Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

GDZIE I KIEDY ODDAĆ KREW
kliknij, aby uzyskać więcej informacji.


GALERIA 2009 GALERIA 2010 GALERIA 2011
GALERIA 2012 GALERIA 2013 GALERIA 2014
GALERIA 2015

Setna kropla krwi - 2011.

Dzień Wojska Polskiego - 2011.

Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych - 2011.

Kraków Airport - 2011.

MOTO SERCE - 2011.

CADBURY w Bielanach Wr. i w Skarbimierzu - 2011.

6 Brygada Powietrznodesantowa - 2011.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. - 2011.

Oddanie do użytkowania pierwszego w Wojsku Polskim Ambulansu do poboru Krwi. - 2011.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.