osobistych. Życzymy, aby wypełniane przez Państwa zadania były źródłem nieustającej satysfakcji, a pełna poświęcenia i ofiarności służba przyniosła powszechne uznanie.
WCKIK W dniu 09.06.2011r. z okazji
obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ  przeprowadziło zbiórkę krwi na Placu Zamkowym w Warszawie. Wszystkim bardzo dziękujemy za oddanie drogocennego leku jakim jest krew.
>> więcej ...


Informujemy, że Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w dniu 25 czerwca organizuje pobór krwi przed Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie - w godzinach 12.00-17.00. Akcja "Bezpieczne Wakacje" organizowana jest wspólnie z Komendą Stołeczną Policji. Wszystkich chętnych do oddania krwi serdecznie zapraszamy.


WCKIKW dniu 2011.06.06 na stronie internetowej radio5.com.pl zamieszczono artykuł dotyczący zapotrzebowania na krew w TS WCKiK Ełk. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym materiałem - Brakuje krwi


W dniu 09.06.2011r. z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ  przeprowadzi zbiórkę krwi na Placu Zamkowym w Warszawie. Wszystkich chętnych  zapraszamy w godzinach 9.00-15.00. Dodatkowe informacje dotyczące imprez towarzyszących można uzyskać na stronie internetowej - wiadomosci24.pl


WCKIK WCKIK W dniu 25 maja 2011 r. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ wzięło udział w akcji zbierania krwi na rzecz ofiar wypadków drogowych w ramach warsztatów profilaktycznych z bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanych przez Sztab Generalny WP.
Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy.


WCKIK Z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH składam wyrazy szacunku i uznania dla Państwa pracy, zaangażowania, a przede wszystkim szlachetnych postaw moralnych i poświęcenia na rzecz drugiego człowieka. Rzetelne i ofiarne wypełnianie codziennej służby buduje obraz profesjonalnego pielęgniarstwa oraz wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku WCKIK SP ZOZ Wszystkim pielęgniarkom, życzę sukcesów zawodowych, osobistych, zdrowia oraz odporności na trudy, które niesie ze sobą Wojskowa Służba Krwi.


WCKIKW dniu 18.04.2011 r. odbyła się akcja poboru krwi na terenie Kraków Airport. W zorganizowanej akcji poboru krwi wzięło udział ponad trzydziestu dawców.WCKIK W dniu 16.04.2011 r.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ wzięło udział w akcji MOTO SERCE - Motocykliści dzieciom . >> więcej ...UWAGA !!!
Wszystkich dawców, którzy w dniu 17.12.2010 oddali krew w trakcie uroczystego oddania do użytkowania Ambulansu do poboru Krwi, serdecznie zapraszamy do odbioru kart identyfikacyjnych grupy krwi. Karty czekają na Państwa w sekretariacie WCKiK SP ZOZ przy ul. Koszykowej 78.Serdecznie zapraszamy do oddania krwi podczas akcji MOTO SERCE. Gdynia - Skwer Kościuszki w dniu 16 kwietnia 2011 roku w godzinach 10.00 do 17.00 oraz w Sochaczewie na pl. Kościuszki w dniu 16.04.2011.


WCKIK W dniach 05-06.04.2011 r. odbyła się akcja poboru krwi na terenie firmy CADBURY w Bielanach Wr. i w Skarbimierzu. Krew oddawano w Ambulansie WCKiK. W wyniku akcji uzyskaliśmy 25 litrów tego cennego, życiodajnego płynu. >> więcej ...


WCKIKWCKIKW dniu 31 marca 2011 r. TS WCKiK Wrocław, po raz drugi w tym roku zorganizowała pobór krwi w CSWInż. i Chem. W zorganizowanej akcji poboru krwi wzięło udział ponad czterdziestu dawców. Posiłek regeneracyjny - czekolady, dawcy jednogłośnie przekazali dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego znajdującego się przy ulicy Lekcyjnej we Wrocławiu. Szczególne podziękowania za gościnność i pomoc w organizacji akcji poboru krwi składamy dla kpt. Oskara Piotrowskiego z zespołu zabezpieczenia logistycznego. Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy.

Z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia składam na Państwa ręce, dla całego Zespołu Medycznego, serdeczne życzenia satysfakcji i ogromnej wytrwałości w realizacji codziennych obowiązków.
Dziękuję Państwu za trudną pracę związaną
z rozwojem Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, Wasza działalność stanowi niezbywalny dorobek wojskowej służby zdrowia,
a także służy kształtowaniu jej dobrego imienia. Szanowni Państwo, proszę przyjąć słowa najwyższego uznania i szacunku za profesjonalizm, skuteczność oraz poświęcenie w pracy.


wersja w *.pdfPODZIĘKOWANIE ORGANIZATORA BIEGU NA SZCZYT PKiN
- PODZIEL SIĘ NADZIEJĄ Z MARCINEM -

W dniu 27 marca 2011r odbył się Bieg na szczyt Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Celem biegu była pomoc Marcinowi poprzez doprowadzenie do zbiórki docelowej kwoty na zakup protez dzięki którym Marcin mógłby zacząć swoje życie od nowa po wypadku.
Bardzo Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w taki sposób jaki mogli.

Grzegorz FLUNT

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowało zbiórkę krwi.

W dniu 22.03.2011 Terenowa Stacja WCKiK Wrocław wraz z Państwową Strażą Pożarną zorganizowała akcję poboru krwi dla rannego w wypadku drogowym pracownika straży pożarnej. Cała akcja spotkała się z ogromnym odzewem. Ponad osiemdziesiąt osób zadeklarowało chęć oddania krwi - łącznie zebrano 31 500 ml krwi. Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy.

WCKIKŻOŁNIERSKI DAR ŻYCIA
Czterdziestu siedmiu spadochroniarzy 6 Brygady Powietrznodesantowej wzięło udział w zbiórce krwi, zorganizowanej przez krakowską Stację Terenową Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. >> więcej ...


UWAGA !!! ULGA DLA KRWIODAWCÓW
Stawka ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr krwi i osocza dla celów podatkowych jest jednakowa i wynosi 130 zł.

Jak dokonać odliczenia
Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców, należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W przypadku tej ulgi, obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew. PIT/O załączamy do odpowiedniego zeznania, w którym dokonujemy odliczenia od dochodu.

Ważne!
Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.


Podstawa prawna:
- Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 5, ust. 6b , ust. 7 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

- Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U.Nr 263, poz. 2625 ze zm.).

WCKIK
W dniu 09.01.2011 r. razem z WOśP byliśmy pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia kilku fotek.
>> więcej ...Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.