Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


W dniach 23-24.04.2010 w Arkadach we Wrocławiu przeprowadzono akcję oddawania krwi. W ciągu trwającej zbiórki krwi do autokaru im. Jana Pawła II zgłosiło się 61 honorowych krwiodawców. W imieniu Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dziekujemy honorowym dawcom i zapraszamy do oddawania krwi w Wojskowej Terenowej Stacji Krwiodawstwa we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.