Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

GDZIE I KIEDY ODDAĆ KREW
kliknij, aby uzyskać więcej informacji.


Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ

00-671 Warszawa 1
ul. Koszykowa 78

NIP 1132555793
REGON 140130346

Nr konta:
Bank BGK 29 1130 1017 0020 1465 8420 0001

kliknij na tekst, aby zobaczyć mapę z lokalizacją
261 845 001 - Dyrektor

261 845 053 - Zastępca Dyrektora

261 846 193 - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

261 845 625 - Główny Księgowy


261 845 066 - Sekretariat Dyrektora

e-mail: sekretariat(at)wckik.pl


261 845 807 - Kancelaria

261 845 135 - Fax (kancelaria)


261 845 557 - Sekcja Zamówień Publicznych

e-mail: zp(at)wckik.pl


261 845 066 - Marketing

e-mail: marketing(at)wckik.pl

e-mail: edu(at)wckik.pl - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.