Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ

Terenowa Stacja w Ełku

19-300 Ełk
ul. Kościuszki 30


czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:05
rejestracja dawców 7:30 - 13:00kliknij na tekst, aby zobaczyć mapę z lokalizacją

Telefony kontaktowe:

87 621 02 14 - kierownik TS WCKiK Ełk

Kierownik TS WCKiK Ełk
p.o. mgr Joanna ROMANOWSKA87 621 02 02 - Rejestracja dawców

87 621 99 48 - Ekspedycja (całodobowo)

87 621 99 18 - Kontrola Jakości / FAX

e-mail: elk(at)wckik.pl


Stan zapasów krwi

ARh+ BRh+ ABRh+ 0Rh+
ARh- BRh- ABRh- 0Rh-

(Aktualizacja:06/5/2021 | 11:02:46)


Legenda:
Stan wysoki Stan sredni Stan niski

Ekipy wyjazdowe poboru krwi
TS WCKiK Ełk

10.05.2021 r. - Orzysz
14.05.2021 r. - Pisz (A)
17.05.2021 r. - Gołdap
24.05.2021 r. - Węgorzewo

UWAGA - literka (A) oznacza pobór krwi realizowany
w Ambulansie do poboru Krwi.


Nasza galeria
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

TS WCKiK SP ZOZ Ełk.