Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Internetowy Klub Honorowych Dawców Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

GDZIE I KIEDY ODDAĆ KREW
kliknij, aby uzyskać więcej informacji.UWAGA !!!
Zamieszczone poniżej kwestionariusze mają pomóc kandydatom jedynie w zapoznaniu się z ogólnymi zasadami i pytaniami dotyczącymi stanu zdrowia dawcy.

Prosimy o nie drukowanie, nie wypełnianie
i nie zanoszenie tych formularzy do punktów krwiodawstwa. Zgodnie z zaleceniami IHIT
w Warszawie kwestionariusz należy pobrać
i wypełnić bezpośrednio w WCKiK przed donacją.


Kwestionariusz dla krwiodawców
TS WCKiK Warszawa
Kwestionariusz Warszawa

Kwestionariusz dla krwiodawców
TS WCKiK Kraków
Kwestionariusz Kraków

Kwestionariusz dla krwiodawców
TS WCKiK Bydgoszcz
Kwestionariusz Bydgoszcz

Kwestionariusz dla krwiodawców
TS WCKiK Ełk
Kwestionariusz Ełk

Kwestionariusz dla krwiodawców
TS WCKiK Lublin
Kwestionariusz Lublin

Kwestionariusz dla krwiodawców
TS WCKiK Szczecin
Kwestionariusz Szczecin

Kwestionariusz dla krwiodawców
TS WCKiK Wrocław
Kwestionariusz Wrocław
Kwestionariusz dla krwiodawców
TS WCKiK Gdańsk
Kwestionariusz Wrocław
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.