WCKiK SP ZOZ
Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej


Archiwum wiadomości - rok 2015

Archiwum wiadomości - rok 2014

Archiwum wiadomości - rok 2013

Archiwum wiadomości - rok 2011

Archiwum wiadomości - rok 2010

Archiwum wiadomości - rok 2009

Archiwum wiadomości - rok 2008


Wiadomości z roku 2012

WCKIKKraków AirPort w dniu 16.10.2012 organizuje zbiórkę krwi !!! Akcja krwiodawstwa odbędzie się w Ambulansie przed budynkiem BAT w godzinach 8.30 - 13.00. Poboru krwi dokona TS WCKiK Kraków. Nasze dotychczasowe akcje pozwoliły zebrać łącznie 131,55 litrów krwi.

WCKIK

Życzenia z okazji
Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Dyrekcja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ składa wyrazy wdzięczności i uznania wszystkim Honorowym Dawcom za poświęcenie i ofiarność jakie okazują, oddając krew. Wasza bezinteresowność jest źródłem nadziei i życia dla tych, którzy jej potrzebują. Postawa taka niesie nadzieję, iż nie zabraknie tego drogocennego leku, jakim jest krew. Wszystkim Dawcom życzymy zdrowia, pomyślności, realizacji zamierzonych celów, radości, satysfakcji z pracy i powodzenia w życiu osobistym.

Dyrektor
WCKIK SP ZOZWCKIKXI Akcja Krwiodawstwa w Kraków Airport

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom za udział we wtorkowej akcji, w czasie której 30 dawców oddało 13,5 l krwi. W sumie podczas wszystkich akcji w Kraków Airport oddano 145,05 l krwi.

więcej ... >>WCKIKW dniu 22.09.2012 r. Terenowa Stacja w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ kolejny raz zorganizowała ekipowy pobór krwi na zgrupowaniu szkoleniowym w miejscowości Kościelec Szkoły Aspirantów Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

więcej ... >>Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zwraca się z uprzejmą prośbą o pilne zgłaszanie się honorowych dawców krwi do naszych placówek.

Dramatycznie brakuje krwi !!!
Chorzy czekają na krew !!!

Szczególnie prosimy o pomoc dawców z Krakowa. Pobór w TS WCKiK Kraków odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 13.30. Dodatkowe informacje pod Nr tel.: (12) 63 08 290.WCKIK

Życzenia z okazji
Święta Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wojska Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ.

Życzę, aby Wasza codzienna służba
i praca, była źródłem dumy i satysfakcji,
a kolejne lata były pasmem sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Wszystkim wyróżnionym składam serdeczne żołnierskie gratulacje, winszuję dotychczasowych osiągnięć oraz życzę dalszych sukcesów.

Korzystając z okazji pragnę złożyć serdeczne podziękowania i wyrazić słowa szczególnego uznania Wszystkim Krwiodawcom za wspaniałą postawę
i bezinteresowną pomoc w ratowaniu ludzkiego życia poprzez ofiarowanie daru serca jakim jest krew.

Dyrektor
WCKIK SP ZOZWCKIK

Po raz drugi Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczyło w zbiórce krwi podczas XVIII Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Po raz kolejny mieszkańcy Kostrzyna oraz uczestnicy festiwalu stanęli na wysokości zadania i przyszli tłumnie oddać krew w naszym ambulansie. Wśród osób oddających krew nie zabrakło jak zwykle służb mundurowych. Dzięki ofiarności wszystkich dawców udało się zebrać 150 jednostek krwi. Zapewniamy, że cała zebrana krew będzie służyła wszystkim potrzebującym.

Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą za wsparcie i pomoc przy organizacji poboru krwi oraz dla Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak za miłą niezapowiedzianą wizytę w naszym ambulansie.

więcej ... >>


WCKIK

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi podczas festiwalu Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Pobór będzie organizowany na Placu Wojska Polskiego - Link do naszej lokalizacji.

Rejestracja dawców:
02.08.2012 od 9.30 d0 17.00
03.08.2012 od 9.30 d0 17.00
04.08.2012 od 8.30 do 15.00

Serdecznie zapraszamy !!!


WCKIKOgólnopolska pielgrzymka krwiodawców
Gorąco zapraszamy honorowych dawców krwi i szpiku kostnego oraz osoby żyjące po przeszczepach, ich rodziny, przyjaciół i sympatyków do udziału w Pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, która odbędzie się w sobotę 28 lipca 2012 r. Pielgrzymka patronatem honorowym metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas Podaruj kroplę miłości.

więcej ... >>Z okazji VII rocznicy powstania
Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
składamy serdeczne podziękowania
dla wszystkich dawców,
oraz organizatorów akcji krwiodawstwa
za wsparcie i okazaną sympatię
dla pracowników WCKiK.

Niech te tak skromne życzenia
będą wyrazem naszej wdzięczności.
Dziękujemy, że jesteście z nami !

Dyrekcja i pracownicy WCKiK.
WCKIKW dniach 18 i 19 czerwca 2012 roku TS WCKiK we Wrocławiu zorganizowała ekipowy pobór krwi w zakładach Cadbury Kraft Foods na Bielanach Wrocławskich oraz w Skarbimierzu. W wyniku akcji pobrano 29,7 l krwi.

więcej ... >>Światowy Dzień Krwiodawstwa - 14 czerwca to dzień w którym możemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy swoją postawą, oddaniem i zaangażowaniem są wzorem do naśladowania dla innych - to dzień hołdu dla tych wszystkich, którzy są dawcami.
W tym uroczystym dniu składamy życzenia zdrowia, pomyślności oraz sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i w zawodowym.

Dyrekcja i pracownicy WCKiK SP ZOZ


WCKIKW dniu 08.05.2012 r. pracownicy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oddawali krew na terenie Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy. Ten cenny dar - jakim jest krew pomaga ratować życie i zdrowie pacjentów w całej Polsce. Wszystkim dawcom dziękujemy.

więcej ... >>Podczas ogólnopolskiej akcji Motoserce - udało  się zebrać 100 jednostek krwi. Wszystkim, którzy w tym dniu przyłączyli się do nas serdecznie dziękujemy. 


WCKIKW dniach 26-28.03.2012 r. Terenowa Stacja WCKiK SP ZOZ Kraków zorganizowała ekipowy pobór krwi w Szkole Aspirantów Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

więcej ... >>WCKIK Po raz kolejny WCKIK zorganizowało akcję z cyklu "Podaruj Kroplę Miłości". Tym razem odbyła się ona w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu, 13 marca 2012 roku.

więcej ... >>WCKIK W dniu 04.03.2012 w Legionowie Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadziło wspólnie z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego oraz Caritas OPWP zbiórkę krwi pod nazwą PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI.

więcej ... >>W dniu 14.02.2012 w CII Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi mieszczącym się przy ulicy Bartniczej w Warszawie, odbyła się akcja poboru krwi
Z głębi serca. Dzięki ofiarności nauczycieli i uczniów udało się zebrać ponad 14 litrów krwi. Wśród osób oddających krew rozlosowano nagrody: aparat fotograficzny, odtwarzacze MP 3 i kubki. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pani Agnieszki Blat za wsparcie i pomoc przy organizowaniu poboru krwi, oraz Dyrekcji CII LO za możliwość przeprowadzenia akcji.


WCKIK

Po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zgromadziła podczas XX finału ogromną liczbę ludzi dobrej woli.

Po raz kolejny nasi dawcy stanęli na wysokości zadania i przyszli tłumnie oddać krew w ambulansie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ,w tym tak niesamowitym dniu.

Dzięki Wam zebraliśmy ponad 60 jednostek krwi.

Zapewniamy, że cała krew zebrana podczas XX finału WOŚP będzie służyła wszystkim potrzebującym.

Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami podczas XX finału WOŚP !!!

więcej ... >>Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.