Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


W dniu 2 kwietnia 2010 roku, przed krakowską Kurią Metropolitalną odbyła się akcja oddawania krwi. Partnerem akcji zorganizowanej przez Terenową Stację w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katolickie Centrum Kultury i portal franciszkanska3.pl była 6 Brygada Desantowo-Szturmowa.

W piątą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II wśród licznie biorących udział w akcji krakowian nie mogło zabraknąć żołnierzy - prawie 40 spadochroniarzy 6 Brygady Powietrznodesantowej oddało krew. Organizując naszą akcję w Wielki Piątek chcemy w sposób szczególny zachęcić ludzi wierzących (ale nie tylko) do niezwykle szlachetnego czynu, do złożenia ofiary z siebie, by pomóc drugiemu człowiekowi - powiedział jeden z organizatorów, redaktor naczelny portalu Franciszkanska3.pl ks. Mirosław Kulesa. Z kolei plut. Andrzej Sobuś z 6 batalionu dowodzenia zauważył, że krew jest płynem bezcennym ale jej prawdziwą wartość poznaje się tak naprawdę w warunkach bojowych. To też powoduje, że żołnierze tak chętnie dzielą się krwią z innymi, tym bardziej, że tak jak teraz ja oddają mogą też jej też kiedyś potrzebować.

W ciągu trwającej kilka godzin akcji do specjalnego autokaru zgłosiło się 67 krwiodawców, 52 zostało zakwalifikowanych do oddania krwi, a łącznie zebrano 23400 ml krwi. Uczestników akcji odwiedził patronujący całemu przedsięwzięciu Metropolita Krakowski Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, który podziękował jej uczestnikom za to, że zdecydowali się oddać innym ten niezwykły dar życia, jakim jest krew. Następnie Kardynał wspólnie z żołnierzami i innymi krwiodawcami zapalił znicz pod oknem papieskim.


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.